72t saabumise eelteate edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva saabumise Teadete edastamine >

72t saabumise eelteate edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

72t tunnise eelteate Laeva saabumisest edastab Laevagendi firma kasutaja või vajadusel ka Administraator.

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate õigeaegne saatmine ebaõnnestus (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga või Süsteem ise "oli maas" või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöörduge probleemiga koheselt Administraatori poole.

NB! SSN´i andmeside- või teiste sideprobleemide korral on Administraatoril võimalus järgnevalt ka Teadete eraldi saatmiseks

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu ja seal sakile "Teated":

infoblokk "Teatis laeva saabumisaja kohta - 72t" - sisesta andmed väljadele "Lasti lühikirjeldus (ingl.k.)" ja "Kauba- ja ballastitankide seisukord (ingl.k.)" inglise keeles.

 

Näidis: 72t Saabumise Eelteate ekraanivorm

72h

 

 

4. 72t Eelteate saatmiseks kliki järgnevalt nupule "Saada" infobloki all paremas ääres ja Süsteem teostab automaatselt järgmised tegevused:

- salvestab andmed Süsteemis

- fikseerib teate/teadete edastamise täpse aja ja saatja andmed (vt. näidist all);

- Töölaual, reale 72t Eelteade salvestuvad: alati viimase Teate ver. informatsioon koos Teate numbri, saatmise aja ja Staatusega ning lisaks ka saadetud Teate printvorm (PDF) ja XML´i failid;

- edastab andmed SSN´i;

- edastab kõik vajalikud e-maili Teated Organisatsioonidele koos PDF failiga manuses, kes määratud antud Teadet saama (vt. kellele edastuvad Teated alamlõigu alt Töölaud: ringid vastavate Organisatsioonide lahtrites, vastava Teate real)

- nupp "Saada" kaob infobloki alt "Teatis laeva saabumise aja kohta - 72t"

 

 

 

Näidis:

 

saadetud

 

5. Teadet võib vajadusel edastada mitu korda, s.t. andmeid lahtritesse võib sisestada jupi kaupa või siis järgnevalt muuta ja saata uuesti kuni hetkeni kui saadetakse ära 24t saabumise eelteade (pärast seda nupp "Saada" kaob ekraanilt).

 

Juhul kui andmeid muuta ja ainult salvestada nupuga save, siis andmed lihtsalt salvestuvad Süsteemis, kui neid edasi ei saadeta.

 

Näidis: 72t Eelteate ekraanivorm (andmeid muudetud pärast teate saatmist)

 

saadetud2

 

6.

 

RING-tähiste tähendused:

 

ringgr - teade saatmata

 

ringG - teade saadetud

 

bullyellow - andmed muudetud pärast viimast saatmist

 

Staatuse kirjeldus vastavalt p.4 ja p.5 Näidises toodule (avaneb vastaval RING-tähisel klikkimisega).

 

 

NB! Juhul kui 24t Eelteate saatmine ebaõnnestub mingil põhjusel, ilmub ekraani päisesse vastavasisuline veateatis.

 

 

 

Lisaks:

- "Saada" nupp ilmub infobloki "Teatis laeva saabumisaja kohta - 72t" alla tagasi ainult juhul, kui antud infoblokis andmeid muudetakse.

- Saabumise eelteadete saatmiseks peavad eelnevalt olema sisestatud alljärgnev informatsioon LK kohta saki all "Laevakülastus": Lähtesadam, ETA ja ETD ajad.

- PortPlus teate edastamiseks peavad andmed Süsteemi olema sisestatud SSN´i poolt nõutavas mahus, muidu ilmub veateatis ja andmed SSN´i ei edastu.

- klikiga nupule "Trüki" vormi all on alati võimalik vajadusel välja trükkida Teate printvormi, hetkel olemasoleva andmete seisuga (vt. Näidist all)

 

 

 

Näidis: 72t saabumise Eelteate printvormi väljatrükk andmete hetke seisuga

 

t2print