Avaliku info aruanne

Navigation:  Süsteemi töö > EMDE avaliku info mooduli kirjeldus >

Avaliku info aruanne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avaliku aruande loob  ja avaldab EMDE administraator.

 

Avalik aruanne on nähtav kõigile isikutele, kes sisenevad EMDE avalehekülje www-aadressile.

 

Avalik aruanne on avatav alamlõigu alt "AVALIK 2", peamenüü alalõigu all "Aruanded".

 

Näidis: Avalik arunne, koos filtritega päises

 

avalik

 

Antud aruande sisu mitteautoriseerunud kasutajatele alati READ-only ehk alamandmed mitteavatavad.

 

SAMAS kõik saavad Avaliku aruande vaatamiseks kasutada aruande päises olevate filtrite erinevaid võimalusi (vt. lisaks alalõiku "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus" >>  "Abifunktsioonid")

 

 

Näidis: Avaliku aruande loomise mall Administraatorile

 

mall5

 

vt. kirjeldust aruande loomiseks alalõigu alt "Aruannete ehitaja"