ICS

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT) >

ICS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ICS andmed sisestab LK dokumentide juurde Laevaagendi firma kasutaja või selleks volitatud Deklarant (KSIE) või vajadusel ka Administraator.

ICS ekraanivormi saab täita alles pärast Lastimanifesti ekraanivormi kohustuslike väljade täitmist.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel). Sisene vajaliku Lastimanifesti andmetesse läbi nupu, Lastimanifestide nimekirja vastava rea alguses.

 

- IMLikoon Impordi Lastimanifest

- IMLT ikoon Transiidi Lastimanifest

 

 

Näidis 1:

 

manifests

 

 

4. ICS andmete sisestamise juurde sakile "2.ICS", pääseb ainult pärast seda kui eelnevalt on täidetud kohustuslikud väljad Impordi lastimanifestis saki all "1.Manifest".

 

 

5. Lastimanifesti ICS andmete sisestamiseks kliki sakil "2.ICS" ja avaneb ICS-ekraanivorm.

 

Täida ICS ekraanivorm (vt. Näidist all):

 

5.1. infoblokk "Vedaja"

- lahter "Vedaja EORI number"        - tekstiväli, sisesta väljale vedaja EORI number.

 

EORI numbri olemasolul lahtris "EORI number" on võimalik klikiga nupule  -  "Kontrolli EORI kehtivust" kontrollida sisestatud EORI numbri kehtivust SOAP-teenusega. Juhul kui EORI number korrektne ilmub lahtri ette roheline greenbul RING-tähis ja kursori suunamisel sellele, ilmub tekst "EORI on kehtiv". Juhul kui andmebaasis lisaks olemas aadressiandmed edastuvad vastavad andmed  automaatselt infobloki "Vedaja" vastavatele väljadele.

Juhul kui EORI number ei ole korrektne ilmub punane redbul RINGtähis ja kursori suunamisel sellele ilmub tekst "EORI ei ole kehtiv".

 

Nupu klikkimisel saadud staatuse andmeid ei salvestat ehk siis ekraanivormisulgemisel staatuse andmed kaovad (kontrollimiseks tuleb klikkida uuesti). Sideprobleemide korral serverite vahel ilmub EMDE kasutajatele vastavasisuline veateatis.

 

- lahter "Nimi"                        - tekstiväli, sisesta Organisatsiooni nimi;

- lahter "Tänav ja majanumber" - tekstiväli, sisesta Organisatsiooni aadress (tänava ja majanumber);

- lahter "Postiindeks"                - numbriväli, sisesta postiindeks eelnevalt sisestatud aadressi juurde;

- lahter "Linn"                        - tekstiväli, sisesta linn eelnevalt sisestatud aadressi juurde;

- lahter "Riik"                        - sisesta väljale riigi nimi või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse. (Vajadusel) kasuta sobiva Riigi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Riigid loend: vajaliku riigis sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus

 

NB! Juhul kui Vedaja andmetesse sisestada ainult EORI number, ilmub lehekülje päisesse hoiatav Dialoog: "Vedaja" jaoks sisestatud ainult EORI number (...). Kas soovite jätkata? Dialoog ei kustu ennem, kui Teostaja on klikkinud nupul "Jah". Juhul kui klikkida "Ei", ilmub vastav Dialoog alati uuesti.

 

EORI (2)

 

 

 

5.2. infoblokk "ICS"

- rida "Esimese saabumiskoha kood"                 - sisesta väljale kood või selle osa ja vali klikiga nimekirjast vajalik lahtrisse. (Vajadusel) kasuta Tolliloendist sobiva koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                         Klikkimisel avaneb Tolliloend: vajaliku Esimese saabumiskoha koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtri võimalusi loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada                                                valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

tolliloend

 

 

 

 

5.3. infoblokk "Marsruudil läbitavate riikide koodid" (ilmub ainult juhul kui laev tuleb mitte EL-riigist):        

- sisesta väljale riigi nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse ja kliki järgnevalt sama infobloki all asetsevale nupule "Lisa".

