Uue LK lisamine Süsteemi Agendi poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Uue LK lisamine Süsteemi Agendi poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Laevaagendi firma kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Laevaagendi firma kasutaja näeb nimekirjas ainult neid LK´sidd, millised tema Organisatsiooni poolt Süsteemi sisestatud ja samuti ka Vabu LK´sidd - e. neid, millistele Agenti pole veel sisestatud.

 

Näidis: LK´de nimekiri (milline nähtav Agendile EDS Systems)

 

LKDagent

2. Uue LK sisestamiseks kliki nupule "Luua uus LK", LK´de nimekirja all paremas ääres.

 

 

3. Avaneb ekraan uue LK loomiseks, milleks 3 varianti:

 

newLK2

 

I - kasutada uue LK aluseks mõnda olemas olevat Laeva nimekirjast

kasuta sobiva Laeva leidmiseks tabeli päises asetsevat filtrit (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

Laeva leidmisel, kliki nupul "Kasuta seda" vastava rea lõpus ja avaneb ekraanivorm Uue LK sisestamiseks, juba antud Laevaga LK sees.

 

newLK3

 

 

 

Juhul kui Laeva tüübiks aga on Tõukurlaev või Tõukurpuksiir või Vedurlaev (e. Puksiir):

 

siis kui saabutud pargasega, siis Süsteemi funktsionaalsus võimaldab vormistada sellisele LK`le vajadusel väljumise kas teise pargasega või üldse ilma pargaseta.

või kui saabutud pargaseta, siis Süsteemi funktsionaalsus võimaldab vormistada sellisele LK`le vajadusel väljumise pargasega

 

vt. protsessi eraldi kirjeldust järgmisest alamlõigust "Puksiir-pargas" LK sisestamine"

 

 

II Erijuhus

- Süsteem kuvab pärast laeva valimist, ekraanile kõik vabad LK´d, mis seotud antud Laevaga (sarnased hetkel vabad LK´d on sisestatud erinevate Kasutajate poolt).

 

 

Näide:

minuLK

- Agendil jällegi mitu võimalust:

aktiveerida"linnukesega" ainult ühe LK rea märkeruut ja klikiga nupul "Minu LK" ja Süsteem sisestab LK agendiks Sinu Organisatsiooni ja avab kohe LK vormi;

aktiveerida "linnukesega" mitu sarnase sisuga LK rida ja klikiga nupul "Minu LK" Süsteem ühendab valitud LK´d üheks, sisestab LK agendiks Sinu Organisatsiooni ja avab kohe LK vormi;

üldse mitte aktiveerida leitud LK`de ridu, vaid luua lihtsalt uus LK klikiga nupul "Luua uus LK" ja Süsteem genereerib uue LK, kus Sinu Organisatsioon juba sisestatud Agendiks.

 

 

III - või luua jooksvalt uus Laev Süsteemi ja kasutada seda uue LK loomisel, milleks

- kliki nupule "Luua uus laev" nimekirja all paremas ääres ja Süsteem avab vormi uue Laeva andmete sisestamiseks (vt. eelnevat alalõiku "Laevade loetelu (Laevaregister)" > "Uue laeva lisamine Süsteemi")

- pärast Laeva andmete vormi täitmist (salvestamiseks peavad olema täidetud vähemalt vormi nõutud väljad), kliki uue LK sisestamiseks nupule "Kinnitan ja jätkan" vormi all ning sisestatud Laeva andmed salvestuvad saki alla "1.Laev",  Laevakülastuse vormis.

 

 

newship3

 

- pärast Laeva andmete kinnitamist salvestuvad need automaatselt uue LK juurde vormi saki alla "Laev" ja Süsteem genereerib uue LK, kus Sinu Organisatsioon juba sisestatud Agendiks (vt. Näidist all).

 

Näidis: avanenud uus LK vorm, koos valitud Laevaga (näidises valitud laevaks "Estraden")

 

newLK

 

4. Täida LK vorm, saki all "2.Laevakülastus" :

 

Infoblokk "Laevakülastuse kohta" väljadega

- "Sihtsadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa, ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse (nõutud väli). Sadama otsing toimib nii, et esimesena sadama nimetus kohalikus keeles ja selle taga nimetus sulgudes rahvusvahelises keeles;

- "Eeldatav saabumise aeg/ETA" - sisesta lahtrisse sadamasse saabumise eeldatav aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil (nõutud väli)

- "Kapteni nimi" - sisesta kapteni nimi (tekstiväli)

- "Puksiirilaeva firma" - vali valikust vajkalik (vajadusel)

- "Pukseerimise nõuded" - sisesta tekst (vajadusel) (suur tekstiväli)

 

Infoblokk "Laeva saabumisaja kohta" väljadega

- "Laevaagent" - täitub automaatselt

- "Lähtesadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa, või siis sadama kood või selle osa ja vali klikiga lahtrisse sobilik. NB! Sadama otsing toimib igal pool nii, nagu Sihtsadama puhul (esimesena sadama nimetus kohalikus keeles ja selle taga nimetus sulgudes rahvusvahelises keeles).

