EMDE Projektist

Navigation:  »No topics above this level«

EMDE Projektist

Return to chapter overviewNext page

Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) rakendus on loodud merendusega seotud teadete ja dokumentide koostamise, esitamise ja kontrolli lihtsustamiseks. Dokumente koostavad laevade opereerimisega tegelevad firmad või nende esindajad (agendid, kaptenid), kaupade logistikaga tegelevad firmad (kauba omanikud, ekspediitorid, stividorid), sadama operaatorid ja neid kontrollivad riigiametite esindajad. Dokumentide koostamise all mõeldakse nii dokumendi loomist, kui ka teisest infosüsteemist saamist ja EMDE süsteemi sisestamist.

Peale dokumentide koostamist edastab EMDE dokumendid või dokumendis sisalduvad andmed, kas sõnumi või teavitusena kõigile tarkvaras määratud osapooltele. EMDE vahendab tagasisidet (teated, vastussõnumid), mis järgneb dokumendi esitamisele ja vajadusel edastab osapoolte vahel teavitusi ja täiendavat informatsiooni.

Rakendus on võimeline vahetama (saama või väljastama) laevakülastustega seotud informatsiooni teiste analoogset infot vahendavate rakendustega (näiteks SafeSeaNet rakendus).

Andmevahetuse käivitamine võimaldab vähendada käsitsi laevakülastuse andmete sisestamisel tekkivaid vigu ning samuti töömahtu, mis on seotud suuremahuliste dokumentide sisestamisega.

 

Arenduse tellijaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning arenduse rahastamine toimus Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.