Alamrolli loomine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Kasutajaõigused >

Alamrolli loomine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamrolli luua saab ainult Süsteemis olemasoleva Rolli alusel.

 

1. Organisatsioonile Süsteemis alamrolle juurde luua saab:

- Kontoadministraator - ainult oma Organisatsiooni siseselt.

- Administraator - kõigile Organisatsioonidele, sisenedes konkreetse Organisatsiooni andmetesse.

 

2. Kontoadministraator siseneb oma organisatsiooni andmete alamlõiku "Minu Organisatsioon" läbi alalõigu "Seaded" Menüüs.

 

3. Administraator siseneb Organisatsioonide nimekirja alamlõigu "Organisatsioonid" alalõigu "Administraator" alt. Sisestab nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse sisestatava Organisatsiooni nime või selle osa ja aktiveerib filter nupuga filtrinupp ja avaneb konkreetse Organisatsiooni andmetega vorm "Juriidiline isik".

 

4. Seal sisene sakile "Rollid" ja kliki vastava Põhirolli rea lõpus nupule "Lisa alamroll".

 

subrole

 

5. Avanevas uue alamrolli ekraanivormis:

- sisesta Alamrollile nimi vaba tekstina eesti ja inglise keeles, vastavalt lahtritesse "Roll (et)" ja "Roll (en)".

- desaktiveeri valitud Põhirollist mittevajalikud funktsionaalsused/õigused dokumentidele - tulbas "Õigus", eemalda "linnuke" antud Alamrollile mittevajalikelt funktsionaalsustelt.

- salvesta tegevus nupuga save.

 

alamrole2

 

6. Alamroll salvestub Organisatsioonile määratud põhirollide alla nimekirjas, kust seda vajadusel võimalik ka eemaldada Kontoadministraatori või EMDE administraatori poolt, nupuga delete vastava rea lõpus (vt. näidet ülemisel joonisel). Alamrolli Kasutajale on järgnevalt võimalik määrata Administraatori- või konkreetse Organisatsiooni Kontoadministraatori poolt.

 

 

Lisaks:

- Ainult Administraator saab väljastada Kasutajale Administraatori või Kontoadministraatori rolli.

- Ainult Administraator saab Administraatori rolli baasil alamrolle luua ja neid Organisatsioonidele väljastada.