Aruannete vaatamine

Navigation:  Süsteemi töö > Aruanded >

Aruannete vaatamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Aruannet Süsteemis saavad vaadata ainult need Kasutajad kellele aruande looja on andnud õigused vastava aruande juures Süsteemis.

 

2. Leia Aruanne alalõigu alt "Aruanded" menüüs ja kliki sellel.

 

aa

 

3. Iga aruande väljale välja toodud väärtus sisaldab endas konkreetseid alamandmeid, millest konkreetne väärtus loodud: 2X klikiga väärtusel lahtris, avanevad samas vastavad alamvaated koos vastavate andmetega. Lisaks sellele on päisesse välja toodud parameeter "Vaade", mille sees fikseeruvad valikuna jooksva aruande alamvaadete pealkirjad nende avamisel.

 

aa2

 

4.Juhul kui aruanne loodud muudetavate filtri parameetrite alusel, sisesta aruande filtri parameetritesse vajalikud parameetrid ja käivita aruanne uuesti nupuga otsi.

 

aruanne41

 

 

5. Kasuta Aruande eelmiste ekraanivaadete juurde tagasi pöördumiseks funktsiooni "Vaade" Aruande päises (kliki vastaval). Aruande peavaate juurde tagasipöördumiseks kliki aruande nimetusel, antu juhul "Test". Valik "Peavaade" - näitab kõiki LK´ i nimekirjana, millistest konkreetne aruanne koosneb (sama, mis: KOKKU)

 

6. Aruanded põhinevad LK´de andmetel ja sellepärast on Aruandest vajadusel võimalik liikuda otse konkreetse LK andmetesse läbi vastava sisendnupu LK numbri taga. Lisaks on aktiivsed ka kõik kontaktandmete nupud telefon.

 

7. Vajadusel ekspordi Aruanne Excel`isse klikiga nupul "Saada Excel´isse". Salvesta .xls aruanne kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt (vajadusel) lisaks Excel`i funktsionaalseid võimalusi Aruande muutmiseks.

 

 

Näidis: Aruanne salvestatud Excel´is

 

excel