24t saabumise eelteate edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva saabumise Teadete edastamine >

24t saabumise eelteate edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

24t Eelteate Laeva saabumisel edastab Laevaagendi firma kasutaja või vajadusel ka Administraator.

 

NB!

EMDE´s on LK juurde realiseeritud 1-kordne automaatne andmete päringu funktsioon SSN´ist (Hazmat; Security), AINULT juhul kui laev saabub EU sadamast. Juhul kui SSN´is vastavasisuline info olemas, edastub see EMDE`sse (andmed sisestuvad automaatselt LK vastavatesse ekraanivormidesse EMDE`s). EMDE Administraator seadistab Süsteemis päringu täpse saatmise aja, pärast eelmise sadama ETD aega. Funktsioon on aktiivne kuni LK`ele ATA aja sisestamiseni (vt. tegevuseid alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused").

 

Juhul kui Agent sisestab ohtliku lasti andmed ennem EMDE´sse, kui tuleb automaatne päringu vastus SSN´ist, siis EMDE säilitab Agendi poolt sisestatud andmed.

 

Juhul kui EMDE´sse sisestunud päringu vastuse andmed SSN`ist ennem Agendi poolt andmete sisestamist, siis Agendil võimalik nimetatud andmed kustutada korraga/ toimetada andmeid /kasutada andmeid muutmatul kujul 24t Eelteate saatmiseks.

 

 

 

24t Eelteate edastamiseks tuleb ära sisestada vähemalt ohtlike kaupade informatsioon ja infobloki alla ilmub nupp "Saada" andmete edastamiseks SSN´i ja Eesti osapooltele.

 

 

Näidis: LK ekraanivorm "Teated"

 

24Hinterface

 

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakile "Teated", infoblokk "Teatis laeva saabumise aja kohta -24t"

 

 

3.1. Turvalisuse andmed (Security)

 

NB! Infoblokk "Kehtiv ISSC ja turvatase" EI ILMU infobloki päisesse "Teatis laeva saabumisaja kohta - 24t" AINULT juhul kui Laevale laeva andmetes on sisestatud vabastus ISSC omamisest laeva pardal või Agent on juba edastanud Turvalisuse eelteate (ISPS) (vt. tegevuseid järgevalt alamlõigust "Laeva turvalisuse andmete edastamine").

 

Näidis: infoblokk "Kehtiv ISSC ja turvatase"

 

 

 

 

 

- juhul kui sisestad "Kehtiv ISSC pardal" väljale klikiga valikust "Jah", tuleb täita kindlasti la lahter "ISSC kehtiv kuni" - sisesta kehtivuse aeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni. Välja "ISSC kehtib kuni" täitmisel eelnevalt, sisestub väljale "Kehtiv ISSC pardal" valik "Jah"automaatselt;

- juhul kui sisestad "Kehtiv ISSC pardal" väljale klikiga valikust "Ei", siis lahtrit "ISSC kehtiv kuni" ei täideta (automaatselt edastub vastavasisuline teade automaatselt Veeteede Ametisse);

- väljale "Turvatase" sisesta klikiga valikust KINDLASTI vastav turvatase (1-3).

 

Turvalisus andmete sisestamist täismahus ja edastamise protseduuri vt. järgnevas alamlõigus "Laeva turvalisuse andmete edastamine"

 

 

 

3.2. Ohtliku kauba andmed (Hazmat)

 

3.2.1. Süsteem kuvab erinevad andmete sisestamise võimalused juhul kui laeva lähtesadamaks on sisestatud kas Euroopa Liidu (EU) sadam või mitte Euroopa Liidu (mitte-EU) sadam. Vali sobiv variant valikust reale "Ohtlikud kaubad pardal" (juhul kui jätta valik "Ei ole valitud", siis nuppu "Saada" järgnevalt 24t Eelteate edastamiseks infobloki alla ei ilmu).

