Allkirjastamine digitempliga

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine >

Allkirjastamine digitempliga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis Dokumente allkirjastada ei saa keegi peale Laevaagendi firma kasutaja (k.a. Administraator).

 

Digitempliga Dokumentide allkirjastamist saavad teostada kõik eelpoolmainitud rolliga Kasutajad, kelle kasutaja andmetes Administraatori poolt aktiviseeritud väli "Digitempliga", infoblokis "Digitaalne allkirjastamine ID-kaardiga / Digitempliga" - olenemata sellest, kas Kasutaja siseneb Süsteemi ID-kaardiga või Kasutajanime ja Salasõna alusel (vt. eelnevat kirjeldust alalõigus "Kasutajakonto loomine").

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid[****]ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel või Väljumisel).

 

4. Juhul kui kasutad dokumentide allkirjastamiseks MKM-i digitemplit, siis ei ole võimalik genereerida Ülddeklaratsiooni otse .ddoc konteinerisse, vaid see tuleb eelnevalt Süsteemi sisestada lisaks skaneerituna:

 

- trüki Ülddeklaratsiooni dokument Süsteemis välja, milleks kliki nupule "Trüki" real "Ülddeklaratsioon", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid";

- skaneeri väljatrükitud dokument ja allkirjasta käsitsi;

- laadi dokument Süsteemi üles: kliki nupule "Vali", real "Ülddeklaratsioon", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid"LK andmete juurde (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt), skaneeritud dokument ( PDF , või muu skaneeritud dokumendi versioon)

- kliki järgnevalt nupule "Allkirjasta ja saada" ja Ülddeklaratsioon ning teised sisestatud dokumendid (kui on) laaduvad automaatselt loodavasse .ddoc konteinerisse.

 

5. Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi lahtrite kirjeldus:

 

antud juhul "Dokumendid saabumisel" - esitatava Dokumendi nimetus;

"Number" - LK number, millele genereerub automaatselt juurde esitatava dokumendi lühend ja sidekriipsuga tema versioon esitamisel (näit. UDS-1: Ülddeklaratsioon saatmisel, ver.1;

"Vaadata" - lahtris võimalik avada ja vaadata saatmiseks sisestunud faile, erinevates formaatides;

"Saadetud" - Dokumendi saatmise kordade üldarv;

"Viimane saatmine" - millal konkreetne Dokument viimati esitamiseks saadeti;

"Staatus" - näitab kas Dokument - "Ei ole saadetud" ; on "Saadetud" või on "Muudetud", kuid pole saadetud (igal staatusel lisaks oma värv);

"Saata" - Süsteem saadab allkirjastamisele ja saatmiseks ainult need Dokumendid, milliste lahter aktiviseeritud ("linnuke" märkeruudus). Süsteem aktiveerib saatmiseks automaatselt veel saatmata- ja Staatusega "Muudetud" Dokumendid. Vajadusel on võimalik märkeruute aktiveerida/deaktiveerida enne saatmist käsitsi ;

- lahtrid VA - SA - RING-tähised, mis näitavad, millistele riiklikele ja teistele järelvalve organitele informatsioon edastub (edastumisel muutub RING-tähise värv hallist - helesiniseks).

 

UD10

 

6. Dokumentide allkirjastamiseks:

- lahtris "Saata" deaktiveeri saatmiseks hetkel mittevajalikud Dokumendid ;

- loobumiseks kliki nupul "Tagasi" ja Süsteem avaneb uuesti LK sakil "5.Dokumendid (Saatmisel)";

- allkirjastamiseks kliki nupul "Allkirjasta eTokeniga ja Saada"

 

Süsteem genereerib erineva dokumentide kogusega .ddoc`id samuti automaatselt eraldi, kuid allkirjastab ja saadab need iseseisvalt adressaatidele, ilma nende eraldi allkirjastamiseta Kasutaja poolt.

 

allkiriUP3

TULEMUS

Süsteem

Süsteem

sulges sessiooni ja salvestas sisestatud andmed;

Süsteem genereeris edastatud dokumentidele oma LK´ga seotud numbrid, fikseeris ära Dokumentide saatmise arvude korra (lahtri all "Saadetud"),nende saatmise viimase kuupäeva (lahtri all "Viimane saatmine") ning saatmise staatuse "Saadetud" (lahtri all "Staatus");

Süsteem edastas automaatselt e-posti Teated kõigile riiklikele ja teiste järelvalve organitele informatsiooniga Dokumentide esitamise kohta (VA - SA ,milliste lahtrites RING-tähised värvusid helesiniseks). RING-tähistel klikkimisega on võimalik avanevas kommentaaride ekraanivormis tutvuda saadetud .ddoc`ide sisuga ja samuti teiste dokumentidega lahtri all "Vaadata" ning vajadusel ka oma kommentaarid vastuseks lisada.

 

Näide: saabumise Ülddeklaratsiooni esitamise ajalugu (dokumendid, kommentaarid, staatused)

 

ddoc1

 

- sama informatsioon on 1:1 nähtav kõigile õigustega volitatud Kasutajatele nende Töölaudadel - blokina "Dokumendid saabumisel" (saki all "LK koondandmed ja tagasiside, kus neid siis vastavalt võimalik kinnitada või tagasi lükata)

vt. selgitusi ja tegevuseid alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad")

 

 

 

Lisaks:

 

- Dokumente võimalik saata ja samuti allkirjastada nii eraldi kui korraga.

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis ümber logida.

 

 

Näidis: e-posti teade "Teade andmete edastamise kohta"

 

teade1