Andmete salvestamine Süsteemis

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Andmete salvestamine Süsteemis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Selleks, et ühe kasutaja poolt andmetega teostatavad tegevused oleksid nähtavad ka teistele kasutajatele Süsteemis, tuleb kasutajal tema poolt andmetega teostatav tegevus alati fikseerida, s.t kas salvestada sisestatud andmed (salvestada nende uus seisukord) või loobuda nendest (salvestada nende eelmine seisukord).

 

 

 

salvestus

 

Andmete salvestamine:

 

andmete salvestamine toimub sessioonsel alusel, milleks võimalus kasutada võimalusi näidatud ülaltoodud joonisel save või kasutada selleks vastavaid käskusid menüü alalõigust Fail (vt. Käskude kogum).

 

NB!!! Selleks, et sisestatud andmed edastuksid serverile e. ilmuksid funktsionaalsed nupud ka aktiivse sessiooni juurde pärast andmete esmast sisestamist, on vajalik teostada "andmete ülelugemine" juhul, kui liigute andmeväljade vahel ekraanivormis klaviatuuri abita (hiire abil). Selleks vajadusel klikkida aktiivsele Vaatele Teel või siis täidetava aktiivse Vaate nimetuse ikoonile ekraanil (vt. näidet ülemisel joonisel). Juhul kui aga liigute vahepeal mõnele teisele ekraanivormile ja tulete tagasi eelnevasse Vaatesse, laaduvad nimetatud nupud salvestamata andmetega sessiooni juurde üles juba automaatselt (samas võimalik andmeid salvestada/nendest loobuda alati ka ekraani ülemises paremas ääres dubleeritud käsunuppude abil).

 

 

- kui kasutada nuppu "Salvestada Sessioon"

 

Süsteem salvestab koheselt (ilma Dialoogita) andmed aktiivses Sessioonis, mis sellesse hetkeks sisestatud.

 

- kui kasutada nuppu "Salvesta kõik"

 

Süsteem Salvestab koheselt (ilma Dialoogita) kõik Sessioonid korraga andmete seisuga, mis nendesse hetkeks olid sisestatud.

 

 

SÜSTEEMIS realiseeritud automaatne ajaline andmete salvestuse jälgimise funktsioon - lülitub sisse avatud andmetega sessiooni juures

 

 

Võimalikud Dialoogid, mis ilmuvad andmete salvestamise juures:

 

salvesta2

 

Ilmub igal korral, kui soovite sulgeda sessiooni muudetud andmetega.

 

Salvesta ja sulge        - salvestab kõik sisestatud andmed sessioonis;

Sulge salvestamata        - sisestatud andmeid ei salvestata, sessioon sulgub muudatusteta;

 

 

 

Lisaks:

- kõik muudetud ja salvestatud andmetega väljad näidatakse Süsteemis kollasena.

 

loobu1

 

Ilmub igal korral, kui soovite loobuda andmete muudatustest sessioonis.

Jah, loobuda        - andmed aktiivses sessioonis pöörduvad tagasi seisukorda, mis oli enne eelmist andmete salvestust, sessioon ei katke ja võib jätkata andmete sisestamist;

Ei                - sessioon ei katke, võib jätkata andmete sisestamist

 

Vastavad dialoogid ilmuvad samuti juhul, kui kasutada andmete sulgemiseks vastavaid lisavõimalusi menüü alalõigu alt Fail:

 

- kui kasutada nuppu "Sulge kõik"

 

 

sulge1

 

Juhul kui kas või ühes sessioonis olid tehtud muudatused, küsib süsteem muudatuste salvestamist (või salvestamisest loobumist).

Salvesta ja sulge - salvestab kõik sisestatud andmed sessioonides;

Sulge salvestamata        - sisestatud andmeid ei salvestata, sessioonid sulguvad muudatusteta;

 

 

- kui kasutada nuppu "Loobu kõigest"

 

loobu2

 

Jah loobuda        - andmed sessioonides salvestuvad seisukorras, mis oli enne eelmist avatud andmete salvestust.

Ei                - sessioonid ei katke, võib jätkata andmete sisestamist

 

 

 

Uue ekraanivormi loomisel ilmub alati juurde järgnev "Dialoog:

 

luuauus

 

- kliki "Jah" ja andmed sisestuvad serverile (sisestub uus andmevorm koos andmetega);

- kliki "Ei" ja andmeid (ekraanivormi) ei suunata serverile.

Salvesta oma tegevus lõpuks alati nupuga save.

 

 

NB! Eraldi on võimalik sulgeda suletud Vaateid Sessiooni sees, koos viimase vaate sulgemisega sulgub automaatselt ka Sessioon. Avatud andmetega Vaadet saab sulgeda ainult kogu Sessiooni alusel e. sulgeda ei saa Sessiooni, milles sees vähemalt üks avatud andmetega Vaade- eelnevalt tuleb kas andmed salvestada või nendest loobuda! (vt. selgitusi alalõigus "Mõisted" ja "Blokeeringud" ).

 

 

JUHUL kui püüda väljuda Süsteemist andmeid salvestamata (log-out) -

 

ilmub ekraani päisesse teade NOsave

 

- klikiga nupul "Salvesta ja välju"  salvestab Süsteem kõik muudatused, mis sisestatud hetkeks avatud sesiooni/desse.

 

- klikiga nupul "Välju salvestamata" väljutakse Süsteemist ilma andmeid salvestamata (avatud sessiooni/dega andmete seisukorraga).