Aruanded

Navigation:  Süsteemi töö >

Aruanded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Aruandeid Süsteemis luua saavad kas Administraator, EMTA kasutaja või ka Administraatori poolt vastava alamrolli loomisel volitatavad Kasutaja/d (ainult nendele on ligipääsetav Aruannete ehitaja). Ainult Administraator saab vajadusel Süsteemi juurde luua, oma rolli põhjal, piiratud õigustega alamrolli Aruannete loomisele.

 

2.Aruannete loomine Süsteemis toimub selleks loodud Aruannete ehitaja kasutamisega. Aruannete ehitajas loodud algselt 5 tüüpi aruande malle (READ-ONLY), mille baasil võimalik Süsteemi andmete alusel luua erinevaid aruandeid vastavalt vajadusele:

 

NB! Tühistatud LK´ed ja nende andmed aruannetes ei kajastu.

 

mallid2

 

 

Laevakülastuste põhine (Näidis 1);

 

Näidis 1

 

näidisLK

 

Saabumiste/väljumiste põhine (Näidis 2);

 

Näidis 2

 

näidisSV

 

Lastimanifestide põhine (Näidis 3)

 

näidis LM

 

 

Jäätmete aruanne (Näidis 4)

 

jäätmed

 

Ohtlike kaupade põhne (Näidis 5)

 

hazmatPivot

 

 

Aruandesse genereeruvad kõik ohtlike kaupade andmed, mis Süsteemi sisestatud 24h Eelteate- ja Väljumise Eelteate ekraanivormide kaudu. Andmeid saab vaadata järgnevalt, kas: Saabumisel / Väljumisel /Kokku.

 

 

3. Mallidesse on koondatud ainult konkreetsele aruande tüübile vajalikud seadistuste parameetrid.

 

4. Uue aruande loomiseks tuleb alguses kas kopeerida sobiv mall 4-st või siis juba nende baasil loodud aruannetest, sisestada loodavale aruandele nimetus ja luua valitud malli baasil endale uus vajaliku sisuga aruanne. Järgnevalt salvestada see sobivasse mappi Aruannete alalõigu alla ning määrata talle vaatamise õigused.

 

5. Aruannet vaadata on võimalik ainult nendel Kasutajatel, keda aruande looja on selleks volitanud. Aruande vaatamisõiguseid saab väljastada Rolli põhiselt, Organisatsiooni põhiselt või siis ka Rolli + Organisatsiooni põhiselt korraga.

 

6. Olenevalt loodud Aruande seadistustest looja poolt, saab Kasutaja aruandeid vaadata kas fikseeritud filtri parameetrite- või siis muudetavate filtri parameetrite alusel.

 

7. Kõiki Süsteemis loodavaid aruandeid ja nendes olevad nimekirjad on võimalik vajadusel eksportida (salvestada) otse Süsteemist Excel´isse.

 

 

Aruandeid saab esitada gruppeerituna kas KOKKU või PIVOT´is.

 

PIVOT`is aruande ernevused:

 

- Pivot`iga aruandes näidatakse tulemused alati summeerituna - ühel leheküljel (e. Vahekokkuvõtete kasutamine sellistes aruannetes tekitab ainult segadust - lisab juurde mittevajalikud read );

- Pivot`is aruande välju saab üksteise suhtes nihutada ainult nn. arvutuslike väljade raames e. mittearvutuslikud väljad paigutuvad loodavasse aruandesse ridadena /tulpadena, eraldi muudetamatute blokkidena (visuaalselt aruande tumedam osa);

 

Näidis: aruanne Pivot`is (kollase raamiga näidatud muudetamatud blokid, aruande heledam osa nn. arvutuslike väljade osa)

 

pivot