NB! juhul kui Sadamat ei ole mingil põhjusel Sadamate valikus või see seal tühistatud, siis selle asemel sisesta valikust vastava Riigi (e. sellisel juhul valida nimekirjast sadamale vastav Riik). Süsteem lisab ise automaatselt andmed väljale "Rannikuala" , genereerib ise PortPlus teates sellise sadama andmed kodeeringuga "riigi kood+888" ja lisaks lisab Ülddeklaratsiooni trükivormile ka sadama nimetuse juhul, kui see on Agendi poolt käsitsi lisatud avanenud lisaandmeväljale Sadama nimetuse kõrval LK´es)

- "Rannikuala" - sisesta väljale sadamaga seotud rannikuala (vt. tegevusi allpool p. 5 "Rannikuala andmete sisestamine")

-"ETD eelmisest sadamast" - sisesta lahtrisse eelmisest sadamast lahkumise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil

 

 

 

Infoblokk "Laeva väljumisaja kohta" väljadega

- "Agent väljumisel" - algselt sisestub sinna Sinu organisatsiooni nimi ( vajadusel käsitsi muudetav valikust)

- "Eeldatav väljumise aeg" - sisesta lahtrisse eeldatav sadamast lahkumise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil

- "Järgmine sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa, või siis sadama kood või selle osa ja vali klikiga lahtrisse sobilik. NB! Sadama otsing toimib igal pool nii, nagu Sihtsadama puhul (esimesena sadama nimetus kohalikus keeles ja selle taga nimetus sulgudes rahvusvahelises keeles).

NB! Juhul kui Sadamat ei ole mingil põhjusel Lähtesadam/Järgmine sadam juures pakutavas Sadamate valikus või see seal tühistatud, siis selle asemel sisesta valikust vastava Riigi (e. sellisel juhul valida nimekirjast sadamale vastav Riik). Süsteem lisab ise automaatselt andmed väljale "Rannikuala" , genereerib ise PortPlus teates sellise sadama andmed kodeeringuga "riigi kood+888" ja lisaks lisab Ülddeklaratsiooni trükivormile ka sadama nimetuse juhul, kui see on Agendi poolt käsitsi lisatud avanenud lisaandmeväljale Sadama nimetuse kõrval LK´es)

- "Rannikuala" - sisesta väljale sadamaga seotud rannikuala (vt. tegevusi allpool p.5 "Rannikuala andmete sisestamine")

- "Järgmise sadama ETA" - sisesta lahtrisse eeldatav järgmisse sadamasse saabumise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil. NB! Juhul kui järgmine sadam on teadmata, siis pole väli "Järgmise sadama ETA" kohustuslik täitmiseks

 

NB!Juhul kui ATA saatmise hetkel väljale "Järgmise sadama ETA" sisestatud aeg on varasem kui väljale "Laeva väljumise aeg/ETD", siis Süsteem sisestab/salvestab saatmise hetkel väljale "Järgmise sadama ETA" automaatselt aja "Laeva väljumise aeg/ETD" +4 tundi. Aeg lahtris "Järgmise sadama ETA" on Agendi poolt järgneval vajadusel lihtsalt käsitsi muudetav. LISAKS, sellisel juhul saadetakse registreerunud Kasutajale automaatne e-mail ”Teade laeva järgmisse sadamasse saabumise aja ETA muutmisest”.

 

Infoblokk "Veeteetasu"

- infoblokki tuuakse LK vormistamise käigus automaatselt välja veeteetasu arvestuse parameetrid, arvestuse käik ja summa suurus.

 

Infoblokk "VA kommentaar" (nähtav/kasutatav ainult VA kasutaja ja Administraatori õigustega kasutajatele)

- VA`le LK kohta käivate kommentaaride sisestamiseks käsitsi (vajadusel).