 

3.2.2. Ohtliku kauba andmete sisestamise võimalused:

- (AINULT Euroopa Liidu (EU) sadamast saabuva laeva korral) - toimub 1-ne automaatne päring SSN´i ohtliku kauba olemasolu kohta laeva pardal;

-  lisaks realiseeritud ka vastav käsitsi andmete allalaadimise funktsioon SSN´ist;

- samuti ka andmete üleslaadimise võimalus MDE`sse vastava XLS/XLSX faili abil (ainult juhul kui tegemist "Ohtlik kaup pakitult" tüübiga);

- samuti realiseeritud ka võimalus andmete käsitsi sisestamiseks vastava ekraanivormi kaudu

- lisaks realiseeritud võimalus ka vastava paberkandjal (PDF) originaaldokumendi Üles laadimiseks lisadokumendina (NB! Paberdokument jääb ainult EMDE`sse, seda kellelegi-kuhugile ei edastata).

 

3.2.3. Ohtlikud kaubad pardal valikud:

 

3.2.3.1. juhul kui LK Lähtesadamaks on EU sadam (ohtliku lasti andmete alla laadimise võimalusega SSN´ist, samuti ka käsitsi andmete sisestamise ning edastamise võimalusega EMDE´s)

 

Näidis:

ssnist4

 

 

 

3.2.3.2. juhul kui LK Lähtesadamaks on mitte-EU sadam (ainult käsitsi ohtliku lasti andmete sisestamise ja edastamise võimalusega EMDE´s )

 

Näidis:

ssnist5

 

 

3.2.3.3. NB! Juhul kui LK´son Laeva tüübiks tanker, siis "Ohtliku lasti tüüp" valikusse ilmuvad ainult 3 valikut: Tanker:gaas, Tanker:nafta ja Tanker:kemikaal (andmesisestusvormid olenevalt valitud tüübist on erinevad - seadistatavad Administraatori poolt)

vt. tegevuseid seadistuseks alamlõigust: Süsteemi osad > alalõik Loetelud > Ohtliku lasti loendid > "Ohtliku lasti tüübid".

 

 

3.3. LAEV SAABUB EU SADAMAST

 

3.3.1. Sellisel juhul pärib Süsteem algselt andmeid SSN´ist automaatselt, vastavalt Administraatori poolt eelnevalt EMDE seadistustes seadistatud ajale (vt. selgitusi p.3.2.1.)

 

3.3.2. SSN´i vastused, vastavalt sellele, kas andmed SSN´is selleks hetkeks olemas või mitte:

- SSN´i päringu vastuse korral lisandub infoblokki "Teatis laeva saabumisaja kohta - 24t" kirje rida "Ohtlike kaupade informatsioon SSN`ist viimati uuendatud", mille kõrvale tuuakse välja SSN´i vastuse sisu ja vastuse saabumise täpne aeg        

- juhul kui päringu vastuse sisaldab konkreetseid andmeid, ilmub vastava lahtri rea ette alati tähis info (juhul kui andmed sisestatud lahtritesse käsitsi e. andmed ei ole saadud SSN´ist päringu vastusena, siis tähist andmete ees ei ole):

 

 

3.3.2.1. "SSN´ist informatsiooni ei leitud" - s.t., et päringu esitamise hetkel SSN´ist vastavad andmed puuduvad. Sellisel juhul tuleb andmed sisestada ja SSN´i saata EMDE kaudu käsitsi (vt. tegevusi järgnevalt p.3.4.) ;

 

3.3.2.2. "Vastus saadud" - s.t., et päringu esitamise hetkel oli vastavad andmed SSN´is olemas (vastav vastuse sisu tuuakse automaatselt välja "Ohtlikud kaubad pardal" andmeväljale)

 

- juhul kui SSN´is olevate andmete alusel ohtliku lasti pardal ei ole, sisestub valikust "Ohtlikud kaubad pardal"  automaatselt info "Ohtlikke kaupu pardal ei ole".

