GISIS koodid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kohanimeloendid >

GISIS koodid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Loetelu  "IMO GISIS port codes" laaditakse Süsteemi üles käsitsi Administraatori või Registrihalduri poolt (standardne protsess faili üles laadimiseks kasutatava arvuti kõvakettale). Loendit on järgnevalt võimalik käsitsi käsitsi toimetatada samade rollide alusel.

 

NB! Sadamale on võimalik VAJADUSEL käsitsi sisestada mitu erinevat GISIS koodi

 

1. Uue kirje lisamine loetellu võimalik läbi nimekirja päises asetseva nupu plus

 

Näidis: GISIS koodide loetelu

gisiscodes

 

 

 

2. Täida andmed uues "GISIS" vormis, vastavalt andmete sisestuse tüübi võimalustelele ja nõuetele.

 

Näidis: uue GISIS koodi andmete sisestuse vorm

 

gisisnew

 

 

Vormi väljade kirjeldus:

         

Välja nimetus

Tüüp

Kohustuslik

Sisu

Kood

tekstiväli

X

GISIS kood (sadama LOCODE+objekti number)

Sihtsadam

tekstiväli

READ ONLY

Sadama nimetus, LOCODE (sisestub automaatselt koodi sisestamisel)

Nimi

vabatekstiväli


Sadama objekti nimetus

Kirjeldus

vabatekstiväli


Sadama objekti kirjeldus

Ei kehti

märkeruut


aktiviseerimisel objekt Süsteemis mittekehtiv

 

 

 

Uue GISIS koodi lisamiseks kliki Dialoogis "GISIS" - "Jah", mittelisamiseks - "Ei" (salvestamata vorm kaob Süsteemist)

 

3. Olemasoleva Objekti  numbri kirjete muutmiseks, sisene nimekirjas Objekti andmetesse läbi nupu gisisbut , vastava rea alguses (kasuta Objekti leidmiseks Loeteliu päises asetseva Filtri võimalusi, vt. joonist p.1).

 

Näidis: olemasoleva GISIS koodi andmete muutmine

 

gisisvorm

 

 

4. VEEL mitteseotud Sadama sidumine GISIS koodiga (vt. joonist p.1)

 

Kasuta veel GISIS koodiga mitteseotud sadamate leidmiseks nimekirjast filtri parameetrit "Ei ole seotud sadamaga" (aktiviseeri märkeruut)

 

Näidis: GISIS koodiga mitteseotud sadamad

 

gisismulti

 

4.1. Leia vajalik kood ja sisene GISIS koodi andmetesse läbi nupu gisisbut vastava rea alguses

 

Näidis: sadamaga mitteseotud GISIS koodi vorm

gisismulti2

 

 

4.2. Sisesta  väljale "Sihtsadam" sobiv Sadama nimetus, koos LOCODE´ga, kas klikiga valikust või sisene Sadamate leondisse nupu luup kaudu vastaval real.

 

Näidis:

 

gisismulti3

 

 

4.3. Uus GISIS kood salvestub koheselt ka vastava Sadama ekraanivormi andmetesse,  infobloki alla "GISIS (C5) Koodid" nimekirjana.

 

NB! Sadama sidumine VAJADUSEL mitme erineva GISIS koodida (UN/LOCODE) võimalik ka otse Sadamate loendi kaudu (vt. tegevusi alamlõigust: "Alalõik Loetelud" >  "Sadamad" > "Sadam")