Digitaalallkirja testimine administraatorile

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator >

Digitaalallkirja testimine administraatorile

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud funktsionaal mõeldud kasutamiseks ainult EMDE Administraatorile, et vajadusel kontrollida digitaalallkirja toimist ID-kaardiga, Mobiil-ID´ga ja Digitempliga Süsteemis antud hetkel.

 

 

1. Sisene alamlõiku "Dokumendi allkirjastamise test", peamenüü alalõigu all "Administraator".

 

2. Avanevas "Dokumendi allkirjastamise test" ekraanivormis vali valikust "Allkirjastamise viis" variant kumba soovid testida: "Digitempel" või "ID kaart".

 

2.1. Allkirjastamisel Digitempliga:

 

- vali valikust lahtrisse "digitaalallkirjastamise viis" klikiga "Digitempel"

 

Näidis: dokumendi allkirjastamise testimine digitempliga

digitest1

 

2.1.1. Kliki järgnevalt nupul "Vali" real "Dokument" ja vali oma tööjaama kõvakettalt suvaline dokument Üles laadimiseks (standardne protsess faili Üles laadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettalt). Dokumendi eemaldamiseks vajadusel kliki nupul sama delete rea taga.

NB! Juhul kui testimisprotsessi oli teostatud ka eelnevalt, asetseb real "Allkirjastatud dokument" viimasel korral salvestunud testallkirjastatud dokument (näidises: test.bdoc). Juhul kui allkirjastada uus dokument salvestub selle asemele uus, Sinu poolt digitaalallkirjastatud dokument.

 

signtestDT

 

2.1.2. Kliki järgnevalt nupule "Allkirjasta" ekraanivormi all (vt. konkreetseid toiminguid alamlõigu alt

 

2.1.3. Juhul kui digitempliga allkirjastamine toimib, ilmub ekraanile teatis "Allkirjastamine on edukalt teostatud" ja fail alllkirajastatud fail salvestub andmevälja reale "Allkirjastatud dokument" (vt. Näidist all).

 

Näidis: dokumendi testdigitaalallkirjastamine (digitempliga) edukalt toimunud

digitest2

 

2.1.4. Juhul kui digitempliga allkirjastamine ebaõnnestub, ilmub ekraanile vastavasisuline veateatis (juhul kui tegemist süsteemse veaga, pöördu koheselt EMDE administraatori poole).

 

 

 

 

2.2. Allkirjastamisel ID kaardiga:

 

- vali valikust lahtrisse "digitaalallkirjastamise viis" klikiga "ID kaart"

 

Näidis: dokumendi allkirjastamise testimine ID kaardiga

 

digitest3

2.2.1. Kliki järgnevalt nupul "Vali" real "Dokument" ja vali oma tööjaama kõvakettalt suvaline dokument Üles laadimiseks (standardne protsess faili Üles laadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettalt). Dokumendi eemaldamiseks vajadusel kliki nupul sama delete rea taga.

NB! Juhul kui testimisprotsessi oli teostatud ka eelnevalt, asetseb real "Allkirjastatud dokument" viimasel korral salvestunud testallkirjastatud dokument (näidises: dokument2.bdoc). Juhul kui allkirjastada uus dokument salvestub selle asemele uus, Sinu poolt digitaalallkirjastatud dokument.

 

digitest4

 

2.2.2. Kliki järgnevalt nupule "Allkirjasta" ekraanivormi all (vt. konkreetseid toiminguid alamlõigu alt

 

2.2.3. standardne digitaalallkirjastamise protsess (PIN1). Juhul kui ID-kaardiga allkirjastamine toimib, ilmub ekraanile teatis "Allkirjastamine on edukalt teostatud" ja fail allkirajstatud fail salvestub andmevälja reale "Allkirjastatud dokument" (vt. Näidist all).

 

Näidis: dokumendi test digitaalallkirjastamine (ID kaardiga) edukalt toimunud

 

digitest5

 

2.2.4. Juhul kui ID kaardiga allkirjastamine ebaõnnestub, ilmub ekraanile vastavasisuline veateatis (juhul kui tegemist süsteemse veaga, pöördu koheselt EMDE administraatori poole).

 

3. Uue testi korraldamiseks:

- eemalda (vajadusel) andmevälja realt "Dokument" viimasena sinna üleslaaditud dokument klikiga nupule delete rea taga;

- laadi (vajadusel) üles samasse uus dokument;

- allkirjasta dokument uuesti, vastavalt vajadusele, kas siis ID kaardiga või Digitempliga.

 

 

Lisaks:

- nupul "Allkirjasta" klikkimisega, toimub koos allkijastamisega koheselt ka andmete salvestamine.

- vajadusel võimalik ka üleslaaditav dokument salvestada ilma allkirjastamiseta (laadi dokument üles ja salvesta andmed klikiga nupule save).