- Mitme riigi lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja riigid reastuvad samasse infoblokki nimekirjana üksteise alla. (Vajadusel) kasuta sobiva Riigi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

Klikkimisel avaneb Riigid loend: vajaliku riigis sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

5.4. infoblokk "Järgnev sisenemistolliasutus" (ilmub ainult juhul kui laev tuleb mitte EL-riigist):

- lahter täitub automaatselt juhul kui Sadama andmetesse vastav parameeter juba eelnevalt sisestatud (vt. alalõiku "Süsteemi osad" >> alamlõiku "Loetelud" >> "Kohanimeloendid" >> "Sadamad" >> " Uue sadama andmete lisamine").

- muutmiseks sisesta väljale tolliasutuse kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse ja kliki järgnevalt sama infobloki all asetsevale nupule "Lisa".

- Mitme sisenemistolliasutuse lisamiseks teosta sama protseduuri järgnevalt mitu korda ja tolliasutused reastuvad samasse infoblokki nimekirjana üksteise alla; (Vajadusel) kasuta sobiva Tolliasutuse koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

Klikkimisel avaneb Tolliasutuste loend: vajaliku Tolliasutuse sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

 

 

Näidis : ICS vorm EL sadamast saabuva Laeva puhul

 

trans2

 

 

Näidis: ICS vorm mitte-EL sadamast saabuva Laeva puhul

 

mantrans

 

 

6. Sisesta järgnevalt Lastimanifesti juurde ICS deklaratsioonid, milleks on loodud 2 võimalust: kopeerida deklaratsioon andmetega Organisatsiooni deklaratsioonide nimekirjast või lihtsalt sisestada käsitsi uus.

 

6.1. Kopeeri Lastimanifesti juurde Deklaratsioon, juba eelnevalt sisestatud (oma Organisatsiooni) Deklaratsioonide nimekirjast

- kliki nupul "Kopeeri deklaratsioon" ja avaneb üldnimekiri kõikidest Organisatsiooni poolt loodud Import Deklaratsioonidest ("Kõik ICS deklaratsioonid")

- sobiva Deklaratsiooni leidmisel (vajadusel kasuta otsimiseks tabeli päises asuva filtri võimalusi), kliki vastaval real ja järgnevalt selle lõpus asetsevale nupule vali2;

 

Näidis

 

manlist

 

- genereerub LK´ga seotud uus unikaalse LRN-numbriga Deklaratsioon, milles sees kõik kopeeritud Deklaratsiooni andmed peale MRN-numbri;

- toimeta vajadusel loodud Deklaratsiooni andmeid;

- juhul kui pärast nupule "Kopeeri deklaratsioon" ei soovi avanenud üldnimekirjast Deklaratsiooni andmeid kopeerida, siis kliki nupul "Tühistada valik" ekraani päise paremal äärel, real "Vali deklaratsioon" ning valik sulgub.

 

6.2. Sisesta käsitsi Lastimanifesti juurde uus Deklaratsioon

- kliki Deklaratsioonide nimekirja tabeli päise paremas ääres asetsevale nupule plus ja vali avanevast valikust täitmiseks vajalik Deklaratsiooni vorm/ EL sadamast saabumisel sisendub Deklaratsiooni vorm automaatselt:

 - juhul kui Laev saabub EL riigi sadamast, siis valikut ei ole - automaatselt avaneb Kaubamanifest vorm.

 - juhul kui Laev saabub mitte-EL riigi sadamast, siis valikust avanevad ENS, ENS (AEO) ja Loend vormid, millistest klikiga valida sobiv.

 

 

7. Uue Deklaratsiooni vorm lisandub Deklaratsioonide nimekirja, otse konkreetse Lastimanifesti ICS andmete alla. Deklaratsiooni andmete sisestamiseks kliki nupule ics, vastava rea alguses ja avaneb vastava Deklaratsiooni vorm.

 

 

8. Deklaratsiooni täitmine (erinevate Deklaratsiooni vormide sisud täpselt sarnased, erinevad ainult nimetusega).

 

8.1.Täida Deklaratsiooni vormi väljad (näidiseks kasutatud "Kaubamanifest" vormi).

