A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- " -

"Puksiir-pargas" LK´e sisestamine

Saabumisel/väljumisel ilma pargaseta

Saabumisel/väljumisel sama pargasega

Väljumisel ilma pargaseta

Väljumisel pargasega

Väljumisel teise pargasega

- ( -

(c)ONE

Abifunktsioonid

Andmete salvestamine

Blokeeringud

Kasutaja ekraan

Käskude kogum

Lühikäskude kogum (Short-keys)

Mõisted

Süsteemsed teatised

- A -

Aalalõik Loetelud

GISIS koodid

Abi

Jooksva ekraani kirjeldus

IconJooksva ekraani kirjeldus
IconJooksva ekraani kirjeldus

Lühivalik

IconLühivalik
IconLühivalik

Programmist

Tugi

IconTugi
IconTugi

Activities

Administraator

Digiallkirja testimine administraatorile

Arhiveerimine

Arhiveeritud LK´e aktiveerimine

Aruanded

Aruande loomine

Aruande vaatamine

ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine

Laevaagendi ATA edastamine

Laevaagendi ATD edastamine

Sadama ATD edastamine

Sadamakapteni teate edastamine (Sadama ATA)

Avaliku info mooduli kirjeldus

- D -

Dokumendi tüübid

ECS klassifikaator

Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine

Allkirjastamine digitempliga

Allkirjastamine ID-kaardiga

Allkirjastamine Mobiil-ID´ga

- E -

EMDE

(c)ONE tarkvara lühikirjeldus

EMDE Projektist

Nõuded Süsteemi kasutamiseks esitatavale tööjaamale

Süsteemi kasutajaks registreerumine

EMDE avaliku info mooduli kirjeldus

EMDE avaliku info andmete sisestamine

EMTA loendid

Dokumendi tüübid (ICS)

Eriasjaolude koodid (ECS)

Eriasjaolude koodid (ICS)

Kaubakoodid

Lisainfo koodid (ECS)

Lisainfo koodid (ICS)

Pakendi tüübid

Tolliasutused

Tollitsoonid

Veokulude makseviisi koodid

- H -

HNS

HNS andmete kinnitamine Manifestis Terminali poolt

HNS aruande allkirjastamine

HNS aruande detailide vaatevõimalused

HNS aruande lisamine ja vormistamine

HNS aruande muutmine

HNS aruannete nimekiri

HNS grupi muutmine Manifestis

HNS trükkvorm (PDF)

