HNS aruande muutmine

Navigation:  Süsteemi töö > HNS > HNS aruande allkirjastamine ja saatmine >

HNS aruande muutmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

HNS aruannet Süsteemis muuta saab Terminali kasutaja (vajadusel ka Administraator). Administraatorile on näha kõigi terminalide HNS aruanded ja neid on õigused nende sisu käsitsi  muutmiseks, kuid puudub aruannete genereerimise, allkirjastamise ja saatmise võimalus.

 

HNS aruannet on Terminali kasutajal võimalik allkirjastada ja saata mitu korda:  saata, vajadusel parandada, uuesti allkirjastada ja saata.

 

NB! Summeeritud aruande osa (ülemine) alati fikseeritud andmete seisukorraga, aruande detailine osa (alumine), milles perioodiga seotud Manifestid, aga alati andmete hetke seisukorraga.

 

 

HNS aruande muutmiseks:

 

1. kliki alamlõigul "HNS aruanded", mis asub peamenüü alalõigu all "Peamine".

 

2. Leia avanevas HNS aruannete nimekirjas vajalik aruanne (kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sobivasse aruandesse sisenemiseks kliki nupul HNSaruanne, nimekirja vastava rea alguses.

 

4. HNS aruandes andmete muutmiseks, kliki avanenud aruandeekraanivormis nupule "Muuda"

 

Näidis: HNS aruande andmete muutmine

 

HNSchange

 

 

5. HNS aruandes andmete muutmise variandid:

5.1. andmed muudetakse käsitsi OTSE  (üld)andmete vastavate HNS klasside ridadel AINULT, HNS aruande ekraanivormis (vt. selgitusi eelnevas alamlõigus "HNS aruande lisamine ja vormistamine");

 

5.2. või muudetakse andmed otse vastava/te/s Manifesti/de/s, milliste baasil aruanne genereeritud, milleks:

- sisene otse vastava/te impordi Manifesti/de andmetesse läbi nupu manifesticon, HNS aruande ekraanivormi Manifestide nimekirja vastava rea alguses (vali eelnevalt Manifestide nimekirja päise filtri parameetrist "Vaade" valik "Peavaade");

- HNS grupi muutmiseks  Manifesti ekraanivormis, sisesta klikiga uus sobiv valikust  "HNS grupp" (vt. Näidist all).

 

 

Näidis: HNS grupi andmete muutmine Manifestis (Terminali kasutaja õigustega)

 

HNSchange2

 

NB! Uute HNS grupi andmete fikseerimiseks tuleb "ekraan üle lugeda" ja/või kohe salvestada andmed klikiga nupul save.

 

5.2.1. Uue, muudetud andmetega HNS aruandel genereerimiseks süsteemist klik jälle nupul HNSnupp1.

 

5.3. "Saadetud" staatusega HNS aruande andmete muutmisel/salvestamisel, muutub koheselt vastava aruande staatuse seisund HNS ekraanivormis (vt. lisaks selgitusi eelnevast alamlõigust "HNS aruande staatused").

Reale "Staatus" ilmub:

- staatuse seisundi kirje  -  "Muudetud";

- ja samale reale lisandub muutmise aeg + muutja andmed (nupu all telefon  ).

- jällegi ilmuvad HNS aruande ekraanivormi nupud aruande genereerimiseks Süsteemist ja digiallkirjastamiseks.

 

Näidis: "Muudetud" staatusega HNS aruanne

 

HNSchanged

 

5.4. NB! Muudetud HNS aruande andmed ei edastu automaatselt - need tuleb Terminali kasutajal uuesti digiallkirjastada ja saata (vt. tegevusi eelmisest alamlõigust "HNS aruande digiallkirjastamine ja saatmine"!

 

 

LISAKS: "HNS aruande digidoc" real säilub alati viimasena allkirjastatud ja saadetud HNS aruande versioon.