- juhul kui SSN´is olevate andmete alusel ohtlik last pardal olemas, sisestub valikust "Ohtlikud kaubad pardal" automaatselt. info"Ohtlikke kaupade täpne kirjeldus", sisestub õige ohtliku lasti tüüp samasse alla ilmuvale reale "Ohtliku lasti tüüp" ja õiges formaadis andmed sisestuvad automaatselt tabelisse "Hazmat details - 24h", õigetele väljadele/ridadele.

- lisaks võivad edastuda andmed ka ohtliku lasti detailandmete sisu valdaja kohta reale (vt. Näidist allpool)

 

 

3.3.2.3. infoAndmete laadimine...Kliki nupul (i) andmete uuendamiseks (5-30 sek) - antud vastuse variant ilmub ekraanivormi juhul, kui kasutaja siseneb ekraanivormi SSN´i automaatselt päringu saatmise ajal või päringu esmasel saatmisel esines mingi probleem. Kliki nupul "i" 5-30 sek järel nii kaua, kui ilmub p. 3.3.2.1. või p.3.3.2.2. näidatud sisuga vastus.

 

 

3.3.2.4. "Error response received" - ilmub juhul, kui mingil põhjusel SSN´ist vastuse saamine ebaõnnestus. Proovi veelkord käsitsi päringut SSN´i saata. Kui ei õnnestu vastust saada pöördu probleemiga EMDE Administraatori poole (temal võimalik logidest probleemi põhjus üle vaadata) või sisesta ohtliku lasti andmed kohe käsitsi.

 

 

 

3.3.3 LISAKS VÕIMALIK ANDMETE PÄRIMINE SSN`ist vajadusel KA KÄSITSI:

 

- kliki nupul "Laadi alla SSN´ist" (päringu vastused SSN´ist sarnased, mis kirjeldatud p. 3.3.2. - 3.3.2.4.)

 

 

3.3.4. JUHUL KUI OHTLIKU LASTI ANDMED SSN´is PUUDUVAD (p.3.3.2.1.) ja VASTAVAD ANDMED PUUDUVAD HETKEL VEEL KA AGENDIL

 

- võimalik (vajadusel) sisestada käsitsi valikust lahtrisse "Ohtlikud kaubad pardal": "Täpsustamisel"

 

NB! Antud valik tuleb sisestada lahtrisse AINULT juhul, kui ohtlik kaup on teadaolevalt laeva pardale tulemas, kuid hetkel puuduvad täpsed andmed (hiljem kui andmed käes, saab need käsitsi sisestada).

 

 

3.3.5. SSN´ist võivad andmete olemasolul alla laaduda (AINULT) ka lisaandmed

- reale "Lastimanifesti kontaktisik" (samal real olemas sisendnupp kontaktisiku andmete vaatamiseks tel ja sisendnupp andmete toimetamisele infoin (vt. tegevuseid p.3.4.2.2.3.)

- reale "Ohtliku lasti tüüp" (ohtliku lasti detailandmed kas laaduvad koheselt LK andmete juurde või failis vastav viide ohtliku lasti kohta käivatele andmetele)

 

 

3.3.6. JUHUL KUI OHTLIKU LASTI ANDMED SSN´is PUUDUVAD (p.3.3.2.1.), aga VASTAVAD ANDMED OLEMAS AGENDIL

 

- võimalik (vajadusel) ohtliku lasti andmed saabumisel sisestada käsitsi ja edastada SSN´i, EMDE`s loodud vastava funktsionaali abil. Sarnaselt võimalik SSN´ist automaatselt edastunud andmete käsitsi toimetamine/eemaldamine/uuesti sisestamine järgnevalt.

 

- sarnaselt toimub käsitsi ohtliku lasti andmete sisestamine ka LK puhul, mille Lähtesadamaks mitte-EU sadam ( vt. tegevuseid järgnevalt p. 3.4.)