Teade HNS-aruandest

HNS aruande allkirjastamine

HNS  aruande staatused

- I -

Intsidendi teated

Intsidendi teate edastamine

Intsidendi teate sisestamine

- J -

Jäämurdja teenus

Jäämurdja teenus staatusega Keeldutud

Jäämurdja tellimuse kinnitus

Jäämurdja tellimuse kommentaarid ja ajalugu

Jäämurdja tellimuse muutmine ja uuesti saatmine

Jäämurdja tellimuse sisestamine ja saatmine

Jäämurdja tellimuse sisestamine ja saatmine käsitsi

Jäämurdja tellimuse staatused

Jäämurdja tellimuse tühistamine

Jäämurdja tellimuste nimekiri

Jäämurdja töökäsud

Jäämurdetööde tellimuse printvorm

Jäämurdja töökäskude nimekiri

Jäämurdja töökäsu kinnitamine ja saatmine

Jäämurdja töökäsu loomine

Jäämurdja töökäsu muutmine

Jäämurdja töökäsu tühistamine

- K -

Kaart

Eelvaade

Kaardi kasutamine

Kaardi seadistamine

Kaardile polügooni joonistamine

Kaardilt dokumentide esitamise staatuse vaatamine

Seadistamine

Kasutaja

Ametikohad

Kasutajad

Kasutajakonto loomine

ID-kaardiga sisenemisel

Kasutajanime ja salasõna alusel

Süsteemsed kasutajakontod

Kasutajate e-mailiga teavitamine Administraatori poolt

Kasutajaõigused

Alamrolli loomine

Kasutaja sidumine Organisatsiooniga

Kasutajanime ja salasõna väljastamine

Kasutajaõiguste väljastamine ja muutmine

Salasõna muutmine

Kasutatavad lühendid

Kasutatavad lühendid

Kaupade loendid

Kaupade klassifikaator

Lastiliikide liigitus

Sadama kaubad

- L -

Laeva andmete kinnitamine VA poolt

Laeva andmete muutmine

Laeva andmete muutmine Laevaregistri kaudu

Laeva saabumise teade

Laeva Teadete edastamine Administraatori poolt

Laeva saabumise teadete edastamine

24t saabumise eelteade

72t saabumise eelteade

Laeva turvalisuse andmete edastamine

Laeva turvalisuse teate saatmine Administraatori poolt

Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmine sadamas

Laeva varude deklaeatsioon väljumisel

Väljumise Laeva varude deklaratsiooni printvorm

Laeva varude deklaratsioon saabumisel

Saabumise Laeva varude deklaratsiooni printvorm

Laevaheitmete- ja lastijäätme üleandmine sadamas

Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise Akt

Laevakülastuse tühistamine

Laevakülastused

Laevakülastuste nimekiri

Sõidugraafikud

Laevaloendid

Jääklassid

Klassifikatsiooniühingud

Laeva tüübid

Laevade suurusklassid

Laevakere tüübid

Planeeritud operatsioonid

Laevapere varude deklaratsioon saabumisel

Saabumise Laevapere varude deklaratsiooni printvorm

Laevaregister

Uue laeva lisamine

Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT)

Deklarandi poolt saabumise lastimanifesti sisestamine

ICS

Lastimanifest saabumisel

Saabumise Lastimanifesti vormistamine Deklarandi poolt

Saabumisteade (IMF)

Ümbersuunamistaotlus

Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT)

Deklarandi poolt väljumise lastimanifesti sisestamine

ECS

Lasti manifest väljumisel

OMF

Väljumise lastimanifesti vormistamine Deklarandi poolt

Lasti manifest saabumisel (LLK)

Lasti manifesti loomine (LLK)

Lasti manifesti saatmine (LLK)

Lasti manifesti tühistamine (LLK)

Lasti manifestide aruanne sadamale

Kauba andmete kinnitamine Lasti manifestis

Kauba andmete muutmine Lasti manifestis

Lastimanifest saabumisel

VTA lisadokumendi üleslaadimine ja eemaldamine impordi Lastimanifesti ekraanivormi kaudu

Lavakülastused

Laevakülastuse loomine

Leava andmete muutmine

Leava andmete muutmise ajalugu

Lihtsustatud laevakülastused

Dokumendid väljumisel ja saabumisel

Laev

Laevakülastus

LLK koondandmed ja tagasiside (Töölaud)

Munstrerroll saabumisel

Munstrerroll väljumisel

Reisijate nimekiri saabumisel

Reisijate nimekiri väljumisel

Lihtsustatud laevakülastused (LLK)

Allkirjastamine digitempliga (LLK)

Allkirjastamine ID-kaardiga (LLK)

Allkirjastamine Mobiil-ID´ga (LLK)

Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)

Laeva saabumise aja kinnitamine ja saabumise teate saatmine (ATA)

Laeva teadete edastamine LLK`e korral

Laeva varude deklaratsioon saabumisel (LLK)

Laeva varude deklaratsioon väljumisel (LLK)

Laeva väljumise aja kinnitamine ja väljumise teate saatmine (ATD)

Laevapere varude deklaratsioon saabumisel (LLK)

Lasti manifest väljumisel (LLK)

Lasti manifesti loomine (LLK)

Lasti manifesti saatmine (LLK)

Lasti manifesti tühistamine (LLK)

Lisadokumendi üleslaadimine saabumisel (LLK)

Lisadokumendi üleslaadimine väljumisel (LLK)

