Isikuandmete päringu ajalugu

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Logid >

Isikuandmete päringu ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funktsionaalsus   Süsteemis loodud funktsiooni "Isikuandmete päring" kasutamise jälgimiseks. Funktsiooni alusel võimalik esitada Süsteemi läbivalt  päringuid LK´te alusel esitatud Reisijate nimekirjades ja Munsterrollides toodud isikute andmete kohta. Nimetatud funktsionaalsuse kasutamise õiguseid omavad järgmised EMDE kasutajate rollid:

- PPA kasutaja;

- VA kasutaja;

- Administraator.

 

"Isikuandmete päringu ajalugu" logis fikseeruvad Reisijate ja Laevapere liikmete andmeid vaadanud isikute andmed ja andmete vaatamiseks kasutatud nimekirja filtrite seis.

 

Logi vaatamise õigused on ainult Administraatoril.

 

 

 

 

logid1

 

vt. tegevuste kirjeldusi alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Logid"  ja Logide vaatamine"