Intsidendi teated

Navigation:  Süsteemi töö >

Intsidendi teated

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Intsidentide tüübid on sisestatud Süsteemi valikusse Administraatori või Registrihalduri poolt (vt. alamlõiku "Intsidendi tüübid", alalõigu all "Loetelud").

 

2.Intsidendi teate lisamine Süsteemi Intsidendi teadete nimekirja toimub Kasutaja poolt vastava elektroonilise vormi täitmise ja lisamise teel nimekirja (vt. järgmist alamlõiku: " Süsteemi töö >> "Intsidendi teate sisestamine") .

 

3.Intsidendi teadet Süsteemi lisada saavad:

 

- Veeteede Ameti kasutaja

- Politsei- ja Piirivalveameti kasutaja

- Sadama Kasutaja

- Keskkonnainspektsiooni kasutaja        

- vajadusel ka Administraator, juhul kui esinevad probleemid Teate saatmisel (vt. eraldi tegevusi järgnevast alamlõigust: Süsteemi töö >> "Intsidendi teate edastamine Administraatori poolt saatmise probleemide korral")