GIS kaart

Navigation:  Süsteemi töö >

GIS kaart

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. EMDE interaktiivse kaardi lahendus põhineb OpenLayers´i tehnoloogia kasutamisega Maa-ameti kaardil (vt. alamlõiku "Kaardi seadistamine" järgnevalt).

 

 

2. Kaardi seadistamine:

Ainult administraator saab reguleerida, millised kihid (WMS ja WFS formaadis) välistest allikatest peavad olema kaardi juures Sisse lülitatud (vt. alamlõiku "Kaardi seadistamine" järgnevalt)

Sadama tähise aktiviseerimine- ja sadama polügooni joonistamine kaardil (vt. tegevusi eelnevalt: alalõigu alt "Süsteemi osad" > Alalõik "Loetelud" > "Kohanimede loendid" > "Sadamad")

 

3. Kaardil andmete nägemise õigused reguleeritud rollipõhiselt:

 

Kõik riigiametite (samuti KKI ja KTK) kasutajad

Näevad kaardil kõiki Laevu ja lisaks kõiki LK andmeid nendega seonduvalt, (vt. p. 5).

Kõik Laevaagendi firma- , Sadama- ja Terminali kasutajad

Näevad kaardil kõiki Laevu ja lisaks ainult nende Organisatsioonidega seotud LK´de andmeid (vt. p. 5).

 

 

4. Kaardi kasutatavad funktsionaalsused ja tähistused (vt. alamlõiku "Kaardi funktsionaalsuse kasutamine" järgnevalt):

 

Map_Navigation

- Kaardil liikumist hakatakse teostama arvuti-hiire abil, operatsiooniga Drag-n-Drop otse kaardil või juhtimisnoolte nuppudele vajutamise teel, mis hakkavad asetsema ekraani ülemises vasakus nurgas.

Map_Zoom

- Mastaabi muutmist hakatakse teostama arvuti-hiirerulli abil: ekraanipildi lähendamine esiletoodud kaardi osale hakkab toimuma kas SHIFT klahvi samaaegse vajutamise ja hoidmisega või nuppudele +/- vajutamise teel, mis hakkavad asetsema ekraani ülemises vasakus nurgas.

kasi

- Nupp kaardi liigutamise funktsiooni aktiveerimiseks

hand

- Nupp kaardi koht-zoom´i funktsiooni aktiveerimiseks

Map_Vessel_Green

- Kõik EMDE´s registreeritud LK`d omavad laevad, millised liiguvad sadama poole (millised ei oma veel aega ATA), hakkavad kaardil kajastuma rohelist värvi laevakujutisega.

Map_Vessel_Blue

- Kõik EMDE´s registreeritud LK`d omavad laevad, millised liiguvad sadamast eemale (ATD sisestatud), hakkavad kaardil kajastuma helesinist värvi laevakujutisega.

yellow

- Laevad sadamas

stop

- Nelinurgaga on kaardil tähistatud kõik Laevad, millised AIS andmetel seisavad

Map_Vessel_Gray

- Kõik laevad kaardil, millistele ei ole vormistatud LK´d(Eestist mööduvad laevad)

Map_Vessel_Red

- Laevad, millisele vormistatud LK, kuid esitamata LK dokumendid

ankur

- Ankur - sadama kujutis kaardil, millisele EMDE´s sisestatud koordinaadid. Klikkimisel avaneb infoblokk sadama andmetega

 

 

5. Klikkides laeva kujutisele kaardil avaneb lühiinfoblokk alljärgneva lühiinfoga Laeva kohta:

- nimi,

- IMO/ENI number /või MMSI number,

- kiirus sõlmedes hetkel,

- asukoha koordinaadid (juhul kui AIS andmed olemas),

- seos sadamaga LK´s

 

Lisaks samas.

arrow - otseviide LK andmete juurde liikumiseks Süsteemis (nupu kasutamine on süsteemisiseselt reguleeritud kasutajaõigustega, s.t. nendele Kasutajatele, kellel puudub õigus antud LK andmete juurde ligipääsuks, nuppu lihtsalt ei ilmu, vt. p. 3).

 

otsi - Sadama filtri otse sisestamine kaardi päises asetsevasse filtri-funktsioon (aktiveerimisel on näha ainult need laevad, milliste LK´ed on antud sadamaga seotud)

 

kaart4

 

 

NB! Laevad, millistele sisestatud LK, kuid puuduvad AIS andmed, kuvatakse kokkulepeliselt kaardi ülemisele vasakule äärele (seadistatav Administraatori poolt).

 

 

Lisaks:

Laevade otsimise ja andmete vaatamise mugavdamiseks on Kaardi päisesse lisatud filter (vt. kirjeldust alamlõigus "Kaardi funktsionaalsuse kasutamine" järgnevalt).

 

Kuna aluskaardina on kasutusel Maa-ametist allalaaditav kaart võib selle avanemine olla aeglustatud. Samuti ei suuda mõned veebilehitsejatest näidata kaarti normaalselt https: protokollis kuna kaardid ise http: protokollis ja sellepärast võib ekraanile ilmuda järgmine turvateatis:

 

turva

 

Klikkige nupul No ja töötage edasi.

 

Eelpoolmainitud turvateatis ilmumise tihedus olenevalt kasutatavast veebilehitsejast:

- IE kasutamise korral hakkab ilmuma ekraanile igal lehekülje ümberlaadimisel;

- Mozilla ja Firefox`i puhul hakkab ilmuma ekraanile ainult esmasel kaardile sisenemisel.