 

Näidis

 

ss

- rida "Kliendi viitenumber (LRN)                        - (Local reference number) unikaalne number, genereerub automaatselt Süsteemi poolt. Vajadusel võimalik järgnevalt käsitsi muuta;

- rida "Tolliviide (MRN)"                                - EMTA süsteemist EMDE´sse edastatav number (edastub EMTA süsteemist pärast Deklaratsiooni kinnitamist);

- rida "Kaubasaadetise viitenumber"                - tekstiväli, sisesta kaubasaadetise viitenumber;

- rida "Reisi viitenumber"                        - tekstiväli, sisesta reisi viitenumber;

- rida "Veokulude makseviisi kood"                - sisesta väljale tekstina makseviisi kood/nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse. (Vajadusel) kasuta sobiva makseviisi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Veokulude makseviisi koodide loend: vajalikukoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

infoblokk "Tõkendi tunnus"                        - sisesta        väljale käsitsi tõkendi tunnus kliki järgnevalt samal real asetsevale nupule "Lisa". Mitme tõkendi tunnuse lisamiseks        teosta sama protseduuri mitu korda ja tõkendi tunnused reastuvad samasse infoblokki                                                        nimekirjana üksteise alla. REA EEMALDAMISEKS nimekirjast- kliki nupul minus vastava rea lõpus ;

 

infoblokk "Saatja"                                - sisestada saab ühe või mitu Saatjat. Sisesta väljale Organisatsiooni nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse (vt. sisestamise kirjeldust p. 8.2.);

infoblokk "Saaja"                                - sisestada saab ühe või mitu Saajat. Sisesta väljale Organisatsiooni nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse (vt. sisestamise kirjeldust p. 8.3.);

infoblokk "Teavitatav lepingupool"                - sisestada saab ühe või mitu teavitatavat lepingupoolt. Sisesta väljale Organisatsiooni nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse (sisestamise protsess sarnaselt p. 8.2. või 8.3.)        

 

Deklaratsiooni lisamiseks ICS`i                        - kliki nupule "Jah" dialoogis "Luua uus" vormi päises / lisamise tühistamiseks kliki nupul "Ei" dialoogis.

 

SALVESTAMINE: salvesta Deklaratsiooni andmed nupuga save.

 

8.2. Saatja andmete sisestamine: kliki Deklaratsiooni infobloki "Saatja" päises asetseval nupul plus (näidis p. 8.1.).Täida avaneva "Saatja" vormi väljad ja salvesta andmed nupuga save. Lisa vajadusel sarnaselt mitu Saatjat. Saatjate andmed reastuvad nimekirjana infobloki "Saatja" alla Deklaratsioonis. Saatja eemaldamiseks nimekirjast kasuta vajadusel nuppu delete vastava kirje rea lõpus.

 

saatja1

 

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.1

 

8.3. Saaja andmete sisestamine: kliki Deklaratsiooni infobloki "Saaja" päises asetseval nupul plus (näidis p. 8.1.). Täida avaneva "Saaja" vormi väljad ja salvesta andmed nupuga save. Lisa vajadusel sarnaselt mitu Saajat. Saajate andmed reastuvad nimekirjana infobloki "Saaja" alla manifestis. Saaja eemaldamiseks nimekirjast kasuta vajadusel nuppu delete vastava kirje rea lõpus (vt. Näidist p. all 8.4.).

 

saaja2

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.1

 

8.4. Sisesta Deklaratsiooni Kauba kohta käiv informatsioon. Kliki nupule plus kaupade nimekirja tabeli päises.

 

Näidis:

 

kaubakaal

 

Avaneb uus vorm kauba andmete sisestamiseks. Täida ekraanivormi "Kaup" väljad

 

Näidis

 

ss10

 

 

 

- rida "Kaubaartikli järjekorra number"        - tekstiväli, Deklaratsiooni EMTA`sse saatmisel genereeritav järjekorra number;

- rida "Kauba kirjeldus"                        - suur tekstiväli, kuhu sisesta vabatekstina kauba kohta käiv üldinformatsioon;

- rida "Kaubakood"                        - sisesta väljale kaubakood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