LLK`e kopeerimine

LLK`e sisestamine

LLK`e töölaud

LLK`e vabastamine ja omaks määramine

LLK`te nimekiri

LLK´e muutmine

LLK´e tühistamine

Munsterroll saabumisel (LLK)

Munsterroll väljumisel (LLK)

Reisijate nimekiri saabumisel (LLK)

Reisijate nimekiri väljumisel (LLK)

Saabumise dokumentide vormistamine (LLK)

Saabumise Ülddeklaratsioon (LLK)

Väljumise dokumentide vormistamine (LLK)

Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)

LK`e loomine

Kommentaaride lisamine LK´e juurde

Laeva andmete muutmine LK`es

Laeva andmete muutmine LKE`is

Laevakülastuse lisamine Agendi poolt

Laevakülastuse vabastamine

Laevakülastuses väljumisele teise agendi määramine.

Laevakülastuste lisamine Terminali poolt

LK`e kopeerimine

LKE´i  kinnitamine Terminali poolt

LKE´i kinnitamine sadama poolt

LKE´i tühistamine, mis eelnevalt kinnitatud Sadama ja/või Terminali poolt

Lootsi- ja jäämurdja tellimused

Vaba laevakülastuse omaks määramine Agendi poolt

LK`e tühistamine

LK`e tühistamine Administraatori poolt

LK´e loomine

"Puksiir-pargas" LK´e sisestamine

Laeva kapteni vahetamine LK´e käigus

Loendid

Lipuriigid

Rannikualad

Riigid

Sadam

Sadamad

Loetelud

EMTA loendid

Intsidendi tüübid

Kaupade loendid

Kohanimeloendid

Laevaheitmete ja lastijäätmete liigid

Laevaloendid

Munsterroll (Ilma lootsita sõidu õigus)

Ohtlik last

Logid

EMTA logid

Isikuandmete päringu ajalugu

Sisselogimiste ajalugu

Sõnumite ajalugu

Vaatamise ajalugu

IconVaatamise ajalugu
IconLogide vaatamine

Veateatiste ajalugu

Lootsiteenus

LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine

Lootsikviitung

Lootsitellimuse kinnitus

Lootsitellimuse kommentaarid ja ajalugu

Lootsitellimuse muutmine ja uuesti saatmine

Lootsitellimuse sisestamine ja saatmine

Lootsitellimuse staatused

Lootsitellimuse tühistamine

- M -

Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon saabumisel

Saabumise Munsterrolli printvorm (PDF)

Munsterroll väljumisel

Väljumise Munsterrolli printvorm

- O -

Ohtliku lasti loendid

Ohtliku lasti tüübid

Ohtlikud kaubad

Organisatsioon

Kontoadministraatori määramine

Rollid

IconRollid
IconRollid
IconOrganisatsioonile rolli/de kinnitamine 

Sisestamine

Teadete mallide seadistamine

Teadete saamisele registreerimine

Tellimused

IconTeadetele registreerumine (Tellimused)
IconTellimused

Üldised seadistused

Organisatsiooni registreerimine

Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine

Intsidentidega seotud teadetele registreeringu seadistamine

Jäämurdjaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

Jäätmetega seotud teadetele registreeringu seadistamine

Sadamaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

Organisatsioonid

- P -

PA komisjoni tellimine

PA komisjoni otsus

Programmist

- R -

Reisijate nimekiri saabumisel

Saabumise Reisijate nimekirja printvorm (PDF)

Reisijate nimekiri väljumisel

Väljumise Reisijate nimekirja printvorm

- S -

Saabumise dokumendid

Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT)

Saabumise dokumentide vormistamine

Laeva varude deklaratsioon saabumisel

Laevapere varude deklaratsioon saabumisel

Lasti manifest saabumise (LLK)