 

 

Infoblokk "LKE" väljadega (vt. näidist all)

- 1 - LKE number

- "Laeva asukoht" - sisesta valikust klikiga lahtrisse sobiv Objekt (valikusse juba grupeeritud ainult vastava sadamaga seotud maa- ja merepunktid);

- "Terminal" - sisesta valikust klikiga lahtrisse sobiv Objekt (valikusse juba grupeeritud ainult vastava sadamaga seotud terminalid);

- "Planeeritud operatsioonid" - sisesta valikust klikiga lahtrisse sobiv operatsioon;

- "Planeeritud tööd" - sisesta tööde kirjeldus vaba tekstina.

P.S. LKE juurde lisamise vajadusel (mitmeetapilise LK korral), kliki nupule plus "LKE" infobloki päises ja infoblokki lisandub alla juurde uus LKE rida.

 

Näidis

LKE

 

NB! Lootsiteenuste ja Jäämurdja teenuse tellimise kirjeldust vt. alamlõikude alt "Lootsiteenus" ja "Jäämurdja teenus"  (LK saki all "3.Lootsi- ja jäämurdja tellimused".

 

5. Juhul kui LK´son mitmeetapiline (LK käigus toimub mitme objekti külastamine):

- kliki nupule plus infobloki "LKE" päises ja sisesta LKE´de arv järjest vastavalt vajadusele ja sisesta vastavad andmed lahtritesse vastavatel ridadel, vastavalt kirjeldusele p.4.

 

LKE25

 

6. Väli "Rannikuala", andmete sisestamine: sisesta väljale sadama nimi või selle osa ja või sadama kood või selle osa -

 

I leidsid sobiva sadama ja sellel on ainult 1 rannikuala

 

SEE sisestub kohe ise automaatselt väljale "Rannikuala"

 

Näide I

rannikuala2

 

II leidsid sobiva sadama, millel on mitu rannikuala

 

VALI tekkinud valikust klikiga sobiv rannikuala väljale "Rannikuala"

 

Näide II

RANNIKUALA1

 

III sobivat sadamat ei leidunud

 

SISESTA väljale Sadam ("Lähtesadam" või Järgmine sadam") eesti keelne riigi nimetus, näiteks Prantsusmaa ja kliki lahtris riigi nimetusel, millisel juures lisasõna "muu" : Näiteks "Prantsusmaa muu". Riigi nimi sisestub reale ilma lisasõnata. Lisa samal real asetsevale lisaväljale käsitsi sadama nimi milline vajalik, suure algustähega.

Rannikuala aga siseneb/sisesta vastavalt p. I või II

 

Näide III

 

rannikuala3

 

 

 

7. Salvesta oma tegevused nupuga save, kas osade kaupa täitmisele järgnevalt või korraga pärast info sisestamist ja Süsteem genereerib LK´le jooksva unikaalse numbri ning salvestab selle LK´de nimekirja.

 

8. LK´don võimalik järgnevalt tühistada (vt. kirjeldust järgnevalt samas alamlõigust "LK tühistamine).

 

 

LISAKS:

- Ei ole võimalik järgnevalt edastada saabumise Eelteateid juhul, kui Laevakülastuse vormi andmed on sisestatud puudulikult (vastavad veateatised ilmuvad ekraanile saatmise ajal - siis tuleb vastavalt veateatise sisule väljad ikkagi ära täita).

- LK`st tühistada Süsteemis saab ainult kas Laevaagendi firma kasutaja (ainult oma) või Administraator.

- Terminali kasutaja saab teostada järgnevalt muudatusi LK´sainult hetkeni kuni LK võetakse üle Agendi poolt.

- vaata lisaks kirjeldust alamlõigust: Süsteemi osad > Laev (sealt välja "Lisatud pargas"** kirjeldust)

 

 

- Sadamate loetelu juurde on üleslaaditud 6 reidi (koos koodidega) - Eesti suuremate sadamate tarvis, mida vastaval vajadusel kasutada (Laeva saabumisel reidile). "Sihtsadam" lahtrisse vastava reidi sisestamise vajadusel, sisesta väljale sõna "RAID" ja kliki ilmuvast nimekirjast sisestamiseks sobival.

 

 

NB! Agendile (ja Administraatorile) on Süsteemis LISAKS JUURDE LOODUD ka olemasoleva LK kopeerimise võimalus (vt. andmete kopeerimise sisu- ja tegevuse kirjeldusi järgmisest alamlõigust "LK kopeerimine")