Allkirjastamine Mobiil-ID´ga (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK) >

Allkirjastamine Mobiil-ID´ga (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis LLK Dokumente allkirjastada ei saa keegi peale Lihtsustatud LK kasutaja (k.a. Administraator).

 

Mobiil ID`ga Dokumentide allkirjastamist saavad teostada eelpoolmainitud rolliga Kasutajad, kes Süsteemi sisenenud ID-kaardiga ja kelle kasutaja andmetes Administraatori poolt aktiviseerimata väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine IDkaardiga/ Digitempliga".

LISAKS peab kindlasti Kasutaja Kontaktandmetesse EMDE´s olema sisestatud väljale "Mobiiltelefon" mobiilinumber mobiil-ID´ga allkirjastamiseks.

 

Erineva dokumentide kogusega .ddoc`id tuleb allkirjastada ja saata eraldi kuna need on erinevad .ddoc`id (kasutajanime ja salasõna alusel sisenemisel ja digitempliga dokumentide allkirjastamisel seda ei ole - piisab ühe dokumendi allkirjastamisest).

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LLK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LLK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

3. Sisene LLK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" ( Väljumisel või Saabumisel ).

 

Näidis: ekraanivorm väljumise ja saabumise dokumentide Üles laadimiseks/ andmete sisestamiseks (LLK)

 

MidSignLLK

 

4. Juhul kui oled sisenenud Süsteemi Mobiil-ID´ga, siis kliki lihtsalt nupule "Allkirjasta Mobiil-ID`ga ja Saada" infobloki all "Skaneeritud dokumentide versioonid" ning Ülddeklaratsioon genereerub automaatselt (XML ja/või PDF) ning samuti ka teised sisestatud dokumendid (kui on) laaduvad Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi.

 

Näidis: dokumentide allkirjastamise ekraanivorm Väljumisel (LLK)

 

MidSignLLK2

 

 

 

5. Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi lahtrite kirjeldus:

 

- "Dokumendid saabumisel" - esitatava Dokumendi nimetus;

- "Number" - LK number, millele genereerub automaatselt esitatava dokumendi lühend ja sidekriipsuga tema versioon esitamisel;

- "Vaadata" - lahtris võimalik avada ja vaadata saatmiseks sisestunud faile, erinevates formaatides;

- "Saadetud" - Dokumendi saatmise kordade üldarv;

- "Viimane saatmine" - millal konkreetne Dokument viimati esitamiseks saadeti;

- "Staatus" - näitab kas Dokument - "Ei ole saadetud" ; on "Saadetud"; "Kinnitatud"; "Tagasilükatud" (igal staatusel lisaks oma värv);

- "Saata" - Süsteem saadab allkirjastamisele ja saatmiseks ainult need Dokumendid, milliste lahter aktiviseeritud ("linnuke" märkeruudus). Süsteem aktiveerib saatmiseks automaatselt veel saatmata- ja Staatusega "Muudetud" Dokumendid. Vajadusel on võimalik märkeruute aktiveerida/deaktiveerida enne saatmist käsitsi ;

- lahtrid VA - SA  -  RING-tähised, mis näitavad, millistele riiklikele organisatsioonidele ja teistele järelvalve organitele antud konkreetne informatsioon edastub (vt. Staatuste tähendusi alamlõigust "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine").

 

 

6. Dokumendi (uuesti/esmaseks) allkirjastamiseks saatmiseks sisesta "linnuke" "Saata" (peab olema eelnevalt üles laaditud) ja kliki nupul "Allkirjasta Mobiil-ID´ga ja saada".

 

Dokumentide allkirjastamiseks:

- lahtris "Saata" deaktiveeri vajadusel saatmiseks hetkel mittevajalikud (eemalda "linnuke" lahtrist)/aktiveeri saatmiseks vajalikud Dokumendid (sisesta "linnuke") vastaval real;

- allkirjastamisest loobumiseks kliki nupul "Tagasi" ja Süsteem avaneb uuesti LK sakil "Dokumendid (Saabumisel või Väljumisel)";

- allkirjastamiseks kliki nupul "Allkirjasta Mobiil-ID´ga ja Saada"

 

7. Allkirjastamise töötlemise hetkeks ilmub ekraanile lisaks "Challenge id..." koos unikaalse numbriga

 

Süsteem genereerib erineva dokumentide kogusega .ddoc`id eraldi allkirjastamiseks ja saatmiseks ( vt . joonist üleval):

juhul kui saatmiseks sisestatud mitu erinevat dokumenti

esimesena genereerib Süsteem .ddoc konteineri, kus sees 1 dokument (antud juhul Ülddeklaratsioon) ja ekraanivormi päisesse on eraldi teatisesse kirjutatud kellele antud .ddoc on edastamiseks määratud (antud juhul .määratud saatmiseks EMTA´le, KKI´le, PA´le, PPA´le, SA´le, Sadamale, TA´le, VA´le ja VTA´le) - vastavale mobiiltelefonile saabub teade PIN2 sisestamiseks (sisesta mobiilile PIN 2).

järgmisena genereerib Süsteem .ddoc konteineri, kus sees 2 dokumenti (antud juhul Ülddeklaratsioon ja Munsterroll) ja ekraanivormi päisesse on eraldi teatisesse kirjutatud kellele antud .ddoc on edastamiseks määratud - mobiiltelefonile saabub jällegi teade - sisesta mobiilile jällegi PIN2.

JNE

 

NB! Juhul kui allkirjastaja poolt ei sisenetud Süsteemi Mobiil-ID alusell, siis saabub vastavale mobiilile eelnevalt teade, milles nõutakse autoriseerumist Mobiil-ID alusel (mobiiltelefonile, mis sisestatud EMDE kasutajaandmetesse) - mobiiltelefonile saabub jällegi vastav teade - sisesta mobiilile PIN1.

 

8. Pärast digitaalallkirjastuse protsessi edukat lõppemist fikseerub Dokumentide allkirjastamise ekraanivormis vastava Dokumendi allkirjastamise/saatmise Staatus ja saatmise andmed (vt. andmeväljade kirjeldust p.5)

 

NB! Sama dokumenti on võimalik allkirjastada ja saata mitu korda (kuni LK sulgemiseni). Dokumente võib allkirjastada nii ühe kaupa kui kõiki korraga.

 

Lisaks:

vt. lisaks kirjeldusi alamlõigust "Allkirjastamine ID-kaardiga" (Dokumentide saatmise ajalugu; Dokumentide kommenteerimise võimalus; Dokumentide edastuse teated)

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis ümber logida.

- vajadusel võimalik allkirjastatavate/saadetavate dokumentide arvu muuta - saata kas ühe kaupa või korraga (eemalda vajadusel "linnuke vastava real lahtris "Staatus")