Vajadusel) kasuta sobiva Riigi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Kaubakoodide loend: vajaliku kaubakoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rida "Brutokaal"                        - numbriväli, sisesta väljale vastav kaalkilodes (kg);

- rida "UN number"                        - sisesta väljale UN number või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

- rida "Saatja"                                - sisesta väljale saatja Organisatsiooni nimi või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

- rida "Saaja"                                - sisesta väljale saaja Organisatsiooni nimi või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

- rida "Teavitatav lepingupool"                - sisesta väljale teavitatava Organisatsiooni nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

- rida "Ladustamiskoht"                        - sisesta väljale ladustamiskoha nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

(Vajadusel) kasuta sobiva Ladustamiskoha leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Tollitsoonide loend: vajaliku ladustamiskoha sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

infoblokk "Konteineri number"                                - sisesta väljale konteineri number ja kliki järgnevalt samal real asetsevale nupule "Lisa". Mitme konteineri lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja konteinerid reastuvad samasse infoblokki                                                                nimekirjana üksteise alla;

 

infoblokk "Lisainfo kood"                                        - sisesta (vajadusel) valikust vajalik kood klikiga lahtrisse ja kliki järgnevalt samas nupule "Lisa". Vajadusel võimalik sarnaselt sisestada mitu kirjet, mis reastuvad infoblokis üksteise alla nimekirjana.

 

infoblokk "Aktiivse transpordivahendi riiklik kuuluvus        - sisesta (vajadusel) valikust vajalik kood klikiga lahtrisse ja kliki järgnevalt samas nupule "Lisa". Vajadusel võimalik sarnaselt sisestada mitu kirjet, mis reastuvad infoblokis üksteise alla nimekirjana.

 

infoblokk "Piiriületamiseks kasutatava aktiivse transpordivahendi tunnusandmed" - sisesta (vajadusel) valikust vajalik kood klikiga lahtrisse ja kliki järgnevalt samas nupule "Lisa". Vajadusel võimalik sarnaselt sisestada mitu kirjet, mis reastuvad infoblokis                                                                                                üksteise alla nimekirjana.

infoblokk "Pakendid"

täida iga pakendi kohta vastava rea lahter:

- rea lahter "Pakendi tüüp"                                        - sisesta väljale pakendi või selle koodi nimetus/selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                                         (Vajadusel) kasuta sobiva pakendi tüübi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                                         Klikkimisel avaneb Pakendi tüüpide loend: vajaliku pakendi tüübi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                        tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rea lahtrid "Pakendite arv", "Pakendamata kauba tükiarv",        -numbriiväljad, sisesta lahtrisse käsitsi vastav number;

- rea lahter "Pakendi markeering"                                - sisesta/kopeeri lahtrisse vastav pakendi markeering.

- nupp "Lisa" samal real                                                - kliki nupul, uue Pakendi rea kirje lisamiseks infoblokki

 

infoblokk "Lisatud dokumendid/sertifikaadid"        

- rea lahter "Dokumendi tüüp"        -                                - sisesta väljale dokumendi või selle numbri nimetus/selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                                         (Vajadusel) kasuta sobiva Dokumendi tüübi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                                         Klikkimisel avaneb Dokumendi tüübid loend: vajaliku dokumendi tüübi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                        tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rea lahtrid "Dokumendi viitenumber"        -                        - tekstiväli, sisesta/kopeeri lahtrisse käsitsi vastav number;

- rea lahter "Dokument"                                                - kliki nupule "Vali" lahtris ja laadi Süsteemi üles vastav dokument (standardne faili üleslaadimise protsess tööjaama kõvakettalt);

- nupp "Lisa" samal real                                                - kliki nupul, uue Dokumendi rea kirje lisamiseks infoblokki

 

 

 

 

 

REA EEMALDAMISEKS vastavas nimekirjas                        - kliki nupul minus vastava rea lõpus .

 

Kauba lisamiseks deklaratsiooni                                        - kliki nupule "Jah" dialoogis "Luua uus" vormi päises / kliki "Ei" kui ei soovi sisestatud kauba andmeid lisada.

