Intsidentidega seotud teadetele registreeringu seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis > Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine >

Intsidentidega seotud teadetele registreeringu seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Organisatsiooni kasutajaid Süsteemis Teadete saamisele registreerida saab konkreetse Organisatsiooni Kontoadministrator või EMDE Administraator.

vt.  lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine.

 

 

NB! Ühte tüüpi teadetele võib seadistada sarnased saatmise sisu, viisiid, saaja/d või seadistada igale tüübile erinevad saatmise viisid, sisu, saaja/d.

 

 

Intsidentidega seotud E-posti teatele registreerumiseks:

 

 

1. Ava Organisatsiooni andmed ja sisene sakki "Tellimused".

 

2. Organisatsiooni kasutajatele uue registratsiooni sisestamiseks Teadetele kliki nupule plus nimekirja päises ja avaneb uus Teadetele registreerumise vorm.

 

Näidis:

 

tellimus2

 

 

3. Infoblokk "Peamine", vali esiteks teavitamise viis valikust klikiga "Teavitamise meetod" - täitmiseks nõutud väli kuna sellest oleneb millised teated ilmuvad järgnevalt valikusse "Teade" (kas E-post või x -Tee Teated);

 

teated3

 

3. Uuele E-posti teatele registreerumiseks tuleb  KINDLASTI sisestada järgnev:

 

3.1. sisesta valikust klikiga vastav "Teavitamise meetod" valik "E-post"

 

3.2. "Teavitamise meetod" rea alla lmub lisarida "E-post" koos lahtriga - sisesta lahtrisse teavitatava/te E-posti aadress/id

 

3.3. sisesta väljale "Keel" valikust klikiga sobiv - kas eesti- või inglise keeles

 - Teade hakkab saabuma vastavas keeles loodud malli alusel (vt. alalõiku "Teatemallide seadistamine").

 

Näidis:        

teade6

 

 

4. sisesta valikust "Teade" vajalik lahtrisse (valkikusse "Teade ilmuvad valitavad teated grupeeritult  - Organisatsioonile määratud rolli/de alusel automaatselt) ja kliki järgnevalt samal real nupule "Lisa" . Sisestatav Teade registreerub nimekirja ülemiseks. VASTAVALT vajadusele sisesta kas 1 teade või mitu teadet korraga.

 

NB! Intsidentide teadete valimisel ilmuvad ekraanivormi paremale äärele automaatselt juurde 2 infoblokki: "Intsidendi tüüp".

 

 

5. Intsidentidega seotud teate valimisel ilmub ekraanivormi juurde:

-  infoblokki "Peamine" lisanduvad kirjete read "Kõik intsidendi tüübid" koos oma deaktiivse märkeruuduga;

-  ja paremale äärele lisainfoblokid valikutega "Intsidendi tüüp".

 

5. Teavitamise seadistamise võimalused (vt. p.5) - vastavalt vajadusele, kas ühele adressaadile või mitmele, sisuga:

 

5.1. kõikide Intsidentide andmed

- aktiviseeri märkeruut "Kõik intsidendi tüübid" infoblokis "Peamine" (lisainfoblokk "Intsidendi tüüp" kaob)

 

Näidis:

teated11

 

5.2. ainult valitud tüüpi Intsidentide andmed

- jäta märkeruut "Kõik intsidendi tüübid"" deaktiveerituks ja sisesta avanenud lisainfobloki "Intsidendi tüüp"" valikust klikiga nimekirja vajalik/ud intsident/ide tüüp/tüübid..

 

Näidis:

teated12

5.5. Salvesta om tegevused klikiga nupul save. Uus registreeringu kirje salvestub/uued registreeringu kirjed salvestuvad Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja

 

Näidis:

 

teated13

 

 

 

6. Registreeringu muutmiseks:

 

6.1. sisene konkreetsesse registreeringu kirjesse Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja läbi vastava rea alguses asetseva nupu teated5 (vt. Näidist p.5.5.)

 

6.2. teosta vajalikud muudatused ja salvesta klikiga nupul save.

 

 

7. Teatelt registreeringu eemadlamiseks vt. tegevuseid eelmises alamlõigus "Organistasiooni Teadete saamisele registreerimine" (punktide all 11 ja 12)