Allkirjastamine ID-kaardiga

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine >

Allkirjastamine ID-kaardiga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis Dokumente allkirjastada ei saa keegi peale Laevaagendi firma kasutaja ja Lihtsustatud LK kasutaja (k.a. Administraator).

ID-kaardiga Dokumentide allkirjastamist saavad teostada eelpoolmainitud rolliga Kasutajad, kes Süsteemi sisenenud ID-kaardiga ja kelle kasutaja andmetes Administraatori poolt aktiviseerimata väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine IDkaardiga/ Digitempliga".

Erineva dokumentide kogusega .ddoc`id tuleb allkirjastada ja saata eraldi kuna need on erinevad .ddoc`id

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel või Väljumisel).

 

4. Juhul kui oled sisenenud Süsteemi ID-kaardiga, siis kliki lihtsalt nupule "Allkirjasta ID kaardiga ja saada" infobloki all "Skaneeritud dokumentide versioonid" ning Ülddeklaratsioon genereerub automaatselt (XML ja/või PDF) ning kliki järgnevalt nupule "Allkirjasta ja saada" ja Ülddeklaratsioon ning teised sisestatud dokumendid (kui on), sisestuvad Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi.

 

5. Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi lahtrite kirjeldus:

 

- "Dokumendid saabumisel" - esitatava Dokumendi nimetus;

- "Number" - LK number, millele genereerub automaatselt esitatava dokumendi lühend ja sidekriipsuga tema versioon esitamisel;

- "Vaadata" - lahtris võimalik avada ja vaadata saatmiseks sisestunud faile, erinevates formaatides;

- "Saadetud" - Dokumendi saatmise kordade üldarv;

- "Viimane saatmine" - millal konkreetne Dokument viimati esitamiseks saadeti;

- "Staatus" - näitab kas Dokument - "Ei ole saadetud" ; on "Saadetud" või on "Muudetud", kuid pole saadetud  (igal staatusel lisaks oma värv);

- "Saata" - Süsteem saadab allkirjastamisele ja saatmiseks ainult need Dokumendid, milliste lahter aktiviseeritud ("linnuke" märkeruudus). Süsteem aktiveerib saatmiseks automaatselt veel saatmata- ja Staatusega "Muudetud" Dokumendid. Vajadusel on võimalik märkeruute käsitsi enne saatmist aktiveerida/deaktiveerida;

- lahtrid VA - SA  -  RING-tähised, mis näitavad, millistele riiklikele organisatsioonidele ja teistele järelvalve organitele antud konkreetne informatsioon edastub (edastumisel muutub RING-tähise värv hallist - helesiniseks).

 

 

ddoc112

 

6. Dokumentide allkirjastamiseks:

- lahtris "Saata" deaktiveeri vajadusel saatmiseks hetkel mittevajalikud Dokumendid (eemalda "linnuke" lahtrist);

- allkirjastamisest loobumiseks kliki nupul "Tagasi" ja Süsteem avaneb uuesti LK sakil "Dokumendid (Saatmisel või Väljumisel)";

- allkirjastamiseks kliki nupul "Allkirjasta ID-kaardiga ja Saada",

 

Süsteem genereerib erineva dokumentide kogusega .ddoc`id eraldi allkirjastamiseks ja saatmiseks ( vt . joonist üleval):

esimesena genereerib Süsteem .ddoc konteineri, kus sees 1 dokument (antud juhul Ülddeklaratsioon) ja ekraanivormi päisesse on eraldi teatisesse kirjutatud kellele antud .ddoc on edastamiseks määratud (antud juhul määratud saatmiseks KKI´le , SA´le ja VA´le) - sisesta PIN2 ja kliki OK.

järgmisena genereerib Süsteem .ddoc konteineri, kus sees 2 dokumenti (antud juhul Ülddeklaratsioon ja Munsterroll) ja ekraanivormi päisesse on eraldi teatisesse kirjutatud kellele antud .ddoc on edastamiseks määratud (antud juhul .määratud saatmiseks PA´le ja VTA´le) - sisesta PIN2 ja kliki OK.

ddoc12

 

JNE - antud juhul siis genereeruks automaatselt järgnevalt allkirjastamiseks 3-e dokumendiga (Ülddeklaratsioon, Munsterroll, Reisijate nimekiri) .ddoc saatmiseks TA´le, PPA´le ja SADAM`ale, selle saatmisele järgnevalt genereeruks automaatselt allkirjastamiseks 4-ja dokumendiga (Ülddeklaratsioon, Munsterroll, Reisijate nimekiri, Tervisedeklaratsioon) .ddoc saatmiseks TA´le ja sellele saatmisele järgnevalt genereeruks allkirjastamiseks 5-e dokumendiga (Ülddeklaratsioon, Munsterroll, Reisijate nimekiri, Laeva varude deklaratsioon, Laevapere varude deklaratsioon) .ddoc saatmiseks EMTA´le.

 

TULEMUS

 

ddocOK

Süsteem

sulges sessiooni ja salvestas sisestatud andmed;

Süsteem genereeris edastatud dokumentidele oma LK´ga seotud numbrid, fikseeris ära Dokumentide saatmise arvude korra (lahtri all "Saadetud"),nende saatmise viimase kuupäeva (lahtri all "Viimane saatmine") ning saatmise staatuse "Saadetud" (lahtri all "Staatus");

Süsteem edastas automaatselt e-posti Teated kõigile riiklikele ja teiste järelvalve organitele informatsiooniga Dokumentide esitamise kohta (VA - SA ,milliste lahtrites RING-tähised värvusid helesiniseks). RING-tähistel klikkimisega on võimalik avanevas kommentaaride ekraanivormis tutvuda saadetud .ddoc`ide sisuga ja samuti teiste dokumentidega lahtri all "Vaadata" ning vajadusel ka oma kommentaarid vastuseks lisada.

 

Näide: Reisijate nimekirja esitamise ajalugu (dokumendid, kommentaarid, staatused)

 

ddochis

 

Näide: Ülddeklaratsiooni esitamise ajalugu (dokumendid, kommentaarid, staatused)

 

ddochis2

 

- sama informatsioon on 1:1 nähtav kõigile õigustega volitatud Kasutajatele nende Töölaudadel - blokina "Dokumendid saabumisel" (saki all "LK koondandmed ja tagasiside, kus neid siis vastavalt võimalik kinnitada või tagasi lükata) vt. selgitusi ja tegevuseid alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad"

 

 

 

Lisaks:

 

- Dokumente võimalik saata ja samuti allkirjasta nii eraldi kui korraga.

- "RING"- tähise kaudu võimalik poolte vaheline info vahetamine, aga ainult kontrolliv pool saab juurde sisestada staatuse e. muuta "RING"-tähise värvi vastavalt vajadusele.

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast järgnevalt Süsteemis ümber logida.

 

Näidis: kontrollivale Organisatsioonile/Ametile saabuv e-posti teade, dokumendi/dokumentide allkirjastamisel ja saatmisel

ddocmess