Väljumise lastimanifesti vormistamine Deklarandi poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT) >

Väljumise lastimanifesti vormistamine Deklarandi poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifesti vormistamise õiguse üleandmise Deklarandile saab teostada Laevaagendi firma kasutaja või samuti ka Administraator . vt. alamlõiku "Lastimanifest saabumisel" (p.5 ja Näidis 6). Samuti saab ka Deklarant vajadusel sisestada temale vormistamiseks sisestatud lastimanifesti vormistamise üleandmise teisele Deklarandile.

 

Deklarandi (Organisatsioonile) peab Administraatori poolt olema eelnevalt sisestatud KSIE roll ning vastava Organisatsiooni kontoadministraatori poolt oma kasutajatele järgnevalt olema sisestatud vastavad rollid.

 

NB! Juhul kui Agent annab konkreetse LK´e kauba dokumentide vormistamise õigused Süsteemis üle Deklarandile (kinnitab Dialoogis ... )   -   muutuvad  andmed vastavas Lasti manifestis järgnevalt Agendi õigustega nähtavaks ainult READ-ONLY versioonis.

 

 

 

1. Deklarant (KSIE) siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel).

 

4. Sisene määratud Lastimanifesti vormi klikiga nupule manifesticon vastava rea alguses "Lastimanifestid" nimekirjas (KSIE´le on nimekirjas näha ainult temale määratud- või tema poolt loodud Lastimanifestid) .

 

5. Vormista Lastimanifest ja saada vastavalt kirjeldusele eelnevas alamlõigus "Lastimanifest väljumisel" (alates p.4)

 

6. Lisaks on Deklarandil võimalik vajadusel anda õigus originaaldokumendi vaatamiseks Lavaagendifirma kasutajale ja samuti ka Terminali kasutajale (vaikimisi ei näe originaaldokumente algselt ei vastava Lavaagendifirma kasutaja ega ka Terminali kasutaja). Nimetatud nägemisõiguse andmiseks tuleb Deklarandil vastav märkeruut ekraanivormis aktiveerida. Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

Nimetatud õiguste eemaldamiseks, eemalda "linnuke" vastava rea märkeruudust ja salvesta oma tegevus.

 

 

Näidis: Ekspordi lastimanifest (Deklarandi õigustega ekraanivorm)

 

deklarant10

 

 

7. Ekspordi Lastimanifesti üleandmiseks teisele Deklarandile vormistamiseks:

7.1. sisesta väljale "Deklarant" vajaliku KSIE Organisatsiooni nimi või selle osa ja kliki valikust sobiv lahtrisse või kasuta selleks Organisatsioonide loendit sama real lõpus (kliki sisendile) search. (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus");

 

 

Näidis: LK`s Ekspordi lastimanifesti vormistamise õiguste üleandmine ühe Deklarandi poolt teisele

 

deklarantEXP2

 

7.2. "loe ekraan üle" või salvesta oma tegevus nupuga save ja ekraani päisesse ilmub hoiatav Dialoog "Kas olete kindel, et soovite dokumentide täitmise õiguse üle anda Deklarandile?". Kliki "Jah"

 

7.3. kõik antud Lastimanifesti andmed järgnevalt üle andnud Deklarandile - "READ ONLY.

 

7.4. Deklarant (Organisatsioon), kellele antud Lastimanifesti vormistamise õigused üle anti, saab järgnevalt siseneda vastava Lastimanifesti andmetesse vastava LK saki kaudu "Dokumendid väljumisel"

 

 

Näidis: ekraanivorm Dokumendid (Saabumisel), /Deklarandi õigustega ekraanivorm/

 

deklarantEXP3

 

 

Lisaks:

Salvestatud Lastimanifeste Süsteemist eemaldada ei ole võimalik - neid on võimalik vajadusel ainult tühistada (järgnevalt READ ONLY).

- Lastimanifesti tühistamiseks Süsteemis ajalisi piiranguid ei ole.

- vt. vajadusel tegevusi ECS´i vormistamiseks alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Lasti klaarimine väljumisel (EXPORT) > "ECS"

- vt. vajadusel tegevusi OMF´i vormistamiseks alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Lasti klaarimine väljumisel (EXPORT) > "OMF"