Allkirjastamine ID-kaardiga (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK) >

Allkirjastamine ID-kaardiga (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis Dokumente allkirjastada ei saa keegi peale Laevaagendi firma kasutaja (k.a. Administraator).

 

ID-kaardiga Dokumentide allkirjastamist saavad teostada eelpoolmainitud rolliga Kasutajad, kes Süsteemi sisenenud ID-kaardiga ja kelle kasutaja andmetes Administraatori poolt aktiviseerimata väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine ID-kaardiga / Digitempliga".

 

Erineva dokumentide kogusega .bdoc`id tuleb allkirjastada ja saata eraldi kuna need on erinevad .bdoc`id (kasutajanime ja salasõna alusel sisenemisel ja digitempliga dokumentide allkirjastamisel seda ei ole - piisab ühe dokumendi allkirjastamisest).

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LLK Lihtsustatud laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LLK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara[****]lühikirjeldus")

 

3. Sisene LLK vastava rea alguses paikneva nupu LLKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "3.Dokumendid väljumisel ja saabumisel". (Näidisena kasutatud väljumise dokumente)

 

LLKsign

 

 

 

4. Juhul kui oled sisenenud Süsteemi ID-kaardiga, siis kliki lihtsalt nupule "Allkirjasta ID kaardiga ja saada" infobloki all "Skaneeritud dokumentide versioonid" ning Ülddeklaratsioon genereerub automaatselt (XML ja/või PDF) ning sisestub Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi.

 

5. Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi lahtrite kirjeldus (kasuta ekraanivormi vaatamiseks horisontaal-scroll`i funktsiooni) :

 

- "Dokumendid väljumisel" - esitatava Dokumendi nimetus;

- "Number" - LK number, millele genereerub automaatselt esitatava dokumendi lühend ja sidekriipsuga tema versioon esitamisel;

- "Vaadata" - lahtris võimalik avada ja vaadata saatmiseks sisestunud faile, erinevates formaatides;

- "Saadetud" - Dokumendi saatmise kordade üldarv;

- "Viimane saatmine" - millal konkreetne Dokument viimati esitamiseks saadeti;

- "Staatus" - näitab kas Dokument - "Ei ole saadetud" ; on "Saadetud" või on "Muudetud", kuid pole saadetud  (igal staatusel lisaks oma värv);

- "Saata" - Süsteem saadab allkirjastamisele ja saatmiseks ainult need Dokumendid, milliste lahter aktiviseeritud ("linnuke" märkeruudus). Süsteem aktiveerib saatmiseks automaatselt veel saatmata- ja Staatusega "Muudetud" Dokumendid. Vajadusel on võimalik märkeruute aktiveerida/deaktiveerida enne saatmist käsitsi ;

- lahtrid VA - SA  -  RING-tähised, mis näitavad, millistele riiklikele Ametitele ja teistele järelvalvega seotud Organisatsioonidele antud konkreetne informatsioon edastub (edastumisel muutub RING-tähise värv hallist - helesiniseks).

 

Näidis: LLK, Dokumentide allkirjastamise ekraanivorm I (vasakpoolne osa)

 

LLKsign1

LLKsign2

 

 

6. Dokumentide allkirjastamiseks (hetkel kasutatud väljumise dokumente):

- lahtris "Saata" deaktiveeri vajadusel saatmiseks hetkel mittevajalikud Dokumendid (eemalda "linnuke" lahtrist);

- allkirjastamisest loobumiseks kliki nupul "Tagasi" ja Süsteem avaneb uuesti LK sakil ""3.Dokumendid väljumisel ja saabumisel";

- allkirjastamiseks kliki aga nupul "Allkirjasta ID-kaardiga ja Saada",

 

 

LLKsign5

 

Näidis: (Väljumise) dokumentide allkirjastamine

LLKsign4

 

 

 

Süsteem genereerib erineva dokumentide kogusega .bdoc`id eraldi allkirjastamiseks ja saatmiseks ( vt . joonist üleval):

esimesena genereerib Süsteem .bdoc konteineri, kus sees 1 dokument (antud juhul Ülddeklaratsioon) ja ekraanivormi päisesse on eraldi teatisesse kirjutatud kellele antud .bdoc on edastamiseks määratud (antud juhul .määratud saatmiseks KKI´le PA´le, SA´le, VA´le ja VTA´le) - sisesta PIN2 ja kliki OK.

järgmisena genereerib Süsteem .bdoc konteineri, kus sees 2 dokumenti (antud juhul Ülddeklaratsioon ja Munsterroll) ja ekraanivormi päisesse on eraldi teatisesse kirjutatud kellele antud .bdoc on edastamiseks määratud (antud juhul .määratud saatmiseks PPA´le ;PPA´le ja SADAM´le) - sisesta PIN2 ja kliki OK.

 

JNE (juhul kui on veel erineva koguse ja sisuga dokumentide pakette)

 

 

7. Juhul kui dokumentide allkirjastamine möödus edukalt ilmub protsessi lõpus ekraanile teatis  "Dokumendid on edukalt allkirjastatud" (ekraanivormi "3. Dokumendid väljumisel ja saabumisel" tagasipöördumiseks kliki nupul "Tagasi")

 

 

TULEMUS

Süsteem

salvestas sisestatud andmed;

genereeris edastatud dokumentidele oma LK´ga seotud numbrid, fikseeris ära Dokumentide saatmise korra (lahtri all "Saadetud"), nende saatmise viimase kuupäeva (lahtri all "Viimane saatmine") ning saatmise staatuse "Saadetud" (lahtri all "Staatus");

Süsteem edastas automaatselt e-posti Teated kõigile riiklikele ametitele ja teiste järelvalve Organisatsioonidele E-maili teate informatsiooniga Dokumentide esitamise kohta (VA - SA ,milliste lahtrites RING-tähised värvusid helesiniseks bluebul) .

 

Näidis: LLK Töölaud ( Väljumise dokumendid esitatud osaliselt)

LLKsign6

 

 

 

8. RING-tähisel klikkides on võimalik vaadata kogu saadetud dokumendiga seotud ajalugu (kõik dokumendi versioonid, saatmise aeg, kommentaarid) ja vajadusel ka kommentaaridele vastata.

 

Näidis: LLK Töölauad, dokumendi esitamise ajalugu ja kommentaarid

LLKsign7

 

Vt. lisaks kindlasti LLK Töölaua kirjeldust: "Süsteemi töö" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > LLK Töölaud

 

Näidis: e-maili teade "Teade andmete esitamise kohta" Väjumisel (logist)

 

LLKmess2

 

 

Lisaks:

 

-connection - veateatis ilmub juhul, kui allkirjastamisega liialt venitada (sessioon sulgub). Tuleb klikkida nupul "Tagasi" ja alustada allkirjastamise protsessi uuesti

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis ümber logida.

- vt. lisaks tegevusi järgnevast alamlõigust: "Allkirjastamine digitempliga (LLK)"