 

 

Näidis: 24t Eelteate ekraanivorm, SSN´ist EMDE´sse päringu alusel edastunud andmed - kontaktandmed rea lahtrisse "Lastimanifesti kontaktisik", isiku kohta kes valdab pardal ohtliku lasti detailinfot (ülejäänud ohtliku lasti andmed sisestatud järgnevalt lahtri kaupa  käsitsi)

Hazmatyes

 

 

 

 

3.4. LAEV SAABUB MITTE-EU SADAMAST - Ohtliku lasti andmete sisestamine alati käsitsi

 

3.4.1. Juhul kui Laeval ohtlikku lasti pardal EI OLE

 

3.4.1.1. sisesta lahtrisse "Ohtlikud kaubad pardal" valikust klikiga "Ohtlikke kaupu laeva pardal ei ole".

 

Näidis: Ohtlikke kaupu laeva pardal ei ole

DGnon

 

 

3.4.2. Juhul kui Laeval ohtlik last pardal olemas

 

3.4.2.1. sisesta lahtrisse "Ohtlikud kaubad pardal" valikust klikiga "Ohtlike kaupade täpne kirjeldus"

 

3.4.2.2. lisaks ilmub juurde täpsustav valikväli "Ohtliku lasti tüüp". Andmesisestusvormid, olenevalt valitud ohtliku lasti tüübist -  ON SISULISELT ERINEVAD (seadistatavad Administraatori poolt) Sisesta valikust klikiga sobiv lahtrisse:

 

NB! Ohtliku lasti detailide sisestamiseks võimalik valikust lahtrisse sisestada korraga ainult ühte ohtliku lasti tüüpi.

 

dg13

 

 

- Ohtlik kaup pakitult (andmeväljadega)

UN number or Hazmat ID *         - valikväli

Ohtliku aine nimetus (en)                 - täitub automaatselt loendist + vajadusel võimalik lahtrisse käsitsi infot juurde lisada

Mõõtühik                         - valikväli

Üldine brutokaal                         - tekstiväli        

Brutokaal                         - tekstiväli

Lasti asukoht *                         - tekstiväli

Konteineri nr. *                         - tekstiväli

IMO ohuklass *                         - täitub automaatselt loendist

Pakendirühm -                         - valikväli                

Leekpunkt (°C)                         - tekstiväli

Pakendi tüüp                         - tekstiväli

Pakendite arv                         - tekstiväli

MARPOL kood                         - valikväli

EmS Schedule                         - tekstiväli                        

Lisainfo                                 - tekstiväli

 

NB! Juhul kui sisestatud on andmed sisestatud üleslaaditava faili väljadele "Free text comments" kui "Lisainfo" korraga, avaldub ekraanivormi väljal  viimase välja kirje    

 

- Puistlast (andmeväljadega)

UN number or Hazmat ID                - valikväli

Ohtliku aine nimetus (en) *        - täitub automaatselt loendist+ vajadusel võimalik lahtrisse käsitsi infot juurde lisada

Mõõtühik                        - valikväli

Üldine brutokaal                         - tekstiväli

Brutokaal                         - tekstiväli

Lasti asukoht *                         - tekstiväli

IMO ohuklass *                         - tekstiväli

Kaasnevad riskid                         - tekstiväli

Lisainfo                                 - tekstiväli

 

- Tanker: gaas (andmeväljadega)

UN number or Hazmat                 - valikväli

ID Ohtliku aine nimetus (en) *         - täitub automaatselt loendist + vajadusel võimalik lahtrisse käsitsi infot juurde lisada        

Mõõtühik                        - valikväli

Üldine brutokaal                         - tekstiväli

Brutokaal                         - tekstiväli

Lasti asukoht *                         - tekstiväli

Lisainfo                                 - tekstiväli

 

- Tanker: kemikaal (andmeväljadega)

UN number or Hazmat ID                - valikväli

Ohtliku aine nimetus (en) *        - täitub automaatselt loendist + vajadusel võimalik lahtrisse käsitsi infot juurde lisada

Mõõtühik                        - valikväli

Üldine brutokaal                        - tekstiväli

Brutokaal Lasti asukoht *                - tekstiväli

IMO ohuklass *                        - täitub automaatselt loendist

Kaasnevad riskid *                - täitub automaatselt loendist

Leekpunkt (°C)

