Jäämurdja tellimuse muutmine ja uuesti saatmine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja tellimuse muutmine ja uuesti saatmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jäämurdja teenuste tellimise osas EMDE´s realiseeritud ainult teenuse tellimise, muutmise, kinnitamise ja tühistamise võimalus.

 

Jäämurdja teenus tellimust muuta EMDE kaudu saab Laevaagendi firma kasutaja (või Administraator), vajadusel ka VA kasutaja (VTS) Tellimuste nimekirja või vastava JM töökäsu ekraanivormi kommentaaride funktsiooni kaudu.

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min).

 

NB! EMDE`s ei ole realiseeritud piiranguid jäämurdja tellimuse kinnitamise, tühistamise ja muutmise tähtaja jälgimiseks!

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

Näidis: tellitud (saadetud) jäämurdja teenusega LK

 

icebchange

 

3. Kliki järgnevalt LK sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

 

4. Jäämurdja tellimuse muutmiseks:

4.1. muuda vajalikul liikumise real tellimuse aega ja "loe ekraan klikiga lihtsalt üle" (vt. Näidist all)

 

Näidis: jäämurdja teenuse tellimuse muutmine

 

icebchange1

 

4.1. muutub jäämurdja tellimuse Staatus: RING-tähis (sinine) bluebul >>>bullyellow kollaseks;

4.2. kursoriga RING-tähisele suunates ilmub tekst "Jäämurdja tellimus on muudetud kuupäev ja kellaaeg" (kui kollane RING-tähis , siis andmed sisestatud, kuid mitte saadetud!);

4.3. NB! Juhul kui muudatus järgnevalt lihtsalt salvestada nupuga save, siis tellimuse muutmise andmed VTS`i ei edastu ja Töölaual säilub samuti vana tellimuse informatsioon koos staatustega!

 

5. Jäämurdja tellimuse muudatuste saatmiseks  Agendi poolt teenuse osutajale (VTS´i):'

5.1. kliki muudatuse sisestamisele järgnevalt KINDLASTI (ilmunud) nupule "Saada" vastava liikumise rea taga.