Eriasjaolude koodid (ICS)

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > EMTA loendid >

Eriasjaolude koodid (ICS)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu all asetseb tolli klassifikaator "ICS-Eriasjaolude koodid"

 

Klassifikaator laadub Süsteemi automaatselt üles EMTA´st, üle x-Tee. Administraatorile loodud võimalus seal andmete käsitsi lisamiseks/eemaldamiseks.

 

Näide:

 

ICS10

 

Ühe elemendi kirjelduse Näide:

 

ICS101