Blokeeringud

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Blokeeringud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis võivad korraga töötada ka kõik Kasutajad, kuid aktiivses ekraanivormis saab muudatusi teostada ainult üks Kasutaja korraga.

Vaates aktiivsete muudatuste tegemine blokeerib Teistele kasutajatele andmetele ligipääsu kogu antud Sessiooni ulatuses kuni tegevuse lõpetamiseni. Sisestatud andmed nähtavad teistele Kautajatele alles pärast nende salvestamist Süsteemis!

 

EMDE funktsioneerimise loogika tagamiseks ja Kasutajate poolt üksteise kirjete ülekirjutamise vältimiseks on Süsteemis kasutusel erinevad blokeeringud.

 

Üldised blokeeringud:

 

Süsteemi ei ole võimalik siseneda ühel ja samal ajal kahe erineva tööjaama kaudu või samas tööjaamas avatud erinevate veebilehitsejate kaudu korraga: aktiivsena säilub alati ainult viimase veebilehitseja kaudu teostatud sisenemine.

 

Töised blokeeringud

 

Kõik EMDE kasutajad saavad neile õigustega lubatud samasid andmeid vaadata - KORRAGA. Kasutajate poolt üksteise kirjete ülekirjutamise vältimiseks, kasutatakse aga blokeeringute süsteemi, mis põhineb sessioonsetel andmetel e. siis kui mõni kasutaja alustab mingite andmete sisestamist või muutmist EMDE´s, siis teised kasutajad ei saa samas sessioonis kasutatavatesse andmetesse sisestada ennem midagi, kui aktiivne sisestaja on oma tegevuse lõpetamise fikseerinud - salvestanud andmete sisestamise/muutmise või nendest loobumise.

 

Näide:

 

 

,A        ,B         ,B        ,A        ,C         ,B                ,A

v        v         m        m↓        v                s /l                 m                aeg

blokeering

 

Üks konkreetne ekraanivorm

A, B, C – kasutajad

v - avas vormi, kuid lihtsalt vaatab (ei sisesta väljadele midagi)

m - alustas vormi muutmist

s - salvestas andmed

l - loobus andmetest

 

Vormi siseneb kasutaja A (v), natukese aja pärast siseneb kasutaja B (v). Mõne hetke pärast alustab aga kasutaja B (m) vormi muutmist. Juhul kui kasutajad või C püüaks pärast seda samuti alustada vormi muutmist, ilmub ekraanile vea teatis, et antud vormi blokeerimise kohta kasutaja B poolt ja viide tema (kontakt)andmetele.

SARNANE veateatis ilmub ka siis, kui Kasutaja püüab avada samu kasutatavaid andmeid lihtsalt teises Sessioonis Teel (vt. joonist all).

 

Näidis: Teatis Kasutaja blokeerimisest enda poolt teises sessioonis. Juhul kui blokeerijaks teine Kasutaja, ilmub lisaks juurde blokeerinud Kasutaja nimi koos otseviitega tema üldiste kasutajaandmete juurde.

viga4

 

 

 

MIDA TEHA:

1. Pöörduda blokeerimisteatises näidatud kasutaja poole ja paluda lõpetada tegevus antud vormiga - kas salvestada või loobuda muudatustest antud andmetega sessioonis.

2. Pöörduda andmete deblokeerimiseks Administraatori poole (operatiivsel vajadusel), tugiteenuste kontaktid vt. alalõigust Tugiteenused.

3. Või lihtsalt oodata kuni blokeering kaob ja jätkata tegevust pärast seda (klikkida "Loobuda viimastest muudatustest").

 

 

Ajalised blokeeringud

Salvestamata andmed seisavad Teel avatuna kokkuleppeliselt kuni 72 tundi ja pärast kustutatakse need Süsteemi poolt automaatselt!

 

VEELKORD: Nii kaua kui sisestatud andmeid nende looja poolt Sessioonis salvestatud ei ole - nii kaua ka teised Kasutajad neid Süsteemis ei näe!

 

 

NB! Kasutajal on võimalik ka iseennast erinevates Sessioonides blokeerida, juhul kui avada erinevates Sessioonides ühed ja samad andmed ning püüda neid korraga muuta!