HNS aruande detailide vaatevõimalused

Navigation:  Süsteemi töö > HNS >

HNS aruande detailide vaatevõimalused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kõiki HNS aruandeid Süsteemis näevad KKI kasutaja ja Administraator, Terminali kasutaja näeb ainult enda terminaliga seotud vastavaid aruandeid.

 

HNS aruandes alati sees kõik  valitud perioodil konkreetse terminaliga seotud Manifestid: HNS-grupi  kaupu sisaldavad (nii Terminali poolt kinnitatud kui kinnitamata sisuga) + HNS-grupi kaupu mittesisaldavad Manifestid.

 

 

1. kliki alamlõigul "HNS aruanded", mis asub peamenüü alalõigu all "Peamine".

 

2. Leia avanevas HNS aruannete nimekirjas vajalik aruanne (kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sobivasse aruandesse sisenemiseks kliki nupul HNSaruanne, nimekirja vastava rea alguses.

 

 

4. HNS aruande detailide vaatamise võimalused: "Pivot" vaates ja "Peavaates"

 

4.1. HNS aruanne avaneb "vaikimisi" "Pivot vaatega", milles aruande perioodiga seotud HNS kaupade kogused genereeritud grupeerituna HNS-gruppide alusel ekraanivormi alumises osas.

 

Näidis:  "vaikimisi" avanev HNS aruande ekraanivorm ("Pivot" vaatega)

HNSpivot

 

NB! Summeeritud aruande osa (ülemine) on alati fikseeritud andmete seisukorraga, aruande detailine osa (alumine), milles perioodiga seotud Manifestid, aga on alati andmete hetke seisukorraga.

 

 

4.1.1. klikkides suvalisel grupeeritud HNS grupi andmete aktiivsel real ekraanivormi alumises osas, avaneb vastava HNS-grupiga seotud Manifestide nimekiri (vt. Näidist p.4.1.)

 

Näidis:

HNSpivot2

 

4.1.2. klikkides järgnevalt avanevas Manifestide nimekirjas konkreetse rea alguses asetseval ikoonil manifesticon, võimalik vajadusel siseneda vastava Manifesti andmetesse (näiteks HNS grupi lisamiseks/muutmiseks või vastava koguse andmete muutmiseks)  Vt. lisaks tegevusi eelnevast alamlõigust "HNS grupi muutmine Manifestis"

 

4.1.3. samuti võimalik Terminali kasutajal samas teostada konkreetse Manifesti HNS andmete kinnitamine Süsteemis (vt. järgnevalt alamlõiku "HNS andmete kinnitamine Manifestis Terminali poolt"

 

 

4.2.  "Peavaate" vaatesse sisenemiseks Manifestide nimekirja filtri "Vaade" valikus real "Peavaade".

 

4.2.1. ja avaneb koheselt kogu antud Terminali HNS aruande perioodiga seotud Manifestide nimekiri  (vt. lisaks tegevuste kirjeldusi p. 4.1.2. ja 4.1.2.)

 

Näidis: HNS aruande ekraanivorm ("Peavaade" vaatega)

 

HNSmain