Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) >

Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dokumentide esitamise aeg vastavalt seadusandlusega kinnitatud korrale.

 

Dokumentide elektooniliseks allkirjastamiseks Süsteemis ettenähtud 2 varianti:

 

ID-kaardi abil (vt. järgmist alamlõiku: "Allkirjastamine ID-kaardiga (LLK))

või EMDE digitempli abil (eToken) (vt. järgmist alamlõiku: "Allkirjastamine digitempliga (LLK))

või allkirjastamine "Mobiil-ID´ga" (vt. järgmist alamlõiku: "Allkirjastamine Mobiil-ID´da (LLK)")

 

Juhul kui Administraatori poolt kasutaja andmetes aktiviseeritud väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine IDkaardiga/ Digitempliga", siis saab ta Süsteemis dokumente allkirjastada ainult Digitempliga - olenemata sellest, kas Kasutaja siseneb Süsteemi ID-kaardiga või Kasutajanime ja Salasõna alusel (vt. eelnevat kirjeldust alalõigus "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Kasutajakonto loomine").

 

Selleks, et LLK dokumente allkirjastada, peavad need/nende andmed olema eelnevalt Süsteemi sisestatud. Dokumente saab allkirjastada nii ühe kaupa kui ka mitut korraga.

 

Dokumente võib vajadusel allkirjastada ja esitada mitu korda (kuni

 

Süsteem aktiveerib saatmiseks automaatselt kõik veel saatmata- ja Staatusega "Muudetud" Dokumendid, milliste saatmise vajaduse hetkel otsustab allkirjastaja (Dokumente saab allkirjastada nii korraga, kui vajadusel ka ühe kaupa).

 

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis ümber logida.

 

 

Dokumendi esitamise Staatused, vastavalt RING-tähise värvusele (RING-tähis lahtris vastaval real tähendab Organisatsioone kellele vastav dokument kontrolliks esitatakse):

 

graybul

- dokumenti ei ole veel esitatud

bluebul

- dokument on allkirjastatud ja saadetud kontroll-Organisatsioonidele

greenbul

- dokument on kinnitatud kontroll-Organisatsiooni poolt

redbul

- dokument on tagasilükatud kontroll-Organisatsiooni poolt