Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dokumentide elektooniliseks allkirjastamiseks Süsteemis ettenähtud 2 varianti:

 

ID-kaardi abil

või EMDE digitempli abil (eToken)

Mobiil-ID`ga

 

Juhul kui Administraatori poolt kasutaja andmetes aktiviseeritud väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine ID-kaardiga/ Digitempliga", siis saab ta Süsteemis dokumente allkirjastada ainult Digitempliga - olenemata sellest, kas Kasutaja siseneb Süsteemi ID-kaardiga või Kasutajanime ja Salasõna alusel (vt. eelnevat kirjeldust alalõigus "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Kasutajakonto loomine").

 

Süsteemis on realiseeritud multi-upload funktsioon mitme dokumendi korraga allkirjastamiseks Üles laadimiseks (järgmiste dokumentide skaneeritud versioonide juures):

Ülddeklaratsioon, Munsterroll, Reisijate nimekiri, Laeva varude deklaratsioon, Laevapere varude deklaratsioon, Tervisedeklaratsioon

 

 

Dokumendi esitamise Staatused, vastavalt RING-tähise värvusele (RING-tähis lahtris vastaval real tähendab Organisatsioone kellele vastav dokument kontrolliks esitatakse):

 

graybul

- dokumenti ei ole veel esitatud

bluebul

- dokument on allkirjastatud ja saadetud kontroll-Organisatsiooni/de/le

greenbul

- dokument on kinnitatud kontroll-Organisatsiooni poolt

redbul

- dokument on tagasilükatud kontroll-Organisatsiooni poolt

 

 

 

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis järgnevalt ümber logida.