Arhiveerimine

Navigation:  Süsteemi töö >

Arhiveerimine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. LK`de arhiveerimise aja Süsteemis saab määrata ainult Administraator (vt. alamlõiku "Üldised seadistused", alalõigu all "Süsteemi töö")

 

2. Süsteem arhiveerib LK´ed automaatselt 1 kord ööpäevas - arhiveeruvad kõik LK´ed milliste "eluaeg selleks hetkeks möödunud", arvestades ATD ajast.

 

3. Arhiveeritud LK`ed kaovad LK´ede nimekirjast, neid on järgnevalt võimalik leida ainult Administraatorile nähtava LK´de nimekirja filtri parameetri "Näita ka arhiveeritud" aktiveerimisega.

 

4. Ainult Administraatoril on õigus arhiveeritud LK aktiveerimiseks vajadusel ning selle sees ka muudatuste teostamiseks, teistele Kasutajatele sellise LK andmed päeva lõpuni ainult vaadatavad (READ ONLY). Süsteem arhiveerib sellise LK automaatselt iga päeva lõpus uuesti.

 

5. Arhiveeritud andmete alusel on samuti võimalik koostada aruandeid Süsteemis.