MARPOL kood *                        - valikväli

Lisainfo

 

- Tanker: nafta (andmeväljadega)

UN number or Hazmat ID                - valikväli

Ohtliku aine nimetus (en) *        - täitub automaatselt loendist + vajadusel võimalik lahtrisse käsitsi infot juurde lisada

Üldine brutokaal                         - tekstiväli

Brutokaal                         - tekstiväli

Lasti asukoht *                         - tekstiväli

Leekpunkt (°C)                         - tekstiväli

Lisainfo                                 - tekstiväli

 

NB! Andmete muutmisel lahtrites käsitsi   -  ei muutu vastavalt automaatselt teiste lahtrite andmed!

 

* -  täitmiseks kohustuslik väli

 

 

3.4.2.2.1. Juhul kui valitud lasti tüübiks "Ohtlik kaup pakitult" on võimalik:

 

 

- sisestada ohtliku lasti andmed korrektse formaadiga XLS või XLSX faili abil (AINULT "Ohtlik kaup pakitult" lasti tüübi puhul) ja andmed sisestuvad automaatselt LK juurde, andmeväljadele infobloki "Hazmat details -24h" all).

kliki nupule "Vali" real "Ohtlike kaupade täpne kirjeldus (XLS/XLSX)" ja laadi andmed ekraanivormi üles (standardne funktsioon andmete Üles laadimiseks kasutatava tööjama kõvakettalt);

 

 

Näidis: ohtliku lasti info sisestamine EMDE`sse käsitsi

 

dg14

 

 

Näidis: XLS/XLSX faili näidis, ohtliku kauba andmete Üles laadimiseks EMDE´sse (kasutatav AINULT "Ohtlik kaup pakitult tüübi"puhul).

 

DGexmple

 

NB! EMDE´st Excel`isse alla laaditav Ohtliku kauba andmetega XLS/XLSX eksport faili formaat on vajadusel järgnevalt samas kasutatav ka andmete impordiks EMDE´sse (EMDE poolt genereeritud korrektses formaadis faili).

Ohtlike kaupade andmete alla laadimiseks konkreetse LK juurest kliki nupul "Saada Excel`isse" infobloki "Hazmat details- 24h" päises ja salvesta andmed sobivas kohas (standardne funktsioon andmete salvestamiseks kasutatava tööjaama kõvakettale);

 

 

- või sisesta andmed andmerea kaupa eraldi infobloki "Hazmat details -24h" alla käsitsi (vt. tegevuseid järgnevalt p.3.4.3.2. );

- või sisesta andmed kombineeritult (andmete üleslaadimisega EMDE´sse ja järgnev käsitsi toimetamine seal - andmete eemaldamine/lisamine/muutmine). vt. tegevuseid järgnevalt p.3.4.4;

 

 

 

3.4.2.2.2. Andmete sisestamiseks andmesisestusvormi käsitsi ,"Ohtlikud kaubad" loendi abiga.

 

- sisesta uue rea väljale "UN number" konkreetse kauba nimetus / selle osa või vastava kaubakoodi number/ või selle osa ning sisesta sobiv loendist pakutavatest klikiga lahtrisse.

 

Näidis:

DG15

 

- olemasolevad loendi andmed automaatselt aktiivse rea väljadele  (kõik andmed rea lahtrites järgnevalt käsitsi muudetavad/lisatavad/eemaldatavad vajadusel). vt. tegevusi vajadusel järgnevalt p.3.4.4.

 

 

Näidis:

DG16

 

 

NB! Süsteem ei teosta kontrolli sisestatud ohtlike kaupade andmete ridade sisulise terviklikkuse üle e. Süsteem lubab käsitsi muuta kõikide andmeridade andmevälju (juhul kui andmed sisestatud valesti, ilmub 24t Eelteate järgneval saatmisel veateatis ja Administraatoril on võimalik EMDE logidest järele vaadata vea põhjus).