SALVESTAMINE: salvesta sisestatud Kauba andmed nupuga save .

 

 

 

9. Deklaratsiooni esitamiseks EMTA`sse täida väljad Deklaratsiooni ekraanivormi alumises infoblokis "Deklaratsiooni esitamine" (vt. Näidist p.8.4.):

 

- rida "Esitaja esindaja andmed"                        - sisesta väljale dokumendi esitaja Organisatsiooni nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta Organisatsioonide loendist vajaliku nime leidmiseks otsingu funktsiooni search,        rea lõpus. Klikkimisel avaneb Organisatsioonide loend: vajaliku Esitaja andmete sisestamiseks, kliki nupul vali2                                                         sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtri võimalusi loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rida "Esitamise tolliasutus"                        - sisesta väljale Tolliasutuse- või selle koodi nimetus/selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse. (Vajadusel) kasuta Tolliloendist sobiva koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tolliloend: vajaliku Esimese saabumiskoha koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtri võimalusi loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rida "Esitamise koht"                                - tekstiväli, sisesta väljale käsitsi esitamise kohta.

 

 

KLIKI nupul "Saada".

 

TULEMUS

Süsteem

- salvestab andmed, kusjuures väli "Esitaja" täitub automaatselt;

-edastab Deklaratsiooni EMTA´sse ja positiivse vastuse korral /vt. all Näidis: EMTA poolt aktsepteeritud Deklaratsiooni logi kirje/, sisestub Süsteemis vastavale Deklaratsioonile MRN-i number, reale "Tolliviide (MRN);

- negatiivse vastuse korral ,võimalik vaadata vea põhjust vastava Deklaratsiooni logidest (vt. p.10.).

 

 

10. Deklaratsiooni saatmise logide vaatamine (EMTA süsteemi vastused):

- sisene klikiga vastava Deklaratsiooni sakile "2. Logid"

- vastava Teate rea lahtrisse "Tulemus" ilmub tähis KREST ja kirje "Tagasilükatud"(vt. all Näidis: EMTA poolt MITTE aktsepteeritud Deklaratsiooni logi kirje), mis näitab, et Deklaratsioon ei ole EMTA poolt aktsepteeritav. Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu (Näidis1). Teosta järgnevalt vajalikud parandused Deklaratsiooni andmetes ja saada Deklaratsioon uuesti EMTA`sse. Saada seni kuni saad Deklaratsioonile MRN-numbri (vastuse "Deklaratsioon aktsepteeritud", logi lahtrisse "Tulemus")

 

- vajadusel on võimalik vaadata Süsteemi poolt saadetud/saadud XML-faile , klikkides vastaval nupul xml logides:

- real "Sõnum"- Süsteemi poolt EMTA Süsteemi edastatud XML;

- real "Tulemus" - EMTA Süsteemist saadud XML vastus;

- samuti on võimalik näha saadetud/vastatud XML´ide saatmise aegasid (lahtrid "Saatmise aeg"/"Kättetoimetamise aeg").

 

 

Näidis: EMTA poolt MITTE aktsepteeritud Deklaratsiooni logi kirje

 

kmf3

 

 

Näidis1: EMTA poolt mitteaktepteeritava Deklratsiooni Veateatise sisu kirje

errordec

 

 

Näidis: EMTA poolt aktsepteeritud Deklaratsiooni logi kirje

 

KMF1

 

 

11. Deklaratsiooni tühistamiseks kliki nupul "Tühista Deklaratsioon" (vt. Näidist p.7.4.) ja andmete salvestamisel klikiga nupul save, muutuvad kogu Deklaratsiooni andmed järgnevalt mittemuudetavateks - READ ONLY. Reale Staatus sisestub märge "Tühistatud", koos vastava aja fikseeringuga.

 

 

 

 

LISAKS:

 

1. Laevaagendi firma kasutajal ei ole võimalik ühtegi Deklaratsiooni Süsteemist eemaldada - vajadusel saab ta neid ainult tühistada.

2. Pärast Saabumisteate edastamist ei ole Deklaratsiooni andmete muutmine enam võimalik (READ ONLY).