Activities

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Activities >

Activities

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klikkides alamlõigule Activities avaneb Administraatorile ülevaade kasutajate tegevusest ja nende poolt momendil aktiivselt kasutatavate andmete seisust Süsteemis.

 

Näidis

 

admin1

 

Antud alalõigu alla on loodud funktsioon Administraatorile kasutajate poolt blokeeritud informatsiooni deblokeerimiseks vajadusel ( ühe kasutaja poolt andmete muutmise alustamisega Sessioonis, blokeeruvad vastava Sessiooni andmed täies mahus kuni hetkeni,

mil kasutaja kas salvestab uued andmed või loobub nendest). Teade informatsiooni deblokeerimise vajadusest edastatakse Administraatorile kas telefoni või e-maili teel.

 

 

Kliki nupul lock2 rea alguses, vastava Kasutaja poolt kasutuses olevate andmete juurde pääsemiseks .

 

 

locks

 

Avaneb ekraanivorm, milles näidatud Kasutaja poolt blokeeritud andmete hulk.

 

 

Administraatoril on võimalik:

 

klikiga nupul "Rollback"        - salvestada andmed sessioonis andmete eelneva seisukorraga e. ilma uute lisatud andmeteta;

klikiga nupul "Commit"        - salvestada andmed sessioonis koos uute lisatud andmetega;

 

 

"Forget" või "Purge" - nupud salvestamata ja juba aegunud informatsiooni kirje eemaldamiseks Süsteemist (juhul kui ei õnnestu mingil põhjusel teostada "Rollback" funktsiooni).  Kokkuleppeliselt ei ole enam võimalik salvestada lisatud salvestamata andmeid pärast 72-tunni möödumist alates nende sisestamisest Süsteemi.