HNS andmete kinnitamine Manifestis Terminali poolt

Navigation:  Süsteemi töö > HNS >

HNS andmete kinnitamine Manifestis Terminali poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

HNS andmeid Manifestis kinnitada saab AINULT vastava Terminali kasutaja (või vajadusel ka Administraator).

 

Konkreetse Manifesti HNS andmete  juurde siseneda võimalik kas LK`e "Dokumendid" saki kaudu või "HNS aruanded" alamlõigust, vastavas HNS aruandes asetseva Manifesti kaudu.

 

 

1. otse Manifesti ekraanivormi kaudu

1.1. leia Süsteemist vajalik Manifest ja kinnita selles olevad HNS andmed klikiga nupul kinnita , ekraanivormi real "Manifest kinnitatud terminali poolt"

 

Näidis: HNS-andmete kinnitamine Terminali poolt otse Manifestis (Terminali kasutaja ekraanivorm)

 

HNSapprove1

 

1.2. sellele järgnevalt aktiviseerub Manifesti ekraanivormi märkeruut real "Manifest kinnitatud terminali poolt"  ja nupp "Kinnita" kaob samalt ekraanivormi realt.

 

HNSapproved

 

1.3. HNS-andmete lõplikuks kinnitamiseks Manifestis kliki nupul save või HNS-andmete kinnitusest loobumiseks Manifestis kliki samas nupule loobu.  

 

 

2. või kinnita HNS-andmed Manifestis "HNS aruanded" alamlõigu kaudu, milleks:

 

2.1. kliki alamlõigul "HNS aruanded", mis asub peamenüü alalõigu all "Peamine".

 

2.2. leia avanevas HNS aruannete nimekirjas konkreetse perioodi aruanne,  millises vajalik/ud Manifest/id asetseb/asetsevad (kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

2.3. sobivasse aruandesse sisenemiseks kliki nupul HNSaruanne, nimekirja vastava rea alguses.

 

2.4. kasuta vajaliku/vajalike Manifesti/de leidmiseks filtrite võimalusi Manifestide nimekirja päises või olemasolevaid HNS-gruppide jaotuseid Manifestide nimekirjas.

 

2.5. võimalik on kinnitada HNS-andmeid 1-e Manifesti kaupa või siis ka mitmes Manifestis korraga

 

Näidis:

HNSterminal

 

2.6. aktiviseeri märkeruut kinnitatava/te Manifesti/de kirje/te rea alguses (või kõikide Manifestide aktiviseerimiseks  kliki nupul "Vali kõik" nimekirja päises / märkeruutude deaktiveerimiseks kliki nupul "Vabasta kõik" (vt. Näidist p. 2.5.)

 

2.7. kliki funktsionaalsele nupule saada ja vali valikust klikiga "Kinnita manifestid (terminali poolt")   (vt. Näidist p.2.5)

 

 

Näidis:

HNSterminal2

NB! Juhul kui aktiviseeritud mitu Manifesti korraga, kinnitatakse nende HNS-andmed korraga

 

2.8. Valitud (aktiviseeritud märkeruuduga) Manifest/id avanevad uues "Kinnita manifestid (terminali poolt)" ekraanivormis.

 

HNSterminal3

 

2.9. Manifestide HNS-andmete  kinnitamiseks kliki avanenud Dialoogis "Kas soovite kinnitada manifestid" nupul "Jah" (juhul kui ei soovi kinnitada, siis nupule "Ei")

 

 

2.10. Salvesta oma tegevus nupuga save.

 

3. Salvestamisele järgnevalt:

 

3.1. kinnitatud HNS-andmetega Manifestid, grupeeruvad vastavalt ümber "Terminali poolt kinnitatud" jaotuses "Jah" osa alla.

 

Näidis:

HNSapprove2

 

3.2. vastava/te Manifesti/de ekraanivormi/de/s aktiviseerub automaatselt märkeruut real "Manifest kinnitatud terminali poolt"  ja nupp "Kinnita" kaob samalt ekraanivormi realt. (vt. Näidist p.1.1.)

 

4. Manifesti HNS-andmeid võimalik muuta (vt. tegevuseid eelnevast alamlõigust "HNS-grupi muutmine Manifestis" või "HNS aruande muutmine") ja järgnevalt uuesti kinnitada kuni LK`e sulgemiseni.