Jäämurdja tellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja tellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jäämurdja teenuse teostamise eest vastutab VA.

 

Agendil võimalik jäämurdja tellimus esitada, seda muuta ja see samuti vajadusel ka tühistada.

VA´l võimalik jäämurdja tellimus kinnitada või sellest keelduda, samas puudub tellimuse tühistamise õigus.

Sadam ei saa samuti jäämurdja tellimust tühistada: võimalik ainult tellimus kinnitada või sellest keelduda. Samas ei muuda see otseselt tellimuse teostamist.

Administraatoril võimalikud kõik eelpool loetletud tegevused vastava Kasutaja rolli alusel.

 

Laevaagendi firma kasutaja (samuti Administraator) saab vaadata ja kommenteerida oma Organisatsiooni, VA ja Sadama poolt sisestatud jäämurdja teenustega seotud infot, vastavate RING-tähiste kaudu real (nii LK Töölaual kui ka alamlõigu kaudu "3.Lootsi- ja jäämurdja tellimused"). Samas puudub Laevaagendi firma kasutajal võimalus teenuse Staatuse muutmise funktsiooni kasutamiseks.

 

VA kasutaja saab sisestada teenuse Staatuseid, kommenteerida Agendi ja oma Organisatsiooni poolt sisestatud jäämurdja teenustega seotud infot, vastavate RING-tähiste kaudu nii LK Töölaual kui ka alamlõigu kaudu "3.Lootsi- ja jäämurdja tellimused". Sadama poolt lisatud kommentaare võimalik Töölaua kaudu ainult vaadata (klikiga vastaval RING-tähisel Sadama lahtri vastava teenuse real).

 

Sadama kasutaja saab sisestada teenuse Staatuseid ja lisada kommentaare tellimuse juurde ainult läbi oma lahtri all asetseva RING-tähise real, ülejäänud RING-tähiste all olev info real - ainult vaatamiseks (avaneb klikiga).

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max 15 min).

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt LK sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja tellimine" või "14.LK koondandmed ja tagasiside".

 

4. Kliki vastava jäämurdja tellimuse rea RING-tähisel. ja avaneb teenuse kommenteerimise ja ajaloo funktsionaal.

 

4.1. juhul kui omad teenuse kommenteerimise õigust

 

Näidis: jäämurdja tellimuse kommentaaride ja ajaloo funktsionaal (Administraatori õigustega)

icebhis

 

 

4.1.1. sisesta tekstiväljale "Kommentaar" klaviatuuri abil soovitav tekst:

4.1.2. vajadusel/võimalusel sisesta valikust klikiga sobiv Staatus (vt. selgitusi eelnevast alamlõigust "Jäämurdja tellimuse staatused" ).

 

 

4.1.3. kommentaaride avaldamiseks tellimuse juures kliki järgnevalt nupule "Saada" all paremal (sisestatud andmed salvestatakse ja edastatakse).

4.1.4. uus kirje salvestub teenuse ajaloo juurde alati alla viimasena:

- "Aeg" - kommentaari/staatuse sisestamise aeg;

- "Ametikoht" - kommentaari/staatuse sisestanud Kasutaja Organisatsioon ja nimi;
- "Kommentaarid" - sisestatud kommentaarid (juhul kui sisestati);

- "Vaadata" - lisatud manusdokument (antud juhul mittekasutatav funktsioon);

- "Staatus" - Kasutaja poolt teenusele sisestatud staatus (vajadusel);

- valik2 - tellimuse Staatuse valik, vajadusel (kliki sobival);

- nupp "Saada" - klikkimisel salvestab sisestatud andmed ja avaldab Süsteemis (juhul kui sisestati kommentaarid, edastub kõigile volitatud ja teatele registreerunud kasutajatele automaatselt süsteemne e-posti teade "Teade kommentaaride edastamise kohta") vt. Näidist all;

- nupp "Tagasi" - klikkimisel tagasipöördumine eelmisele ekraanivormile

- nupp tel - kommentaari/staatuse sisestanud Kasutaja kontaktandmed (avaneb klikiga).

 

 

Lisaks:

- Agendil puudub õigus/võimalus tellimusele Staatuse määramiseks (valikufunktsiooni kommetaaride juures puudub).

 

4.2. juhul kui omad ainult kommentaaride vaatamise õigust

 

Näidis: Jäämurdja tellimuse kommentaaride ja ajaloo funktsionaal (Sadama kasutaja õigustega)

 

icebhis2

 

4.2.1. vaata antud jäämurdja tellimuse ajalugu ja kommentaare (READ ONLY) (vt. väljade ja funktsionaalsuse kirjeldust p. 4.1.)

 

 

Näidis: e-maili teatis "Teade kommentaaride edastamise kohta" logist (antud juhul kommentaarid jäämurdja tellimuse kohta)

 

icelogi

 

P.S. Teate sisutekst on korrigeeritav Administraatori poolt läbi teate malli.