HNS aruande staatused

Navigation:  Süsteemi töö > HNS > HNS aruande allkirjastamine ja saatmine >

HNS aruande staatused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

HNS aruande Staatused, mis ilmuvad HNS aruande vormistamisel ja esitamisel vastavas ekraanivormis:

 

- Ei ole saadetud  - HNS aruannet kordagi ei ole allkirjastatud/saadetud  (vaikimisi seisukord algselt)

 

- Saadetud - HNS aruanne allkirjastatud ja saadetud

 

- Muudetud - antud aruande staatus nähtav kahel juhul:

 

1. juhul kui HNS aruandesse sisestatud- või muudetud andmed lihtsalt salvestatakse, aga ei allkirjastata ega saadeta;

2. korduvsaatmise korral ilmub sekundi jooksul enne "Saadetud" staatuse fikseerumist aruande ekraanivormis.

 

Näidis:   HNS aruande vorm staatusega "Saadetud"

 

HNSstaatus

 

 

 

JUHUL HNS aruande saatmine mingil põhjusel ebaõnnestub - ilmub ekraanile vastavasisuluine veateatis, samuti fikseerub see logides.