Intsidendi teate sisestamine

Navigation:  Süsteemi töö > Intsidendi teated >

Intsidendi teate sisestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Sisene alamlõiku "Intsidendi teated" läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

intsidents2

 

2. Uue Intsidendi teate sisestamiseks kliki nupul plus Intsidendi teadete nimekirja päises ja avaneb uus "Intsidendi teade" vorm (vt. Näidist all)

 

Näidis:

ints2

 

3. Täida ekraanivormi väljad:

 

"Laev"                - sisesta väljale laeva nimi/nime osa ja sisesta avanevast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

"Sihtsadam" -        sisesta väljale sadama nimi/nime osa ja sisesta avanevast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

"Intsidendi tüüp"        - ava valik ja sisesta klikiga sobiv lahtrisse (vt. ka alamlõiku "Intsidendi tüübid", alalõigu all "Loetelud") ;

"Intsidendi kuupäev" - sisesta intsidendi toimumise aeg käsitsi või kalender-funktsiooni abil;

"Intsidendi detailid" - laadi intsidendi vormi juurde üles intsidendi kohta käiv informatsioon paberkandjal (samal real asetseva "Vali" nupu abil, laadi lahtrisse " üles suvaline fail oma arvuti kõvakettalt). Lubatud formaadid MS Office, PDF, jt formaadid. Pärast fail üleslaadumist ilmub vormi alla nupp "Saada".

 

4. Kliki nupul "Saada" ja selle tulemusena:

salvestuvad kõik ekraanivormi sisestatud andmed;

väljale "Teataja" salvestub automaatselt saatja organisatsiooni nimi;

Intsidendi teate ekraanivormis salvestub uus Dokumendi hetke Staatus: Saadetud ja samuti Teate saatmise täpne aeg.

Intsidendi teade salvestub Intsidendi teadete nimekirja Süsteemis.        

Kõigile Intsidendi teadete saamisele registreerunud Kasutajatele edastub neile Süsteemis registreeritud e-posti aadressile Intsidendi Teade.

teate saatmine fikseerub Süsteemi logides.

 

 

NB!

 

Lisaks

Intsidendi teadet ei ole võimalik saata, kui ei ole üles laaditud faili lahtrisse "Intsidendi detailid" - " Saada" nupp ei ilmu ennem, kui fail on üles laaditud.

Intsidendi teadet ei ole võimalik saata ilma tärniga tähistatud kohustuslike väljade täitmiseta (ilmub vastavasisuline veateatis).