 

 

3.4.2.2.3. Vajadusel on võimalik ohtliku kauba kohta sisestunud andmetele lisaks ka käsitsi vabatekstina andmeid eraldi juurde lisada.

- sisene vajaliku ohtliku lasti kirje andmetesse klikiga nupule dgnupp, vastava rea alguses

- sisesta avanenud ekraanivormi väljale "Lisainfo" vajalik info tekstina (k.a. ja salvesta sisestatud andmed klikiga nupul save.

 

Näidis: ekraanivorm ohtliku kauba andmete juurde lisainfo sisestamiseks

DGadd

 

 

 

3.4.3.1. Juhul kui valitud lasti tüübiks:  Puistlast; Tanker: gaas; Tanker: kemikaal või Tanker: nafta

- võimalik ohtliku kauba andmete sisestamine andmevormi ainult andmerea kaupa käsitsi (andmete import ei ole võimalik);

- igal antud ohtliku lasti tüübil on oma, sisuliselt erinev andmesisestusvorm ( EMDE administraatori poolt seadistatav).

 

 

NB! Sisestatud Ohtliku lasti andmete kontroll toimub andmete SSN´i saatmise hetkel. Juhul kui andmed sisestatud valesti, siis ekraanivormi päisesse ilmub vastav veateatis, milles näidatakse täpselt ära vea/vigade koht (e. juhul kui mitu viga, siis igal järgneval saatmisel näidatakse veateatises järgmise vea koht kuni nende eemaldamiseni).

 

 

3.4.3.2. Lisaandmete käsitsi lisamine Ohtliku lasti andmete juurde

 

- alati on lihtsalt ka vastava paberkandjal (PDF) originaaldokumendi Üles laadimiseks (paberdokument jääb ainult EMDE`sse, seda kellelegi-kuhugile ei edastata). vt. Näidist p.3.3.6 all

 

- võimalik on vajadusel sisestada juurde ka Ohtliku lasti kohta infot omava isiku kontaktandmed

sisendnupu infoin klikkimisel lahtri "Lastimanifesti kontakt" juures, avaneb kontaktisiku andmete ekraanivorm, andmete sisestamiseks ja/või muutmiseks (vt. Näidist all)

 

Näidis: ekraanivorm lasti omaniku/kontaktisiku kontaktandmetega, kes oskab antud ohtlikku lasti kirjeldada (vähemalt kontaktisiku telefoni number peab olema kindlasti sisestatud)

 

dg9

 

 

 

 

3.4.3.2.1. Vajadusel on võimalik lisaks ka sisestunud ohtlike lasti andmeid "Hazmat details -24h" tabeli lahtrites käsitsi parandada või neid ka sealt eemaldada või neid juurde lisada

 

- selleks suuna kursor vajaliku rea vajalikule lahtrile nii, et ilmuks "kursor-käsi" ja kliki lahtril - lahtris avaneb väli andmete sisestamiseks/muutmiseks/eemaldamiseks

- muuda andmed vastavalt vajadusele käsitsi;

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

NB!

*  - andmevormis täitmiseks kohustuslikud lahtrite väljad (andmete saatmisel SSN´i ilmub nende mittetäitmisel vastavasisuline veateatis)

 

Näidis:

 

DGhand2

 

LISAKS:

- Vajadusel kasuta nuppu search uue rea lahtris, sisenemiseks klikiga Ohtlike kaupade loetelusse. Sobiva kirje leidmisel, kliki vastaval real ja järgnevalt selle lõpus asetsevale nupule vali2 ja kirjed kopeeruvad vastava rea lahtritesse"UN number" ja "Ohtliku kauba õige nimetus (EN). Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik", ekraanivormi ülemises ääres avanenud Dialoogis. SALVESTA oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

3.4.3.5. Sisestunud Ohtliku lasti andmete eemaldamine 24t Eelteate juurest

 

Ohtliku lasti andmeid saabumisel võimalik muuta kuni LK sulgemiseni (Administraatori poolt seadistatav parameeter). Juhul kui 24-tunni Eelteade oli eelnevalt saadetud, muutub sellisel juhul Eelteate saatmise staatus - "Saadetud" asemele tekib "Muudetud" (vt. selgitusi andmete saatmise Staatuste kohta järgnevalt p.5)

