HNS grupi muutmine Manifestis

Navigation:  Süsteemi töö > HNS >

HNS grupi muutmine Manifestis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

HNS grupi andmeid Manifestis muuta saavad LK´e loonud Laevaaegindifirma kasutaja või volitatud Deklarant ja vastava Terminali kasutaja ning vajadusel ka Administraator (kõikides Manifestides).

 

Konkreetse Manifesti andmetesse siseneda võimalik kas LK`e "Dokumendid" saki kaudu või "HNS aruanded" alamlõigu kaudu.

 

Kauba HNS-grupi muutmiseks:

 

1. otse Manifesti kaudu

1.1. leia Süsteemist vajalik Manifest ja sisesta Manifesti ekraanivormis valikust real "HNS grupp" klikiga väljale teine HNS-grupp või juhul kui HNS-grupp puudub siis  "Ei ole valitud" (e. HNS grupp puudub).

 

Näidis: Kauba HNS-grupi muutmine Manifestis

 

HNSmanifest

 

1.2. Andmete salvestamiseks kliki nupul save.

 

 

2. või sisesta HNS-grupi muudatused "HNS aruanded" alamlõigu kaudu, milleks:

 

2.1. kliki alamlõigul "HNS aruanded", mis asub peamenüü alalõigu all "Peamine".

 

2.2. Leia avanevas HNS aruannete nimekirjas vajalik aruanne (kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

2.3. Sobivasse aruandesse sisenemiseks kliki nupul HNSaruanne, nimekirja vastava rea alguses .

 

2.4. kasuta vajaliku/vajalike Manifesti/de leidmiseks filtrite võimalusi Manifestide nimekirja päises või olemasolevaid HNS-gruppide jaotuseid Manifestide nimekirjas

 

2.5. valitud Manifestides võimalik muuta HNS-grupi andmeid 1-e Manifesti kaupa või siis mitmes Manifestis korraga uue, sarnase HNS-grupi määramisega

 

Näidis:

HNSmanifest2

 

 

2.6. aktiviseeri märkeruut muudetava/te Manifesti/de kirje/te rea alguses (või kõikide Manifestide aktiviseerimiseks  kliki nupul "Vali kõik" nimekirja päises / märkeruutude deaktiveerimiseks kliki nupul "Vabasta kõik" (vt. Näidist p. 2.5.)

 

2.7. kliki funktsionaalsele nupule saada ja vali  valikust klikiga "Muuda HNS gruppi" (vt. Näidist p.2.5)

 

Näidis: HNS-grupi muutmine Manifestides

 

HNSchange4

 

2.8. Valitud (aktiviseeritud märkeruuduga) Manifest/id avanevad uues "Muuda HNS gruppi" ekraanivormis.

 

Näidis: HNS-grupi muutmine Manifesti/de/s

 

HNSchange5

NB! Juhul kui aktiviseeritud mitu Manifesti korraga, vahetatakse kõigile nendele sama HNS-grupp korraga

 

2.9. HNS-grupi muutmise variandid:

-  vali klikiga valikust "HNS grupp" kohe uus sobiv lahtrisse.

- kustuta eelnevad HNS grupi valikud valitud Manifestidest nupuga kustuta (sellisel juhul tühjendab kõigil nendel "HNS grupp" lahtri) ja seejärel sisesta valikust klikiga uus sobiv lahtrisse.

 

2.10. Salvesta oma tegevus nupuga save.

NB! Juhul kui pärast nupul klikkimist uut HNS-gruppi ei valita salvestuvad vastavate Manifestide andmed ilma HNS grupita.

 

 

3. Koheselt pärast HNS-grupi andmete muutuse salvestust Manifesti/ed/s, edastub vastavale Terminalile e-posti teade "Teade HNS-grupi muutusest". Vastav teade saabub Organisatsiooni kontoadministraatori poolt teate saamisele registreerimise ekraanivormis sisestatud Kasutaja/te e-posti-aadressi/te/le (vt. tegevusi alamlõigust "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine").

 

Näidis: e-posti teade HNS -grupi muutmisest Manifestis (teate tekst seadistatav Administraatori poolt)

 

HNSchange3

 

 

4. E-posti teate edastus fikseerub EMDE logides

 

Näidis: "Teade HNS-grupi muutusest" logis

 

HNSmail