EMDE avaliku info andmete sisestamine

Navigation:  Süsteemi töö > EMDE avaliku info mooduli kirjeldus >

EMDE avaliku info andmete sisestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

EMDE avaliku info struktuuri ja andmete sisu kinnitab EMDE Administraator ja avaldab Arendaja. Avaliku info kasutusõigused on eelnevalt seadistatud Arendaja poolt.

 

EMDE Administraatoril võimalik lisaks uute aruannete loomine ja lisamine alamlõigu alla Aruanded/ Avaliku aruanded (vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Aruanded").

 

Lisaks on realiseeritud LK avalike andmete päringu võimalus (vt. kirjeldusi alalõigu alt: Süsteemi osad > EMDE avalik info > "LK avalike andmete päringu võimalus"