Deklarandi poolt väljumise lastimanifesti sisestamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT) >

Deklarandi poolt väljumise lastimanifesti sisestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

KSIE õigustega kasutaja (Deklarant) näeb Süsteemis kõiki LK´eid ja võib vajadusel lisada vormistamiseks Lastimanifesti suvalisele nendest (samuti saab ka Agent määrata Deklarandi enda LK´e dokumentide vormistamiseks, vt. eelmist alamlõiku  .

"Lasti manifest väljumisel", p.8)

 

NB! Kõik tegevused andmetega salvestuvad Süsteemis: andmete juures viimane sisestamise aeg ja sisestaja andmed (lisaks ka logiandmed).

 

 

1. Deklarant siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel).

 

4. Lastimanifesti lisamiseks LK juurde kliki nupule pluss Lastimanifestide nimekirja päises ja kliki vajalikule vormile avanevas nimekirjas.

 

Näidis: ekraanivorm Lastimanifesti sisestamiseks Deklarandile (Deklarandi õigustega ekraanivorm)

 

deklarantEXP4

 

5. Avaneb uus Lastimanifesti ekraanivorm.

 

Näidis: uus Ekspordi lastimanifesti vorm

 

LMV11

 

vt. Lasti manifesti ekraanivormi väljade kirjeldust eelmisest alamlõigust "Lasti manifest välumisel"

 

6. Täida vorm ja salvesta oma tegevus nupuga save

NB! Juhul kui oled ise nii Dokumendi looja kui ka Deklarant, täitub lahter Deklarant vastavalt automaatselt pärast seda kui olete sisestanud valikutest andmed väljadele "Laadimiskoht" ja "LKE" ning Dialoogis "Luua uus klikkinud nupule "Jah"

 

Näidis: Deklarandi poolt LK Lastimanifestide nimekirja sisestatud Ekspordi lastimanifest (Saatmata staatusega)

 

lmv12

 

7. Sisene Lastimanifesti läbi nupu LME vastava rea alguses ja sisesta kauaba andmed (vormista Lastimanifest ja saada vastavalt kirjeldusele eelnevas alamlõigus "Lastimanifest väljumisel", alates p.4).

 

 

deklarant11

 

NB! Juhul kui Agent on määranud Deklarandi LK´e kauba dokumentide vormistamiseks, sisestub reale "Looja" agendifirma nimetus automaatselt (järgnevalt kirje READ ONLY).

 

8. Lastimanifesti tühistamine (vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Lastimanifest väljumisel", p.7)

 

Näidis: Tühistatud Ekspordi Lastimanifest "Dokumendid" (Väljumisel) ekraanivormis

 

 

 

Lisaks:

 

Lisaks:

- Salvestatud Lastimanifeste Süsteemist eemaldada ei ole võimalik - neid on võimalik vajadusel ainult tühistada (järgnevalt READ ONLY).

- Lastimanifesti tühistamiseks Süsteemis ajalisi piiranguid ei ole.

- vt. vajadusel tegevusi ECS´i vormistamiseks alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Lasti klaarimine väljumisel (EXPORT) > "ECS"

- vt. vajadusel tegevusi OMF´i vormistamiseks alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Lasti klaarimine väljumisel (EXPORT) > "OMF"

- Lasti manifestis kauba andmete muutmine võimalik kuni LK´e sulgemiseni (vt.tegevuseid järgnevast alamlõigust "Kauba andmete muutmine Lastimanifestis".