Esmasel ID-kaardiga sisenemisel

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Kasutajakonto loomine >

Esmasel ID-kaardiga sisenemisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Igale ID-kaardiga Süsteemi www-aadressile sisenejale, loob Süsteem automaatselt esmasel sisenemisel isikukoodi alusel kasutajaõigusteta kasutajakonto:

- salvestub uue Kasutaja kasutajakonto - sakk "Peamine", infobloki väljadele salvestuvad ID-kaardilt vastavatele vormi väljadele tema Eesnimi, Perekonnanimi ja Isikukood;

- lisaks salvestub infobloki väljale "Kasutajanimi" Kasutajale kasutajanimeks tema isikukood.

 

testuser4

 

2. Kasutaja kontaktandmeid infoblokki "Kontaktandmed" saavad sisestada:

 - konkreetne Kasutaja ise (läbi alamlõigu "Minu andmed")

 - Organisatsiooni Kontoadministraator, millisega kasutajakonto seotud (läbi alamlõigu "Minu Organisatsioon")

 - Administraator (läbi alamlõigu "Kasutajad" alalõigu all "Administraator")

Kontaktandmete väljad kujutavad endast teksti-/numbrivälju käsitsi sisestamiseks.

 

3. Süsteemis andmete nägemiseks/kasutamiseks peab Kasutajale olema määratud kasutajaõigused. kasutajaõigusiSüsteemis saab väljastada kas Kontoadministraator konkreetses Organisatsioonis või siis Administraator otse vastava Organisatsiooni andmete sees (vt. järgnevalt alalõiku "Kasutajaõiguste väljastamine".

 

4. Juhul kui Administraatori poolt kasutaja andmetes aktiviseeritud väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine ID-kaardiga / Digitempliga", siis saab ta Süsteemis dokumente allkirjastada ainult Digitempliga - olenemata sellest, kas Kasutaja siseneb Süsteemi ID-kaardiga või Kasutajanime ja Salasõna alusel.

 

Lisaks:

- Kasutajaõiguste väljastamise korra EMDE´s kinnitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

- ilma kasutajaõigusteta EMDE kasutaja suunatakse ID-kaardiga sisestamisel "EMDE avaliku info" ekraanivormi.

- ainult Administraatoril on võimalik vajadusel aktiveerida/desaktiveerida märkeruutu "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine ID-kaardiga / Digitempliga".