Isikuandmete päring

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Isikuandmete päring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Loodud isikuandmete päringu võimalus üle reisijate ja meeskonnaliikmete nimekirjade Süsteemis, maksimaalse aja-aknaga kuni 12 kuud. Funktsionaalsuse kasutamise õigused antud rollidele PPA kasutaja, VA kasutajatele ja Administraartorile.

 

NB! Misa suurem periood aruandeks valida (vähem filtreid sisestada), seda pikemaks venib aruande koostamise aeg Süsteemis.

Funktsionaalsuse kiiremaks esmaseks avanemiseks sisestatud otsingu ajalise perioodi algseadistused:  alates eelmise kuu algusest kuni käesoleva hetkeni.

 

IAparing

Päringu filtrite nimekiri:                Selgitus:                        

 

Crew/Passengers                - valik: Laevapere liikmed või Reisijad või mõlemad korraga (Kõik). SOOVITUS: kasutada andmete otsinguks ühte suunda (kas Saabumine või Väljumine). Olenevalt valitud perioodist: Süsteem ei näita

                         eraldi (kes saabunud või lahkunud teise transpordiga või kelle lahkumise/väljumise üks suundadest ei kattu valitud perioodiga)                                

                         

Laevakülastuse Nr.                - LK number

 

Laeva nimi                        - laeva nimi

 

IMO/ENI number                - laeva IMO või ENI number

 

Suund                                - valik: Saabumine või Väljumine või mõlemad korraga (Kõik)

 

Kuupäev alates                        - otsitavate andmete alguse perioodi määramine (alates)

 

Kuni                                - otsitavate andmete perioodi lõppkuupäeva määramine (Kuni)

 

Lähtesadam                        - kust laev saabub Eestisse

 

Sihtsadam                        - millise Eesti sadama kohta andmeid otsitakse

 

Järgmine sadam                - millisesse sadamasse laev järgnevalt läheb

 

Eesnimi                                - otsitava isiku eesnimi

 

Perekonnanimi                        - otsitava isiku perekonnanimi

 

Sünniaeg alates                - (reisijate või meeskonna liikmete) sünniaja järgi otsimiseks perioodi määramine

 

Sünniaeg kuni                        - (reisijate või meeskonna liikmete) sünniaja järgi otsimiseks perioodi lõpu määramine

 

Sünniaeg                        - (reisijate või meeskonna liikmete) otsimine konkreetse sünniaja järgi

 

Kodakonsusriik                        - valik: (reisijate või meeskonna liikmete) kodakonsusriik

 

Dokumendi number                - (reisija või meeskonna liikme) kontrolliks esitatud dokumendi number

 

Dokumendi väljastanud riik        - valik: riigi nimi, milline väljastanud dokumendi (reisijale või laevapere liikmele)

 

Sugu                                - valik: naine või mees või mõlemad korraga (Kõik)

 

filtrinupp                                - nupp otsingufiltri käivitamiseks (päringu alustamiseks)

 

excel3                - nupp andmetest Excel´i faili genereerimiseks (järgnevalt võimalik andmete edasine töötlus Pivot´i ga)

 

 

Näidis: valmis isikuandmete päringu näidis (filtri valikutega: Reisijad / Periood/Saabumine ja Väljumine/  Kodakonsus: USA)

 

list

 

Näidis: isikuandmete Excel`i näidis

 

listexcel