Dokumentide kinnitamine Ametite poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Töölauad >

Dokumentide kinnitamine Ametite poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dokumentide ja Teadetega töö aluseks on vastava e-posti Teate edastumine Süsteemi poolt, teate saamisele registreeritud Kasutajatele. Süsteemi kaudu võimalik vajadusel järgnevalt Agentide poolt esitatud LK Dokumente kommenteerida, kinnitada või mittekinnitada ja samuti ka lisadokumente Üles laadimiseks nõuda.

 

Nimetatud teadete saajateks on järgmised Süsteemi kasutajad:

- VA kasutaja

- PPA kasutaja

- TA kasutaja

- EMTA kasutaja

- KKI kasutaja

- KTK kasutaja

- PA kasutaja

- VTA kasutaja

- SA kasutaja

- Sadama kasutaja

- Terminali kasutaja

- või Administraator

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu: sisesta otsitava LK number filtri parameetri "Laevakülastuse Nr" lahtrisse ja kliki nupul otsi

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "LK Koondandmed ja tagasiside" ja avaneb Sinu Töölaud, kus näha kogu Sinule antud LK´ega seoses määratud informatsioon (vt. Töölaua üldkirjeldust eelnevast alalõigust "Töölaud").

 

Näidis: Agendi töölaud

 

worktable

 

 

NB! Infoblokk "VA konroll" on LK Koondandmete ekraanivormipäises nähtav kuni ATD sisestamiseni.

 

 

4. Agendi poolt Dokumentide/Teadete allkirjastamisele ja saatmisele järgnevalt muudavad vastavad "RING-tähised Töölaual värvi: muutuvad hallist - helesiniseks.

 

5. Saadetud Dokumentide/Teadete viimase versiooniga on võimalik tutvuda vastava rea lahtri alt "Vaadata".

 

6. Konkreetsele Dokumendile/Teatele staatuse määramiseks või/ja kommentaaride juurde sisestamiseks, kliki oma Ameti tulba all vastavale RING-tähisele, mis asub soovitava dokumendi real ja avaneb konkreetse Dokumendi/Teate Kommentaaride ekraanivorm:

 

Näide:

vorm1

 

Vormi väljade kirjeldus :

Aeg

Dokumendi töötlemise Kuupäev/Aeg

Ametikoht

Sisestaja Organisatsiooni ja isikui nimi

Kommentaarid

Teema kohta sisestatud kommentaaride koondväli

Vaadata

üles laaditud dokumentide vaatamise võimalus

Staatus

Dokumendiga Staatus tegevuste käigus

Kommentaar

Lahter uue kommentaari sisestamiseks

 

 

Staatuse määramise ja Kommentaaride lisamiseks on 2 varianti:

- sisesta ainult kommentaarid ja Staatust ei muuda /RING-tähis jääb helesiniseks ringB (näiteks vajalik mingi lisainformatsioon Agendi käest) ;

- või muuda Staatust vastavalt vajadusele:

 - sisesta valikust "Kinnitatud" ringG , vajadusel lisa ka oma kommentaarid väljale "Kommentaarid";

 - sisesta valikust "Keeldutud" ringR , vajadusel lisa ka oma kommentaarid väljale "Kommentaarid";

 

7. Juhul kui Dokument lükati tagasi kontrollija (antud juhul VA) poolt tagasi, saab Agent järgnevalt RING-tähise kaudu vaadata tagasilükkamise põhjuseid keelaja kommentaaridest (vt. joonist p. 10). Teised kasutajad, kelle Töölaudadel antud RING-tähis näha, saavad ainult vaadata Kommentaaride ekraanivormis sisalduvaid kommentaare.

 

Näide: Ülddeklaratsioon tagasi lükatud (Keeldutud)

 

vorm4

 

Näide: Teade Ametile/Organisatsioonile, Dokumendile Agendi poolt sisestatud kommnetaaride kohta

 

comments4

 

 

8. Vajadusel võimalik esitada Süsteemi kaudu samast ka Agendile päring lisadokumendi Üles laadimiseks (vt. tegevusi järgmisest alamlõigust: "Lisadokumendi üles laadimine"). Päringu sisestamisel edastab Süsteem Agendile vastavasisulise e-posti teate. Juhul kui Agent sisestab päringu alusel vastava dokumendi, edastub kontrollija e-posti aadressile vastavasisuline e-posti teade.

 

9. Probleemide lahenemisele järgnevalt kinnita Dokument Kommentaaride vormi kaudu - kliki valikul "Kinnitatud", lahtris Saatus ja RING-tähis Töölaua vastava rea lahtris muutub roheliseks ringG . Süsteem edastab vastavsisulise e-posti Teate Agendile (vt näidet all)

 

Näide: Teade Agendile, Dokumendile Ameti poolt sisestatud kommnetaaride kohta

 

comments3

 

 

10. Kogu Dokumendi/teate esitamise ajalugu on jälgitav Kommentaaride vormi kaudu - seal säiluvad lahtris "Vaadata" ka kõik esitatud Dokumendi/Teate eelnevad versioonid e. Dokumentide/Teadete ajalugu, olenevalt nende saatmise ajalisest järjekorrast. Viimane saadetud kommentaar on alati kõige alumine.

 

comments

 

 

11. Töölauale tagasipöördumiseks kliki nupul "Tagasi" vormi all või kasuta veebilehitseja vastavat võimalust back2 lehekülje päises .

 

 

Lisaks:

 

NB! Keeldumine ei takista Süsteemi tööd. Süsteemi näol on tegemist elektroonilise keskkonnaga, mille kaudu on võimalik seadusega nõutud dokumente või informatsiooni sisestada, allkirjastada ning Ametitele ja teistele Organisatsioonidele kontrollimiseks esitada.

 

NB! Kommentaari sisestamisel, teksti üleviimiseks järgmisele reale (vajadusel), kliki lihtsalt klaviatuuri klahvile "Enter".