Allkirjastamine digitempliga (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK) >

Allkirjastamine digitempliga (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis Dokumente allkirjastada ei saa keegi peale Laevaagendi firma kasutaja (k.a. Administraator).

 

Dokumentide digitaalallkirjastamiseks Süsteemis 2 varianti: kasutajad, kes sisenenud Süsteemi ID-kaardiga allkirjastavad dokumendid ID-kaardiga, vajadusel võimalik dokumendid allkirjastada ka digitempliga (vajalik aktiveerida vastava võimalus kasutaja andmetes Administraatori poolt)

 

Erineva dokumentide kogusega .bdoc`id tuleb allkirjastada ja saata eraldi kuna need on erinevad .bdoc`id (kasutajanime ja salasõna alusel sisenemisel ja digitempliga dokumentide allkirjastamisel seda ei ole - piisab ühe dokumendi allkirjastamisest).

 

P.S Digitempliga allkirjastamisel korral on vaja täidetud Ülddeklaratsioon Süsteemist välja printida, paberkandjal allkirjastada, skaneerida ja uuesti Süsteemi samasse kohta tagasi laadida.

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LLK Lihtsustatud laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LLK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara[****]lühikirjeldus")

 

3. Sisene LLK vastava rea alguses paikneva nupu LLKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "3.Dokumendid väljumisel ja saabumisel". (Näidisena kasutatud LLK saabumise dokumente)

 

4. Prindi Süsteemist välja, skaneeri, allkirjasta ja laadi Süsteemi üles Saabumise Ülddeklaratsioon. Selleks :

4.1. kliki nupul "Trüki" real Ülddeklaratsioon (Väljumisel), infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid";

4.2. allkirjasta väljatrükitud dokument kirjavahendi abil;

4.3. skaneeri dokument;

4.4. laadi üles samasse kohta: kliki nupule "Vali" real Ülddeklaratsioon (Väljumisel), infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid".

 

LLKüdtemp

 

 

 

NB! Veendu printvormi pealt eelnevalt, et Ülddeklaratsiooni andmed on sisestatud korrektselt (muuda vajadusel sisestatud andmeid ja trüki uuesti välja).

 

Näidis: LLK, käsitsi laaditud Ülddeklaratsioon (saabumisel), veel allkirjastamata ja saatmata

 

LLKüds3

 

5. Saabumise dokumentide sisestamiseks allkirjastamise vormi kliki nupule "Allkirjasta ja saada", infobloki all "Skaneeritud dokumentide versioonid" (vt. Näidist all)

 

6. Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi lahtrite kirjeldus (kasuta ekraanivormi vaatamiseks horisontaal-scroll`i funktsiooni) :

 

- "Dokumendid saabumisel" - esitatava Dokumendi nimetus;

- "Number" - LK number, millele genereerub automaatselt esitatava dokumendi lühend ja sidekriipsuga tema versioon esitamisel;

- "Vaadata" - lahtris võimalik avada ja vaadata saatmiseks sisestunud faile, erinevates formaatides;

- "Saadetud" - Dokumendi saatmise kordade üldarv;

- "Viimane saatmine" - millal konkreetne Dokument viimati esitamiseks saadeti;

- "Staatus" - näitab kas Dokument - "Ei ole saadetud" ; on "Saadetud" või on "Muudetud", kuid pole saadetud  (igal staatusel lisaks oma värv);

- "Saata" - Süsteem saadab allkirjastamisele ja saatmiseks ainult need Dokumendid, milliste lahter aktiveeritud ("linnuke" märkeruudus). Süsteem aktiveerib saatmiseks automaatselt veel saatmata- ja Staatusega "Muudetud" Dokumendid. Vajadusel on võimalik märkeruute aktiveerida/deaktiveerida enne saatmist käsitsi ;

- lahtrid VA - SA  -  RING-tähised, mis näitavad, millistele riiklikele organisatsioonidele ja teistele järelvalve organitele antud konkreetne informatsioon edastub (edastumisel muutub RING-tähise värv hallist - helesiniseks).

 

Näidis: LLK, Dokumentide allkirjastamise ekraanivorm (Saabumisel)

 

LLKsigntemp

 

7. Dokumentide allkirjastamiseks (hetkel kasutatud saabumise dokumente):

- lahtris "Saata" deaktiveeri vajadusel saatmiseks hetkel mittevajalikud Dokumendid (eemalda "linnuke" lahtrist);

- allkirjastamisest loobumiseks kliki nupul "Tagasi" ja Süsteem avaneb uuesti LK sakil ""3.Dokumendid väljumisel ja saabumisel";

- allkirjastamiseks kliki aga nupul "Allkirjasta e-Tokeniga ja Saada".

 

8. Juhul kui dokumentide allkirjastamine möödus edukalt ilmub protsessi lõpus ekraanile teatis  "Allkirjastamine on edukalt teostatud" (ekraanivormi "3. Dokumendid väljumisel ja saabumisel" tagasipöördumiseks kliki nupul "Tagasi")

 

 

TULEMUS

Süsteem

salvestas sisestatud andmed;

genereeris edastatud dokumentidele oma LK´ga seotud numbrid, fikseeris ära Dokumentide saatmise korra (lahtri all "Saadetud"), nende saatmise viimase kuupäeva (lahtri all "Viimane saatmine") ning saatmise staatuse "Saadetud" (lahtri all - "Staatus");

edastas automaatselt kõigile riiklikele ametitele ja teiste järelvalve Organisatsioonidele E-maili teate informatsiooniga Dokumentide esitamise kohta (VA - SA, milliste lahtrites RING-tähised värvusid helesiniseks bluebul).

 

 

Näidis: digitempliga allkirjastatud ja saadetud saabumise dokumentide pakett

LLKsigned

 

 

Näidis: LLK Töölaud ( Saabumise dokumendid esitatud)

 

LLKsign8

 

9. RING-tähisel klikkides on võimalik vaadata kogu saadetud dokumendiga seotud ajalugu (kõik dokumendi versioonid, saatmise aeg, kommentaarid) ja vajadusel ka kommentaaridele vastata.

 

Näidis: LLK Töölauad, dokumendi esitamise ajalugu ja kommentaarid

 

LLKcomments

 

 

 

Näidis: e-maili teade "Teade andmete edastamise kohta" Saabumisel (logist)

 

LLKmess

 

Lisaks:

 

-connection - veateatis ilmub juhul, kui allkirjastamisega liialt venitada (sessioon sulgub). Tuleb klikkida nupul "Tagasi" ja alustada allkirjastamise protsessi uuesti

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis ümber logida.

 

- vt. ka LLK dokumentide allkirjastamise tegevusi ID-kaardiga alamlõigust "Allkirjastamine ID-kaardiga (LLK)"

 

- Vt. lisaks kindlasti LLK Töölaua kirjeldust: "Süsteemi töö" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > LLK Töölaud