 

Ohtliku lasti andmete eemaldamise võimalused 24t Eelteatest (vt. Näidist p.2.3.4.):

 

- kõik korraga -  kliki nupul "Eemalda kõik" ohtliku lasti detailide nimekirja "Hazmat details - 24h" tabeli päises;

- rea kaupa - kliki nupul delete, vastava kirje rea lõpus;

- lahtri kaupa realt -  eemalda kirje lahtrist vastavalt kirjeldusele p. 2.3.4.

 

Andmete uue seisu salvestamiseks kliki nupul save.

 

 

 

4. 24t Eelteate saatmine

 

NB!Saabumise eelteadete saatmiseks peab eelnevalt olema kindlasti sisestatud alljärgnev informatsioon LK kohta saki all "2.Laevakülastus": Lähtesadam ja ETA/ETD

NB!"Saada" nupp 24t saabumise Eelteate juurde ilmub ainult juhul kui on sisestatud Ohtliku lasti info.

 

24t Eelteate saatmise variandid:

- saata saab kõik andmed korraga (PortPlus, Ohtliku lasti info, ISPS, Jäätmete info, Teade "Nakatanu pardal")

- või saata ainult PortPlus (võimalik ainult koos Ohtliku lasti infoga);

- või saata ainultTurvalisuse andmed (võimalik ainult koos Ohtliku lasti infoga);

- või saata teade "Nakatanu pardal" (võimalik ainult koos Ohtliku lasti infoga);

- või muud variandid vastavalt andmete olemasolule ja edastuse operatiivsuse vajadusele (juhul kui püüda saata puudulike andmetega 24t Eelteadet ilmub ekraanipäisesse vastavasisuline veateade)

 

 

4.1. Sisesta andmed infobloki "Teatis laeva saabumisaja kohta - 24t" väljadele käsitsi vabatekstina:

- Tegelik süvis vööris (m)        - laeva reaalne süvis ahtris laeva saabumisel (ühe koma kohaga täisarvu taga)

- Tegelik süvis ahtris (m)        - laeva reaalne süvis ahtris laeva saabumisel (ühe koma kohaga täisarvu taga)

- Inimeste arv laeval                - inimeste arv laeva saabumisel kokku (täisarv)

 

 

4.2. 24t Eelteate saatmiseks kliki nupule "Saada" infobloki all "Teatis laeva saabumisaja kohta -24t" ja Süsteem teostab automaatselt järgmised tegevused:

- edastab sisestatud mahus info SSN´i ja samuti e-posti teated Eesti osapooltele, millised vastavate teadete saamisele registreerunud (vt. Näidiseid allpool);

- edastab kõik vajalikud Teated Organisatsioonidele koos PDF failiga manuses, millised registreerunud antud Teadet saama (vt. kellele edastuvad Teated alamlõigu alt Töölaud: RING-tähis vastavate Organisatsioonide lahtrites, vastava Teate real + nende tähendused, saatmise ajalugu)

- Töölaual, reale 24 Eelteade salvestuvad: alati viimase Teate ver. informatsioon koos Teate numbri, saatmise aja ja Staatusega ning lisaks ka saadetud Teate printvorm (PDF) ja XML´i failid;

- fikseerib teate edastamise jooksvad staatused infobloki alla: dokumendi nime, saatmise staatuse, viimase saatmise aja ja saatja andmed (vt. Näidet all);

- teate saatmise andmed fikseeruvad ka Süsteemi logides.

 

NB! 24t Eelteate saatmisel kontroll: üks ohtliku kauba kaaludest, kas neto- või brutokaal  -  peab olema sisestatud

 

Näidis: saadetud 24t Eelteade (koos olemasoleva ohtliku kauba andmetega pardal, mis LK juurde üleslaaditud XLS failiga )

 

24Hsent

 

NB! Juhul kui andmed siin lihtsalt salvestada klikiga nupul save ja mitte klikkida nupule "Saada", siis andmete saatmist SSN´i ja/või Eesti osapooltele ei toimu.

