Arhiveeritud LK aktiveerimine

Navigation:  Süsteemi töö > Arhiveerimine >

Arhiveeritud LK aktiveerimine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Ainult Administraatoril on võimalik vajadusel aktiveerida arhiveeritud LK´d- jooksva päeva lõpuni (vt. alalõiku "Arhiveerimine").

 

2. Sisene LK´de nimekirja ja aktiviseeri filtri parameeter "Näita ka arhiveeritud".

3. Sisesta tabeli päises asetseva Filtri parameetrisse otsitava LK number aktiviseeri Filter nupuga otsi. (Vajadusel sorteeri lahtri "Arhiveeritud" päises asetseva sorteriga kõik arhiveeritud LK´ed nimekirja ülemisse ossa). Vajadusel kasuta LK leidmiseks ka teisi Filtri parameetreid.

 

arhiiv5

 

4. Sisene vajalikku LK läbi vastava rea alguses asetseva nupu laev2.

 

5. Kliki sakil "2.Laevakülastus" ja infoblokis "Laevakülastuse kohta" desaktiveeri järgnevalt märkeruut "Arhiveeritud" (eemalda "linnuke" ruudust) ning salvesta oma tegevus nupuga save.

 

arhiiv7

 

6. Aktiviseeritud LK on jällegi nähtav LK´de nimekirjas. Administraatoril võimalik LK andmeid kasutada kuni selle automaatse arhiveerumiseni päeva lõpus (väli "Arhiveeritud" aktiviseerub LK´sautomaatselt uuesti).