HNS

Navigation:  Süsteemi töö >

HNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eesti Vabariik on liitumas HNS-konventsiooniga (Hazardous and Noxious Substances by Sea Convention). Sellest tulenevalt on ettevalmistamisel vastavad seadusandluse muudatused, mis loovad merekaubanduses operaatoritele/terminalidele HNS-ainete aastase aruandluse kohustuse, mis esitatakse Keskkonnaministeeriumile (KMIN).

 

Ekspordi manifestis kauba kohta käivad HNS andmed sisestab EMDE´sse  Laevaagendifirma esindaja või volitatud Deklarant (vajadusel ka Admimnistraator) ja kontrollib/kinnitab ning esitab digiallkirjastatult HNS aruande aasta lõpus vastava Terminali kasutaja.

 

KKI kasutajal on ainult kõikide Terminalide HNS aruannete andmete vaatamise õigus Süsteemis (READ ONLY). Lisaks on KKI´le ja Terminalile loodud HNS-aruande e-posti teatele registreerumise võimalus (vastavalt sellele hakkavad registreeritud e-posti aadressile saabuma digikonteinerid PDF-failidega Terminalide HNS aruannetest) .

 

HNS aruandesse andmete sisestamise variandid:

1. kas andmed genereeritakse automaatselt Süsteemi sisestatud vastava Terminaliga seotud Manifestide HNS andmetest

2. või vastava HNS-grupi koondandmed (6) sisestatakse vastava HNS aruande vormi käsitsi

3. või algselt genereeritakse (variant 1)  ja järgnevalt muudetakse vajadusel aruande sees (+ variant 2).

Aruannet võimalik Süsteemis ka lihtsalt salvestada - ilma saatmiseta.

 

HNS aruannet võimalik väljatrükkida igal ajal  - tuleb ainult arvestada sellega, et aruande vormis on andmed alati konkreetse hetke/staatuse seisuga! "HNS aruande digidoc" real säilub alati viimasena allkirjastatud ja saadetud HNS aruande versioon.

 

Kaupade HNS grupi andmed loetulusse  "Sadama kaubad"  sisestab kokkuleppeliselt süsteemisiseselt  - Arendaja. Juhul kui Kaubale on loetelus sisestatud HNS  grupi andmed, ilmuvad need Kauba nimetuse lisamisel Ekspordi manifesti ekraanivormis automaatselt väljale "HNS grupp". HNS grupi andmeid nimetatud ekraanivormi väljal saab vajadusel käsitsi muuta või puudumisel ka lisada ainult vastava Laevaagendi firma kasutaja (või volitatud Deklarant), - Terminali kasutaja või ka Administraator.  SAMAS nimetatud andmete sisestamine ei ole EMDE´s kohustuslik.

 

HNS aruande genereerimisel reastuvad vastavad perioodi Manifestid, mis sisaldavad HNS-andmeid, automaatselt nimekirjana aruande ekraanivormi alla. Antud nimekirjas realiseeritud otseviited vastavate manifestide ekraanivormidesse.

 

HNS andmete muutmise protseduur sarnane eelnevalt kirjeldatud andmete sisestamise variantidega 1-3.

 

Lisaks on loodud Terminali kasutajale funktsionaalsus Manifestide  HNS andmete kinnitamiseks. Soovitatav teostada vähemalt 1 kord kuus, et järgnevalt ei tekiks ebamugavalt liiga suurt hulka Manifestide korraga kinnitamiseks.  

 

 

NB! Terminalil on võimalik esitada iga konkreetse aasta kohta AINULT 1 HNS aruanne (realiseeritud süsteemne kontroll saatmise hetkel, koos vastavasisulise veateatisega)

 

HNSsaveerror