HNS aruande lisamine ja vormistamine

Navigation:  Süsteemi töö > HNS >

HNS aruande lisamine ja vormistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

HNS aruannet Süsteemis luua saab Terminali kasutaja (vajadusel ka Administraator). Administraatorile on näha kõigi terminalide HNS aruanded ja neid on õigused nende sisu käsitsi  muutmiseks, kuid puudub aruannete allkirjastamise ja saatmise võimalus. KKI kasutajal ainult kõikide Terminalide HNS aruannete andmete vaatamise õigus Süsteemis (READ ONLY).

 

Uue HNS aruande sisestamiseks:

 

1. kliki alamlõigul "HNS aruanded", mis asub peamenüü alalõigu all "Peamine".

 

2. avanevas HNS aruannete nimekirjas kliki nupule plus nimekirja päises.

 

Näidis: HNS aruannete nimekirja uue aruande lisamine (Terminali kasutaja õigustega, antud juhul Neste Eesti AS)

 

HNSreportad

 

 

3. Avaneb uus HNS aruande ekraanivorm:

- Terminali nimetus sisestub automaatselt (READ ONLY);

- (vaikimisi) sisestub reale "Aasta" algselt ka käesolev aastaarv (hetkel 2016) - käsitsi muudetav parameeter.

 

HNSRaport2

 

 

4. HNS Aruande loomiseks:

4.1. sisesta väljale "Aasta" vajaliku aruande aasta  

 

NB! Igal Terminalil võimalik esitada iga konkreetse aasta kohta AINULT 1 HNS aruanne (realiseeritud süsteemne kontroll saatmise hetkel, koos vastavasisulise veateatisega)

Konkreetse aasta HNS aruande aluseks võetakse EMDE´s kõikide konkreetse Terminaliga seotud LK´te alusel loodud Ekspordi manifestide HNS andmed, milliste ATA jääb valitud aasta sisse.

 

4.2. Aruande koostamiseks 2 võimalust:

4.2.1. aruande genereerimine vastava perioodi Manifestide andmete põhjal -  kliki nupule HNSnupp1 (lisaks võimalik väljadele sisestunud andmeid muuta vastavalt p.4.2.2.)

 

HNSRaport2

 

 

4.2.1.1. aruande andmete sisestamine andmeväljadele käsitsi (või vajadusel ka kustutada vanad- ja sisestada uued andmed) ridade kaupa:

- General Bulk Solids (BULK), t

- Presistant Oil (PO), t

- Non-Persistent Oil (NPO), t

- Liquefied Natural Gases (LNG), t

- Liquefied Petroleum Gases (LPG), t

- Other HNS (OTHER), t

 

4.2.1.2.  Aruande genereerumisel ilmub ekraanivormi alumisse ossa Manifestide nimekiri, millistest HNS andmed saadud (vaikimisi HNS Pivot vaate versioonis), vt. kirjeldusi alamlõigu alt "HNS aruande vaatevõimalused"

 

 

4.2.2. andmete sisestamiseks HNS aruandesse käsitsi  suuna kursor vastavale reale (6-st) ja sisesta andmed klaviatuuri abil.

 

 

4.2.3. HNS aruannet võimalik Süsteemis ka lihtsalt salvestada, ilma saatmiseta (klikiga nupul save). Alles pärast salvestamist või koheselt allkirjastamisel/saatmisel salvestaub aruanne HNS aruannete nimekirja.

 

HNSraport3

 

HNSaruanne - sisend konkreetse aruande andmete juurde

 

HNS aruande edastamiseks vajalik järgnevalt valida allkirjastamise vorm (allkirjastamine Mobiil-ID`ga või ID-kaardiga), milleks klikkida vastaval nupul HNS andmete ekraanivormi all (vt. tegevusi järgmisest alamlõigust "HNS aruande allkirjastamine ja saatmine".