Munsteroll ja laevapere varude deklaratsioon saabumisel

Reisijate nimekiri saabumisel

Saabumise ülddeklaratsioon

Tervisdeklaratsioon

Tervisedeklaratsiooni andmete sisestamine ekraanivormi kaudu

Sadam

Kaart

Uue sadama lisamine

Sadama kaubad

Teade sadama kauba muutmisest

Sadamad

Maa- ja mere objektitüübid

Sõidugraafikud

Eemaldamine

Muutmine

Uue sõidugraafiku loomine

Süsteemi osad

Alalõik Abi

Alalõik Administraator

Alalõik Aruanded

Alalõik Fail

Alalõik Loetelud

Alalõik Peamine

Alalõik Seaded

Dokumendid saabumisel

Dokumendid väljumisel

EMDE avalik info

HNS aruanded

Intsidendi teated

Isikuandmete päring

Jäämurdja tellimused

Jäämurdja töökäsud

Jäätmeandmete algseaded

Jäätmed

Kaart

Laev

Laeva asendamine ja regulaarliini perioodi määramine

Laeva turvalisus

Laeva varude deklaratsioon

IconLaeva varude deklaratsioon
IconLaeva varude deklaratsioon

Laevad

Laevakülastus

Laevakülastuse koondandmed

Laevakülastused

Lihtsustatud laevakülastused

Lootsi- ja jäämurdja teenused

Makseteatised

Munsterroll saabumisel

Munsterroll väljumisel

Reisijad saabumisel

Reisijad väljumisel

Teated

Tervisedeklaratsioon

Turvalisuse detailid

Vabastused

Vabastuste nimekiri

Veeteetasu

VTA kontroll

Süsteemi seadistamine

Süsteemi seadistused

Laeva tüübi grupid

Laevapere liikme- ja Reisija "Vaikimisi" andmete seaded

Peamine administraatorile

Teadete mallid

XLS(x) failide mallid

Süsteemi sisenemine

Kasutajakonto blokeeritud

Kasutajakonto deblokeerimine

Organisatsiooni rolli vahetamine töö käigus

Salasõna taastamine

Sisenemine ID kaardiga eesti.ee portaali kaudu

Sisenemine ID-kaardiga

Sisenemine kasutajanime ja salasõnaga

Sisenemine MKM AD alusel

Sisenemine Mobiil-ID´ga

Süsteemist väljumine

Süsteemi töö

- T -

TA komisjoni tellimine

TA komisjoni otsus

Töölauad

Dokumentide kinnitamine

Lisadokumendi päringu esitamine

Lisadokumendi üleslaadimine

- V -

Vaheta organisatsiooni

Veeteetasu

Aruanded

Kinnitatud eelkalkulatsiooni ja arvestatud veeteetasu summade mittevastavuse võimalus koondarve genereerimisel

Kinnitatud veeteetasu eelkalkulatsioonilt VA kinnituse eemaldamine

Koondarve allkirjastamine ja SAP´i saatmine

Koondarve genereerimine

Koondarve tühistamine

Liinilaeva asenduslaeva muutmine

LK´e lisamine makseteatisesse/eemaldamine makseteatisest

LK´le käsitsi veeteetasu soodustuste seadistamine

Makseteatise allkirjastamine ja saatmine SAP´i

Makseteatise juurde lisadokumendi üleslaadimine

Makseteatise loomine/muutmine

Makseteatise printvorm

Makseteatise tühistamine

Määrade sisestamine

Veeteetasu eelkalkulatsiooni kinnitamine VA poolt

Veeteetasu jooksev info Agendile LK´e ekraanivormis

Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt

Veeteetasu võlglased

Veeteteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul

Veeteetasu määrad

VTA komisjoni tellimine

VTA komisjoni otsus

VTA kontroll

Konteineri kontrolliks määramine

VTA kontrolli aeg ületatud

VTA kontrolli teostamise fikseerimine

Väljumise dokumentide vormistamine

Laeva varude deklaeatsioon väljumisel

Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT)

Munsterroll väljumisel

Reisijate nimekiri väljumisel

Väljumise ülddeklaratsioon

Väljumise eelteade

Väljumise ülddeklaratsioon

Väljumise Ülddeklaratsiooni printvorm