 

 

5. 24t Eelteate edastuse staatused

 

 

 

RING-tähiste tähendused:

 

ringgr - teade saatmata

 

ringG - teade saadetud

 

bullyellow - andmed muudetud pärast viimast saatmist

 

Staatuse kirjeldus vastavalt p. 4.2 Näidises toodule (avaneb vastaval RING-tähisel klikkimisega).

 

 

NB! Juhul kui 24t Eelteate saatmine ebaõnnestub mingil põhjusel, ilmub ekraani päisesse vastavasisuline veateatis.

 

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate õigeaegne saatmine (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga või Süsteem ise "oli maas" või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöörduge probleemiga EMDE Administraatori poole. SSN´i andmeside- või teiste sideprobleemide korral on Administraatoril võimalus järgnevalt ka Teadete eraldi saatmiseks käsitsi Eesti osapooltele ja SSN´i.

 

 

6. 24t Eelteate andmete muutmine

 

Andmete muutmine 24t Eelteates ja muudatuste saatmine SSN´i ja Eesti osapooltele võimalik kuni LK sulgemiseni EMDE`s (Administraatori poolt süsteemselt seadistatav parameeter).

 

Sarnase sisuga PortPlus teadet SSN´i võimalik (õnnestunult) saata ainult 1 - kord - järgmisel saatmisel ilmub ekraani ülemisele äärele veateade selle kohta, et Teade on juba saadetud. Uue teate saatmiseks peab teate andmete sisu olema muudetud.

 

 

6.1. Sisene konkreetse LK vajalikku ekraanivormi ja muuda soovitavad andmed. Andmete salvestamisel vahetub andmete edastuse staatus - Staatus "Muudetud"bullyellow, samuti muutmise aeg pärast viimast andmete saatmist ning muutja andmed

 

NB! Juhul kui andmeid muuta ja ainult salvestada nupuga save, siis andmed lihtsalt salvestuvad Süsteemis - ei saadeta SSN´i ega Eesti osapooltele.

 

 

6.2. Andmete uuendamisel ja järgneval saatmisel edastab Süsteem ainult need andmed, mis konkreetselt muudeti, näiteks:

juhul kui 24t saabumise eelteate ärasaatmisele järgnevalt muudetakse ISPS-andmeid (Turvalisuse eelteade), siis teate uuesti saatmisel edastuvad ainult uuendatud ISPS`i andmed

 

 

Näidis: 24t Eelteate printvormi väljatrükk andmete hetke seisuga

 

24Hprint

 

 

Näidis: süsteemselt saadetud e-mail 24t Eelteate esitamise kohta L`esl

 

24hMail

 

 

Lisaks:

- Saabumise eelteadete saatmiseks peab eelnevalt olema kindlasti sisestatud alljärgnev informatsioon LK kohta saki all "2.Laevakülastus": Lähtesadam, ajad ETA ja ETD.

- PortPlus teate edastamiseks peavad andmed Süsteemi olema sisestatud SSN´i poolt nõutavas mahus, muidu andmed SSN´i ei edastu (ilmuvad vastavasisulised veateatised).

- juhul kui LK juurde on sisestatud andmed planeeritud operatsioonidest ja töödest, edastub ka see informatsioon kõikidele Organisatsioonidele, kes määratud antud Teadet saama.

- juhul kui 72t eelteadet ei ole mingil põhjusel edastatud, edastub see täitmise korral automaatselt koos järgnevalt saadetava 24t eelteatega.

- Turvalisuse andmete detailide muutmisel LK kopeeritakse need Laeva andmetesse (ainult turvalisuse andmete muutmisel Laeva ei lülitata VA poolt kontrollitavate laevade

nimekirja).

- inimeste arv pardal on kohustuslik saabumise eelteates, kui laev saabub mitte-EU riigist;