HNS aruannete nimekiri

Navigation:  Süsteemi töö > HNS >

HNS aruannete nimekiri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ainult Terminali kasutajal on võimalik digiallkirjastada ja esitada oma terminali kohta käivaid HNS aruandeid.

EMDE Administraatoril võimalik kõikide Terminalide HNS aruandeid vaadata ja vajadusel ka sisu muuta, kuid mitte allkirjastada/saata. KKI kasutajal ainult kõikide Terminalide HNS aruannete andmete AINULT vaatamise õigus Süsteemis (READ ONLY).

 

HNS aruannete nimekiri avaneb, kui klikkida alamlõigul "HNS aruanded", mis asub peamenüü alalõigu all "Peamine".  Nimekirjas päises asetseb filter järgmiste parameetritega:

- Periood alatess ...  kuni ...        - (vaikimisi "Kõik") sisesta vajadusel lahtritesse soovitav periood (aasta numbrid);

- Staatus                        - vaikimise avaneb nimekiri staatusega "Kõik" ehk nimekirjas kõik loodud HNS aruanded vastavalt kasuatajaõigustele. Vajadusel võimalik otsida eraldi HNS aruandeid staatusega: Ei ole saadetud, Muudetud, Saadetud, Tühistatud.

 

 

 

Näidis: HNS aruannete nimekiri (Terminali kasutaja õigustega, antud juhul Neste Eesti AS)

 

HNSreports2

 

Näidis: HNS aruannete nimekiri Administraatori õigustega

 

HNSreports3

 

NB! Vajalike andmete leidmiseks kasuta filtrite võimalusi nimekirja päises.

 

Ekraanivormi lahtrite kirjeldus:

 

Välja nimetus

Kohustuslik

Kirjeldus

HNSaruanne

 

Sisend konkreetse aruande andmete juurde (real)

Aasta

X

Konkreetse aruande aasta number (NB! Igal Terminalil võimalik esitada iga konkreetse aasta kohta AINULT 1 HNS aruanne (realiseeritud süsteemne kontroll saatmise hetkel, koos vastavasisulise veateatisega)

Terminal

X

Terminali nimetus, millise kohta aruanne esitatud

General Bulk Solids, t

 

HNS parameeter 1, millise kohta andmed esitatud (tonnides)

Presistent Oil, t

 

HNS parameeter 2, millise kohta nõandmed esitatud (tonnides)

Non-Presistent Oil, t

 

HNS parameeter 3, millise kohta andmed esitatud (tonnides)

Liquefied Natural Gases, t  

 

HNS parameeter 4, millise kohta andmed esitatud (tonnides)

Liquefied  Petroleum Gases, t

 

HNS parameeter 5, millise kohta andmed esitatud (tonnides)

Other HNS, t

 

HNS parameeter 6, millise kohta andmed esitatud (tonnides)

Staatus

 

HNS aruande hetke saatus (kas Allkirjastatud, Ei ole saadetud, Muudetud, Saadetud, Tühistatud või Kõik).

NB! Aruande allkirjastamisel ilmub algselt staatus "Allkirjastatud" ja kohe pärast edastumist "Saadetud". Juhul aruande saatmisel mingi probleem, siis staatust "Saadetud" ei ilmu. Pärast aruande muutmist, tuleb HNS aruanne uuesti

saata, muidu jääb staatus "Muudetud" e. uued muudetud andmed on allkirjastamata ja saatmata.

 

plus

 

Nupp uue HNS aruande lisamiseks

 

 

Vajaliku HNS aruande mugavaks leidmiseks aruannete nimekirjast, asetseb nimekirja päises Filter, järgmiste valikuparameetritega:

 

Välja nimetus

Kirjeldus

Terminal (nähtav ainult Administraatori õigustega)

Sisesta otsitava Terminali nimetus. NB!Terminali kasutaja õigustega autom. nähtavad ainult oma terminali vastavad andmed

Periood alates

Sisesta käsitsi otsitava perioodi alguse aeg (aasta)

kuni

Sisesta otsitava perioodi lõpu aeg (aasta)

Staatus

Otsitava/te HNS aruande saatus (kas Allkirjastatud, Ei ole saadetud, Muudetud, Saadetud, Tühistatud või Kõik)