Jäämurdja teenus

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused >

Jäämurdja teenus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jäämurdja (JM) teenuse tellimise osas EMDE´s realiseeritud järgmised teineteisest eraldatud funktsionaalsused:

- JM teenuse tellimise, muutmise, kinnitamise, tühistamise ja kommenteerimise võimalus Agendile ning lisaks eelnevale ka Staatuste lisamine VA kasutajale;

- JM tellimuste nimekirja alusel töökäskude loomine ja saatmine jäämurdjatele. Infovahetus Jäämurdja tellimuste ja konkreetsete töökäskude osas nähtav AINULT VA Kasutajale (VTS) ning konkreetsele jäämurdjale.

 

Jäämurdja tellimuse sisestamiseks peab olema eelnevalt korrektselt sisestatud LK.

 

Jäämurdja tellimuse esitamisel, muutmisel ja kinnitamisel edastuvad pooltele vastavasisulised automaatsed e-maili Teated (JM teenusega seotud teadetele registreerunud Kasutajatele ainult).

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min).

 

EMDE´s salvestub LK`e juures kogu Jäämurdja tellimusega seonduv infovahetus (kommentaaride funktsiooni juures salvetsub kogu kopnkreetse teenusega seotud ajalugu).

 

Agendil võimalik jäämurdja tellimus esitada, seda muuta ja see samuti vajadusel ka tühistada.

VA´l võimalik jäämurdja tellimus kinnitada või sellest keelduda, samas puudub tellimuse tühistamise õigus.

Sadam ei saa samuti jäämurdja tellimust tühistada: võimalik ainult tellimus kinnitada või sellest keelduda (kommentaarides). Samas ei muuda see kuidagi otseselt tellimuse teostamist.

Administraatoril võimalikud kõik eelpool loetletud tegevused vastava Kasutaja rolli alusel.

 

Lisanõuded jäämurdja tellimiseks:

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

NB! JM tellimusi saab sisestada ainult nendele Objektide punktidele, millised omavad Süsteemis EMDE-koode (vt. selgitusi alamlõigust:  "Alalõik Loetelud" > "Kohanimeloendid" > "Sadamad" > "Sadam"  ja "Maa- j Merepunktid").

 

NB! Teenuse tellimuse saatmiseks peavad EMDE`sse olema KINDLASTI juurde sisestatud järgmised andmed:

 

1. Laeva andmetes:

- "Pikkus (LOA, m)";

- "Laius (beam, m)";

- "Peamasinate arv" (tk);

- "Veeväljasurve (DWT, t)";

- "Võimsus (kW)"

- "Maksimum süvis (m)"

2. ja Tellimuse ekraanivormis:

- "Süvis karavanis (m)";

- "Veeväljasurve karavanis (tonn)"
- "Last/Ballast".

 

 

Jäämurdja tellimuse andmete salvestamise ja saatmise nuppude loogika:

 

klikiga nupule save toimub ainult sisestatud jäämurdja tellimuse andmete salvestamine!

klikiga nupule "Saada kõik" või "Saada" (konkreetse liikumise juures) toimub andmete salvestumisele lisaks ka nende automaatne saatmine VTS´i (VA)!

klikiga nupule "Saada kõik" salvestatakse ja edastatakse kõik vastavad tellimused teenuse teostajale, mis ei olnud eelnevalt saadetud (samuti ka muudatused) e. nimetatud nupu klikkimisel kontrollib Süsteem automaatselt üle vastava teenuse infobloki all olevad salvestused ja nende Staatuse ning juhul kui salvestatud andmed on seal saatmata, siis saadab need kõik korra teenuse pakkujale;

selleks, et tellimustes teostatud muudatused jõuaksid teenuse osutajani, tuleb sisestatud muudatused kindlasti uuesti saata! Juhul kui aeg teenuse osutamise vajaduse ajani on väiksem kui muudatuste esitamiseks seadusandlusega määratud aeg, siis tuleb lisaks andmete sisestamisele/saatmisele võtta ühendust teenuse osutajaga (VTS´iga) ka telefoni teel!

 

tühista - nupp jäämurdja tellimuse tühistamiseks (vastava teenuse rea lõpus)

klikkimisel ilmub alati järgnev dialoog:

 

IBmessage

 

Jah - JM tellimus tühistatakse (e. juhul kui tellimust veel ei saadetud, siis lihtsalt kaob Süsteemist ja juhul kui oli saadetud, siis tühistatakse);

Ei - JM tellimust ei tühistata, säilib eelnev andmete sisestuse seis;

X - sulge dialoog (ei toimu midagi, samas sessioon jääb avatuks);

 

NB! EMDE`s ei ole realiseeritud piiranguid JM tellimuse kinnitamise, tühistamise ja muutmise tähtaja jälgimiseks!

 

nupp tel - andmete sisestaja kontaktandmed (infoväli avaneb klikiga).

 

 

 

 

NB!

JM teenuste tellimine/muutmine/tühistamine, juhul kui EMDE ei tööta mingil põhjusel

 

VTS

Talvise navigatsiooni talitus
 
Telefon:
+372 620 5707 (E-R 08.00-17.00 )
 
Telefon:
+372 620 5769 (24 h)
 
Faks:  +372 620 5766
 
E-post: winternavigation@vta.ee

 

 

 

Lisaks:

 

Sadamate loetelu juurde on üleslaaditud 6 reidi (koos koodidega) - Eesti suuremate sadamate tarvis, mida vastaval vajadusel kasutada (Laeva saabumisel reidile). Kasuta reidide leidmiseks loetelust nimekirja päises asetseva filtri võimalusi (reidid on leitavad sõna REID alusel filtri parameetriga "Rahvusvaheline nimetus")

 

reid

 

- Töölaual alati näidatud viimase saatmise aeg ja tellimuse sisu.

 

 

NB! Jäämurdja Töökasu allkirjastaja andmeid võimalik sisestada/muuta Süsteemi seadistuste kaudu (vt. selgitusi alamlõigust: Süsteemi töö" > " Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused"