Süsteemi töö

Navigation:  »No topics above this level«

Süsteemi töö

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla on koondatud kõik Süsteemi kasutamisega seonduvad tegevused, mis on grupeeritud järgmiste alamlõikude alla:

 

EMDE avalik moodul

Süsteemi seadistamine

Süsteemi sisenemine

Laevade loetelu (Laevaregister)

Laevakülastused (LK ja LLK) ja kogu sellega seonduv funktsionaalsus laeva ning lastiga (teated, dokumendid, laeva- ja lasti klaarimine)

Töölaud

Sõidugraafikud

Veeteetasu arvestamine

GIS kaart

Intsidendi teated

Kasutajate (mass) teavitamine e-mailiga

Logid

Aruanded

Arhiveerimine

HNS

Abi

 

 

 

 

LISAKS:

 

- vt. KINDLASTI EELNEVALT informatsiooni alamlõigu alt "Nõuded Süsteemi kasutamiseks esitatavale tööjaamale"

 

- vt. KINDLASTI EELNEVALT informatsiooni alamlõigu alt "Kasutatavad lühendid"

 

- vt. KINDLASTI EELNEVALT informatsiooni alamlõigu alt "(C)one Tarkvara lühikirjeldus"