EMTA logid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Logid >

EMTA logid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funktsioon Administraatorile EMTA päringute ja vastuste edastuse ajaloo ja nende sisu jälgimiseks (vt. kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Logid").

 

EMTAlog

 

 

- veateatise sisu vaatamiseks kliki nupul error vastaval real, lahtris Vastus

 

 

Näidis: EMTA veateatis (IMF), koos kirjeldusega

 

error2