Jäämurdja teenuse tellimus staatusega Keeldutud

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja teenuse tellimus staatusega Keeldutud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tellitud jäämurdja teenusele staatust "Keeldutud", koos kommentaaridega, saavad sisestada LK ainult VA kasutaja, Sadama kasutaja (ja Administraator) AINULT oma tulba RING-tähise kaudu (Sadama kasutaja AINULT Töölaua kaudu). Nimetatud Staatuse lisamisel konkreetsele jäämurdja teenuse juurde on nõutav alati lisada ka selgitused sisestaja poolt kuna Staatus "Keeldutud" lisamine ei peata otseselt veel teenuse osutamist (Teenuse tellimus ei ole tühistatud).

 

"Keeldutud" Staatuse sisestamise info edastub Agendile (ja ka vastavalt kas VA´i või Sadama kasutajatele, kes teate saamisele registreerunud) ainult juhul, kui sisestaja poolt lisatakse nimetatud Staatuse sisestamisel juurde ka kommentaarid (edastub teatis "Teade kommentaaride edastamisest")!

 

Staatus "Keeldutud" on näha ainult LK "Töölaual" ehk LK saki all "3.Lootsi- ja jäämurdja tellimused" antud Staatus otseselt ei kajastu kuna see ei peata otseselt teenuse teostamist! Antud Staatus on informatiivse sisuga: Laevaagendi firma kasutajal tuleb oma tellimust kas muuta vastavalt või see hoopis tühistada (või Administraatoril).

 

EMDE`s Jäämurdja teenuse tellimust tühistada saavad ainult Laevaagendi firma kasutaja või Administraator.

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max 15 min).

 

NB! EMDE`s ei ole realiseeritud piiranguid jäämurdja tellimuse kinnitamise, tühistamise ja muutmise tähtaja jälgimiseks!

 

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt LK sakile "13. LK koondandmed ja tagasiside"

 

Näidis: Töölaud (Sadama kasutaja õigustega)

 

icebno1

 

 

4. Kliki oma lahtri (antud juhul "Sadam") RING-tähisele teenuse real, millisele soovid sisestata Staatust "Keelduda" (vt. Näidist all).

 

5. Avaneb Kommentaaride funktsionaal (vt. Näidist all). Tellimusele Staatuse "Keeldutud" sisestamiseks ja avaldamiseks EMDE´s:

5.1. sisesta klikiga valikust Staatus "Keeldutud";

5.2. sisesta väljale "Kommentaar" klaviatuuri abil vajalikud kommentaarid või soovitused;

5.3. kliki nupul "Saada" vormi all paremal.

 

 

icebno2

 

TULEMUS (vt. Näidiseid all):

- Töölauale, Sadama lahtri vastava tellimuse reale ilmub (punane) RING-tähis , samas Staatus "Tellitud" ei muutu!;

- tellimuse ajaloosse (Kommentaarides) alumisele reale, sisestub Staatus "Keeldutud" redbul (lahtri all "Aeg" -kuupäev ja kellaaeg ning lahtri alla "Ametikoht" ka sisestaja andmed, koos kontaktandmetega);

- sama rea lahtrisse "Kommentaarid", sisestuvad lsisestaja poolt isatud kommentaarid;

- Laevaagendi firma kasutajale ja VA kasutajale (samuti Administraatorile) edastub e-mailile "Teade kommentaaride edastamisest" ainult juhul, kui väljale "Kommentaarid" lisatakse sisestaja poolsed kommentaarid teostatud tellimuse Staatuse muudatuse selgitustega!

 

 

Näidis: Jäämurdja tellimuse teenuse ajalugu

icebno3

 

 

Näidis: Töölaud (Sadama kasutaja õigustega)

 

icebno4

 

 

 

Näidis: e-maili teatis "Teade kommentaaride edastamise kohta" (inglise keelne versioon)

 

icebno5